AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012

Na zrekonstruovaném bechyňském náměstí proběhly v sobotu 28. 7. 2012 keramické trhy. Jedná se o nultý ročník a snahou organizátorů je založit novou tradici a podpořit povědomí veřejnosti o Bechyni jako o městě keramiky. Své místo zde měla i naše škola. Z původního záměru zorganizovat točířskou soutěž nakonec sešlo, ale v parku na náměstí jsme měli kruh, předváděli jsme točení, návštěvníci trhů měli možnost i sami si umazat ruce od hlíny. Akce proběhla od 9.00 do 18.00 hodin a měla bohatý doprovodný program (více na www.trhybechyne.cz).

ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012
ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012
Ukázky točení zaujaly diváky všech věkových kategorií.

Program Bechyňských keramických trhů 2012:

  • 09.00 - slavnostní zahájení; úvodní slovo starosty města Jaroslava Matějky
  • 09.30 - dechovka na rozjezd - hraje Hartmanická muzika
  • 11.30 - hraje Karel Dvořák a kapela Zrcadla
  • 13.30 - 35 let na scéně! Hraje skupina Abraxas
  • 16.00 - průjezd slavné koloběžkové Grand Prix Bechyně
  • 16.30 - hraje kapela Waterpipe: big beat jak má být
  • 18.00 - zakončení trhů

S radostí můžeme konstatovat, že trhy se opravdu vydařily. Rovněž propagační akci školy považujeme za zdařilou a rozhodně se dalších trhů rádi zúčastníme. Předpokládáme, že rozšíříme výtvarné aktivity a možnosti práce pro děti. Opravdu velké poděkování patří organizátorům trhů - pánům Dyndovi, Vymětalovi, Kavkovi a Bartákovi.

ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012
ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012
ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012
ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012
Bechyňské keramické trhy 2012; atraktivním doprovodným programem bylo vystoupení Karla Dvořáka a skupiny Zrcadla i průjezd hlavního závodu 40. ročníku Koloběžkové Grand Prix Bechyně.
(foto: Matěj Novotný, Jiří Novotný)