AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Návštěva divadelního představení 9. 11. 2021

NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ LADY OSCAR
 
Dne 9. 11. 2021 patnáct našich žáků s vedoucí literárního kroužku a paní učitelkou českého jazyka navštívili divadelní představení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře.
Níže si můžete přečíst krátké komentáře od zúčastněných žákyň.
 
Divadelní představení LADY OSCAR, které režírovala slavná herečka Jana Paulová  ( její debut ), bylo příjemným zpestřením všedních školních dní.
Tato komedie je o lásce a stříbrných kufřících, jež si mezi sebou postavy neustále prohazují. Bývalá modelka Clara Barnier - Jana Paulová má dceru, která by se ráda vdala za svého tajného přítele. K nim domů se však připlete Clařin účetní, který požaduje za šperky v kufříku ruku její dcery...
Po řadě mnoha bláznivých zvratů a nedorozumění  se ukáže, že je vše úplně jinak.
Představení mohu jen doporučit.
 
    
                                                                                              Nikola Michalcová  -  2.M
 
Představení v táborském divadle LADY OSCAR  bylo moderním ztvárněním inspirujícího francouzského filmu  Oscar, v hlavní roli s Louis de Funésem.
Jana Paulová jakožto Clara Barnier byla do role obsazena skvěle, sama sebou,  a nejen díky ní byla inscenace ohodnocena  bouřlivým  potleskem
a průběžným hlasitým smíchem diváků.
 
                                                                                               Jana Michelová  -  3. K

 

 

--

SPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍ

DVOUDENNÍ MEZINÁRODNÍ PŘESHRANIČNÍ KONFERENCE

4.- 5.11. 2021 proběhla v Mezinárodním muzeu keramiky a v budově SUPŠ Bechyně česko- rakouská konference zaměřená na navázání spolupráce česko rakouských institucí, které spravují sbírky nejvýznamějších světových představitelů keramické tvorby.

Program připravila vedoucí produkce AJG MgA. Paulina Skavová.

Přednášek a prezentací se účastnili zástupci AJG, zástupci Kunstmusea Waldviertel Schrems, starosta města Bechyně, ředitel kulturního domu města Bechyně, vedoucí městského muzea Bechyně, ředitel SUPŠ Bechyně, významní keramičtí výtvarníci a studenti 4. ročníku oboru keramického designu.

Studenti vyslechli příspěvky od Mag. Ruth Schremmer ředitelky a kurátorky Kunstmusea Waldviertel Schrems, umělecké ředitelky Prof. Heide Warlamis, Mgr. Terezy Svobodové- kurátorky sbírky keramiky AJG, shlédli dokumentární filmy o vývoji bechyňské keramiky za účasti a komentáře režisérky Mgr. Vladimíry Michálkové a film mapující mezinárodní keramická sympozia V Bechyni.

Dále se sledovali prezentaci od akademické sochařky Jindry Vikové, která účastníkům představila nejvýznamější představitele světové i české moderní keramické scény.

Ak. soch. Miroslav Oliva účastníkům uceleně představil trendy ve vývoji keramické umělecké tvorby od počátku 20. století do dnešní doby a zdůraznil nutnost zmapovat scénu keramické tvorby střední a mladší generace.

Následovala diskuze známých výtvarníků se studenty.

Druhý den účastníci konference podívali na připravovanou výstavu v městském muzeu, která je zaměřena na fenomén bechyňské keramiky se zacílením na tvorbu výrobního družstva Keras a navštívili prostory SUPŠ Bechyně.


SPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍSPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍSPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍSPOLUPRÁCE ČESKO - RAKOUSKÝCH INSTITUCÍ

Výstava SUPŠ Bechyně v Milevsku

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH A UČITELSKÝCH PRACÍ V GALERII M V MILEVSKU

Každým rokem v září vystavuje naše škola  v Galerii M v Milevsku. Letos škola vystavuje kromě maturitních prací i práce klauzurní a výstavy se účastní i někteří naši pedagogové.

Srdečně Vás zveme na výstavu, bohužel se nekoná  vernisáž z důvodu coronavirové situace.

Výstava potrvá od 2. 9. 2021 do 29. 9. 2021

Výstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v MilevskuVýstava SUPŠ Bechyně v Milevsku

Workshop s MgA. Karlem Burianem

WORKSHOP SE ZNÁMÝM DESIGNÉREM A ABSOLVENTEM NAŠÍ ŠKOLY MGA. KARLEM BURIANEM.

Dne12. 11. 2021 proběhl inspirativní workshop s MgA. Karlem Burianem pro studenty 3. a 4. ročníku oboru průmyslový design.

MgA. Karel Burian má za sebou spolupráci s takovými automobilkami jako např. Mercedes nebo Porsche. Žáci navrhovali jednoduchý užitkový předmět a následně každý ze žáků vyslechl komentář ke svému návrhu. Na těchto komentářích známý designér ilustroval žákům designérské myšlení a postupy, které i pomocí jednoduchých změn mění cíle a pojetí výtvarného řešení návrhů. Seznámil je s funkční designérskou kresbou a vysvětlil jim význam předkládání genese návrhu. Dále seznámil žáky s prací s profesionálním modelářským materiálem a s nástroji k jeho opracování. Na další spoluprácui se budeme těšit.

Mgr.Otakar Novák