AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Divadelní představení Frida K. v Táboře (12. 11. 2019)
Protidrogová přednáška Romana Povaly (11. 11. 2019)
Přípravné kurzy k talentovým zkouškám (9. 11. 2019)
Točířská soutěž 2019 (7. - 8. 11. 2019)
Účast školy na výstavě Cesty svobody (4. - 15. 11. 2019)
Odhalení rekonstruovaného náhrobku Rudolfa Krajce (26. 10. 2019)
Účast školy na Designbloku 2019 (16. - 21. 10. 2019)
Dny otevřených ateliérů 2019 (12. 10. 2019)
Alena Kissová se účastní Art setkání 2019 v Sezimově Ústí (5. 10. - 15. 11. 2019)
Účast MgA. Romana Šediny na výstavě SHAPES AND SHAPERS (3. - 6. 10. 2019)
Exkurze na TaBook Tábor (3. 10. 2019)
Srdíčkový den 2019 (24. 9. 2019)
Údolí Loiry - kraj zámků a vína (23. - 27. 9. 2019)
Oslavy 135.výročí založení školy (20. - 21. 9. 2019)
Roman Šedina představuje projekt LIFE OF VASE v Galerii 2+1 (20. 9. - 10.10. 2019)
Výstava Spojeni školou ve školní Galerii Na chodbě (20. 9. - 30. 11. 2019)
Výstava keramiky v Sezimově Ústí  (5. 9. - 2. 10. 2019)
Školní výstava v Milevsku (4. - 27. 9.2019)
Výstava Keramické věže Jana Bendy (20. 6. - 31. 10. 2019)
Ohlédnutí za prázdninami (31. 8. 2019)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ FRIDA K. V TÁBOŘE

V úterý 12. 11. 2019 se v táborské Střelnici konalo divadelní představení Frida, které studentům 4. ročníků přiblížilo životní osudy mexické malířky Fridy Kahlo. Studenti navštívíili nejen divadelní představení, ale i výstavy v Táboře. Poděkování patří Mgr. Ludmile Krůčkové a Mgr. Martě Kotkové, které akci zorganizovaly.

Autorkou monologu pro jednu herečku na motivy životního příběhu malířky, jehož mottem je "Kdybych svůj život prožila jinak, napadlo by mě vůbec malovat?" , je Gloria Montero. V režii Martina Vokouna zářila Dana Šoltýsová, jedna z nejvíce obsazovaných hereček současnosti. Hudební doprovod obstarala 3D Company.

PROTIDROGOVÁ PŘEDNÁŠKA ROMANA POVALY

V pondělí 11. 11. 2019 proběhla preventivní přednáška pro první ročníky. Přednášejícím byl osvědčený lektor Roman Povala, který žáky varoval před závislostí na drogách. Označil závislost jako zloděje, který náš život postupně okrádá o životní příležitosti i přátele. Žák dostal otázku, kdo rozhodne o tom, zda si drogu vezme. Odpověď je vždy v zrcadle. Roman Povala vedl v přednášce žáky k uvědomování si bohatosti života, snění i cílů, za kterými má smysl jít. Poukázal na pravou svobodu, která se projeví schopností říkat ANO i když to přinese potíže a NE i přes tlak většiny. Zdůraznil, že je důležitý výběr přátel, první dávku ti nejčastěji nabídne kamarád. Začneš brát drogy? Okamžitě se stáváš hrozbou svým nejbližším. Tvůj život vždy ovlivní spoustu lidí okolo tebe. Nepřivodíš peklo jen sobě, ale svým nejbližším. Tvá závislost nikdy není soukromou věcí. Na závěr vyzval žáky, aby nežili život pouze na 100%, ale aby jej žili na 150%. Matematicky nemožné, ale filosoficky ano. Ale dodal, aby jej žili tak, že se kdykoli budou moci ohlédnout a nebudou prožívat výčitky svědomí.

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy a metodik prevence

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 450,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 900,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin v učebnách č. 37, 40 a 42 v prvním patře školy. Po dobu trvání kurzu je škola otevřena.

Pro přijímací řízení na školní rok 2020/2021 se přípravné kurzy konají v sobotu 5. 10. 2019 a 9. 11. 2019. Přihlášky přijímáme do 5. 10. 2019 (na první, případně na druhý kurz) a do 9. 11. 2019 (na druhý kurz).

Lektoři přípravných kurzů říjen - listopad 2019:

 • 5. 10. 2019 - MgA. Václav Kupský, PaedDr. Jiří Novotný
 • 9. 11. 2019 - MgA. Václav Kupský, PaedDr. Jiří Novotný, akad.soch. Miroslav Oliva, Alena Kissová, MgA. Roman Šedina

Letošní kurzy byly velmi početně navštíveny. Prvního kurzu se zúčastnilo 39 uchazečů (2 kurzy), druhého 67 (5 kurzů). Věříme, že se s účastníky setkáme 6. - 7. 1. 2020 u talentových zkoušek a v září 2020 v prvních ročnících.Další přípravné kurzy v tomto školním roce již nechystáme, ale je možné po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě přivézt domácí práce na bezplatnou konzultaci (telefon 381 213 810 nebo 722 473 482, e-mail: reditel@supsbechyne.cz).

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019

Ve dnech 7. - 8. 11. 2019 proběhl již 23. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních oborů na středních výtvarných školách. Pozvání přijaly školy z Ostravy, Luhačovic a ze Světlé nad Sázavou; čtvrtou zúčastněnou byla naše škola.

Soutěž měla dvě části, a to povinnou (džbán a mísa podle výkresu) a volnou (váza podle vlastního návrhu). Předsedou hodnoticí komise byl v letošním roce designér MgA. Petr Novák (Novague). Letošní ročník obohatila opět vložená soutěž, tentokrát nazvaná Slepý točíř.  V ní šlo o vytočení co největší mísy se zavázanýma očima. Součástí soutěže byl i doprovodný program, a to společenský večer v pivovaru Keras, kde zahrál a zazpíval absolvent školy pan Karel Dvořák s přáteli, a přednáška Petra Nováka pro studenty oborů keramický a průmyslový design v pátek 8. 11. 2019.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
Začátek soutěže a vložená recesní soutěž Slepý točíř. 7. 11. 2019 (Foto: Archiv školy)
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
Společenský večer v Pivovaru Keras, předání cen v soutěži Slepý točíř. (Foto: Archiv školy)
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
Přednáška Petra Nováka (Novague) 8. 11. 2019. (foto: Archiv školy)
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
Druhý den soutěže - dokončování a následně hodnocení prací. (Foto: Archiv školy)
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019
Závěr soutěže - vyhlášení výsledků 8. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

Soutěž sponzorsky podpořili:

 • Městský úřad Bechyně
 • Micro-Epsilon, s.r.o. Bechyně
 • Juraj Vanya, Sedlčany
 • Petr Uhlíř, České Budějovice
 • Reality Horňák, Bechyně
 • Elexpres - elektroservis s.r.o., Bechyně
 • Ursíny - optik Bechyně
 • Zahradnictví a květinářství U Benešů, Bechyně
 • Elektro Zelenka, s.r.o. Bechyně
 • W.partner s.r.o. Bechyně


VÝSLEDKY SOUTĚŽE SLEPÝ TOČÍŘ

1. Markéta Halbichová, SOŠ Luhačovice (40,2 a 44,5 cm)
2. Ondřej Stoček, SUŠ Ostrava (37 a 42,5 cm)
3. Sára Netíková, SUPŠ Bechyně (36 a 40,5 cm)
4. Miroslav Martínek, SUPŠ Bechyně (40,5 cm)
5. Aneta Pečenková, SUŠ Ostrava (34 cm)

 

VÝSLEDKY HLAVNÍ SOUTĚŽE

Pořadí Jméno Škola Džbán Mísa Váza Body celkem
1. Markéta Halbichová SOŠ Luhačovice 28 29 25 82
2. Miroslav Martínek  SUPŠ Bechyně 25 26 22 73
3. Nikola Kudrnáčová SOŠ Luhačovice 22 20 25 67
4. Sára Netíková SUPŠ Bechyně 20 17 27 64
5. Anna Vávrová Akademie Světlá 21 20 21 62
6. Aneta Pečenková SUŠ Ostrava 11 13 24 48
7. Ondřej Stoček SUŠ Ostrava 5 14 16 36

Ředitelství školy děkuje Mgr. Milanu Vágnerovi, Janu Vančurovi , soutěžícím a všem, kteří se na úspěšné realizaci soutěže podíleli. Těšíme se na 24. ročník v listopadu 2020.

ÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ CESTY SVOBODY

Metropolitní kapitula u sv.Víta v Praze, Hradčanská galerie Josefa Kalouska  Městská část Praha 1 pořádá v Mladotově domě na Pražském hradě ve dnech 4. - 15. 11. 2019 výstavu Cesty svobody. Pozvání na tuto výstavu přijala i naše škola. Připravili jsme kolekci figurálních plastik a podlahových váz. Jde o čtvrtý ročník této výstavy, naše škola se účastní podruhé.

Milé dámy a pánové, milí přátelé,
dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na otevření výstavy Festival mladých talentů, IV . ročník, na Pražském Hradě, dne 4.11.2019 v 18 hod. Pozvánky najdete v příloze. Festival mladých talentů je přehlídkou vynikajících uměleckých škol, ale také různorodé pedagogické práce, která vytváří fenomén českého uměleckého školství a připravuje studenty v mnoha uměleckých oborech. V tomto roce, kdy slavíme 30 let od Sametové revoluce, je tato výstava připomínkou, že výtvarné umění bylo jedním z prvních oborů, které reagovaly na změněnou situaci v zemi vznikem nových galerii, kroužků, soukromých aktivit i sběratelství. Naše výstava představuje talentované mladé lidi ve věku od 5 do 30 let. Zvlášť si považujeme spolupráci s absolventy Atelieru III profesora Michaela Rittsteina na AVU v Praze. Věříme, že tato výstava bude úspěšným příspěvkem k oslavám tohoto výročí, ale i zážitkem pro samotné mladé autory, s kterými je pro nás velkou radostí moci spolupracovat. Těšíme se na Vás.

Světlana Kalousková a celý tým, který výstavu připravuje 

Mladotův dům se nachází ve Vikářské uličce, číslo popisné 37, Pražský hrad. Přízemní prostor, využívaný dnes především jako výstavní síň, je vyzdoben nástěnnými malbami popsanými v dokumentu, který si můžete stáhnout zde. Dokument připravil pan Mgr. Vladimír Aim, jemuž velmi děkujeme za jeho poskytnutí.

(Zdroj: https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/kulturni-zivot/mladotuv-dum)

ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE

V sobotu 26. 10. 2019 proběhla na "starém" hřbitově v Bechyni slavnost spojená s odhalením rekonstruovaného náhrobku významného bechyňského rodáka, grafika a malíře Rudolfa Krajce (1907 - 1934). Studoval u Maxe Švabinského na AVU v Praze a u Františka Tavíka Šimona na speciální grafické škole. Jeho doménou byla technika dřevorytu a dřevořezu, později také mědirytiny. Byl skvělým tvůrcem ex-libris. Na počátku 30. let se věnoval malbě a vstřebával vlivy kubistů a surrealistů, měl blízko ke skupině Devětsil a hledal vlastní umělecký výraz. V roce 1933 představil veřejnosti v Krásné jizbě v Praze soubornou výstavu kreseb a grafik, kterou uvedl Jindřich Štyrský, a chystal další výstavy v Brně a v Praze. Bohužel podlehl tuberkulóze, zemřel 14. 3. 1934. Na jeho pohřbu promluvil profesor bechyňské keramické školy Karel Valoušek. Krajcův učitel F. T. Šimon o něm napsal: "Byl skosen v prvém úspěšném rozletu do života plicní chorobou. Žil svému umění celou duší, obdařen inteligencí a jemným citem chápal se nových idejí a problémů výtvarných. Jeho odvážný prudký rozběh, rozsah jeho schopností imaginačních a výtvarnických a intensita až horečná, příznačná u lidí předurčených osudem ke krátkému životu, s níž chvátal vysloviti své výtvarné vise, byly více než sliby do budoucnosti."

Rekonstrukce náhrobku Rudolfa Krajce se uskutečnila díky činnosti Spolku rodáků a přátel Bechyně s podporou městského úřadu Bechyně a také bechyňské posádky Armády ČR (vojáci pomáhali při vztyčení mramové části). A jakou spojitost má tato akce se školou? Mimořádně aktivně se zapojil náš student třetího ročníku grafického oboru Jiří Bílek, který spolupracuje nejen se spolkem rodáků, ale také s muzeem. Patří mu velké poděkování za hluboký zájem a entuziasmus, s nímž k této činnosti přistupuje - pro mladé lidi v jeho věku to není tak běžné.

Při odhalení busty - jde o repliku, kterou vytvořil bývalý učitel naší školy pan Michal Bosák (originál je uložen v muzeu), promluvila paní Jiřina Trčková (za spolek rodáků), pan starosta ing. Houdek, zástupce Armády ČR a Jiří Novotný za SUPŠ Bechyně. Na závěr zazpíval tři písně pan Veselý. Celá slavnost v mlhavém dopoledni měla důstojný ráz. Poděkování patří všem, kteří se na ní podíleli, i těm, kteří se jí účastnili jako hosté, a také návštěvníkům z řad bechyňské veřejnosti.

ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
ODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCEODHALENÍ REKONSTRUOVANÉHO NÁHROBKU RUDOLFA KRAJCE
Odhalení renovovaného náhrobku a busty Rudolfa Krajce na "starém" hřbitově
v Bechyni 26. 10. 2019. (Foto: Archiv školy)

ÚČAST ŠKOLY NA DESIGNBLOKU 2019

Od 16. do 21. 10. 2019 probíhá v Praze 21. ročník Designbloku, jehož tématem je budoucnost a recyklace. Hlavním výstavním domem Designbloku je Výstaviště Praha Holešovice. V rámci areálu Výstaviště se otevírají čtyři specializované prostory:

 • Openstudio - prostor pro designéry, školní ateliéry a studenty;
 • Superstudio - prostor pro výrobce;
 • Designerie - centrální hala s instalací českých tvůrců;
 • Art house - prostor pro sběratelský design.

Další instalace jsou umístěny na venkovní ploše Výstaviště. Celková výstavní plocha Designbloku je cca 14000 m². Více o akci naleznete na https://www.designblok.cz/cz/pro-navstevniky/mista-designbloku.

Také naše škola přijala možnost prezentace na tomto významném festivalu designu. Samostatnou expozici má MgA. Roman Šedina, škola prezentuje keramiku - točení na kruhu a modelování.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2019

Již podeváté se naše škola účastnila Dnů otevřených ateliérů (DOA2019). Jde o setkávání se návštěvníků našeho města s uměním a umělci. Akci v našem regionu pořádá Jihočeský kraj, více informací naleznete na www.dnyotevrenychatelieru.cz.

Ve škole akce proběhla 12. 10. 2019 od 13.00 do 16.00 s tímto programem:

 • ateliér sochařství
 • ateliér kresby a malby
 • dílna grafických technik
 • točení na kruhu

Kontakt: Mgr. Otakar Novák, tel. 722 473 482, mail: reditel@supsbechyne.cz, web: www.supsbechyne.cz.

Avizované ateliéry byly v sobotu otevřeny, navštívili je i návštěvníci výstavy Keramono, která byla zahájena vernisáží v 15.00 v bechyňské Galerii Galvína. Těšíme se na setkání v příštím roce.

ALENA KISSOVÁ SE ÚČASTNÍ ART SETKÁNÍ V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

V říjnu 2019 v prostorách Městského kulturního střediska Měxus v Sezimově Ústí probíhá výstava Volného sdružení umělců jižních Čech, jehož členem je i Alena Kissová, s názvem ART setkání 2019. Setkání více než 30 výtvarníků zorganizoval Josef "Pepino" Balek, zakladatel Sdružení. Výstava probíhá 5.10 - 15. 11. 2019. Srdečně zveme!

"Reportáž k dnes zahájené výstavě "ART Setkání 2019" se mi bude psát moc příjemně. Byla vlastně náhražkou za zrušený Artfest České Budějovice a malou útěchou pro alespoň pár vystavujících. Byla to riziková výstava na přípravu, protože se sešlo více než 30 vystavujících, kteří spolu nevystavovali, až na vyjímky, navíc ve velkém prostoru. Očekával jsem více problémů při instalaci, ale to jak to vše zlehka proběhlo bylo neskutečné. Je to ale tím, že se zde sešla báječná parta a všichni šlapali jako švýcarské hodinky. Takže vše báječně fungovalo. Myslím, že je tu spousta pěkných obrazů a fotek a je třeba všem zatleskat. Všem vám gratuluji a myslím, že zavedeme v Sezimově Ústí novou tradiční říjnovou výstavu. Díky za pomoc a dárky, pak mám ale hubnout!!!"

Josef "Pepino" Balek, 5. 10. 2019

Fotoreportáž z vernisáže 5. 10. 2019 najdete na:
http://pepino-balek.cz/content/art-setkani-2019-sezimovo-usti.

ÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘE

Ve dnech 3. - 6. 10. 2019 se MgA. Roman Šedina zúčastnil výstavy Shapes and Shapers, kterou pořádá české velvyslanectví v Ankaře a České centrum Sofie ve spolupráci s UMPRUM Praha, kurátorkou výstavy je Tereza Porybná.

ÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘE

TŘIKRÁT ČESKÝ DESIGN V TURECKU

Obří galerie CerModern Art Center v Ankaře se nachází na místě bývalých nádražních hal. Syrovost prostoru dává až do konce října vyniknout českému designu, jenž se tam představuje hned v třífázové výstavě. První část shrnuje jeho historii od kubismu po současnost, druhá se soustřeďuje na nové i starší kolekce slavných tuzemských značek Lasvit, Rückl, Bomma či TON a třetí se věnuje tvorbě mladých talentů a výrazných nových tváří českého designu. Výstavu pořádají české velvyslanectví v Ankaře a České sentrum Sofie ve spolupráci s UMPRUM, kurátorkou výstavy SHAPES AND SHAPERS je Tereza Porybná.

(Zdroj: Reflex 40-19, str. 57 - Mixér)

ÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘEÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘEÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘE
ÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘEÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘEÚČAST ROMANA ŠEDINY NA VÝSTAVĚ SHAPES AND SHAPERS V ANKAŘE
MgA. Roman Šedina v Ankaře: český keramický design. (Foto: Archiv autora)

Více o projektu naleznete na
https://www.modernibyt.cz/rubriky/design/shapes-and-shapers-cesky-design-v-turecku_5668.html

EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se uskutečnila exkurze studentů 1. 3. a 4. ročníku grafického oboru na festival malých nakladatelů TaBook 2019 v Táboře. Exkurzi zajistila a vedla Mgr. Marta Kotková. Více o festivalu naleznete na http://www.tabook.cz/.

EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019

3. 10. 2019 jsme se vypravili za atmosférou letošního TABOOKu. Festival malých nakladatelů TABOOK probíhá v Táboře letos již po osmé. Jde o významnou kulturní událost v oboru tvorby a vydávání knih. Festival se nese v duchu představení méně nebo více známých kvalitních spisovatelů, ilustrátorů, grafiků a nakladatelů. Během řady výstav, besed, autorských čtení, divadelních představení, workshopů pro dospělé i děti, filmových promítání, a mnoha dalších počinů mají návštěvníci možnost seznámit se s krásnými a kvalitními knihami a celkově prací, která k jejich tvorbě patří.

Naši studenti (3. a 4.G se mnou a američankou Logan, asistentkou v hodinách angličtiny, a 1.G s třídní uč. Mgr. Krůčkovou) měli možnost projít se zainteresovaným průvodcem několika výstavami a pocítit atmosféru akce, která byla v plném proudu příprav. Viděli jsme výstavu Nejkrásnější české knihy za rok 2018, výstavu knižních ilustrací Lionela Koechlina a Jakuba Plachého v Galerii U radnice, vyšívané obrázky Evy Volfové a Kateřiny Volfové na Střelnici, malby Manuela Marsola v Jednotě. Toto knihkupectví s kavárnou je obzvlášť příjemným prostorem, a tak jsme někteří neodolali a kupovali kávu, knihy a užívali si inspirativního prostředí.

Mgr. Marta Kotková

EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019
EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019
EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019EXKURZE NA TABOOK TÁBOR 2019
Exkurze na studentů grafického oboru na festival TaBook Tábor 3. 10. 2019.
(Foto: Mgr. Marta Kotková a studenti) 

SRDÍČKOVÝ DEN 2019

V týdnu od 23. do 27. 9. 2019 proběhl po celé republice další Srdíčkový den, který pořádá organizace Život dětem. V Bechyni se konal 24. 9. 2019. Studenti z třídy 3.M prodávali magnetky a propisovací tužky. Podařilo se jim vybrat krásných 4.816,- Kč. Poděkování patří všem studentům, kteří se akce zúčastnili, a Ing. Jaroslavě Bínové, která ji organizovala, a všem, kteří finančně přispěli.

Více o Srdíčkových dnech naleznete na http://www.zivotdetem.cz/blog/aktualita/podzimni-srdickove-dny/.

Připojujeme poděkování paní Hollerové z nadace Život dětem:

Krásný den do Bechyně, milá paní profesorko Bínová,
srdečně Vám děkujeme za organizaci podzimních Srdíčkových dnů. V příloze posíláme děkovný certifikát jako náš projev vděčnosti za Vaši pomoc a podporu. Prosím, předejte naše poděkování vašim šikovným studentům, kteří se do sbírky zapojili a kteří si poděkování opravdu zaslouží. Jejich pomoc je pro "naše" děti nenahraditelná. Byli bychom velmi rádi, kdybyste si se studenty našli chvíli času a podívali se na některé z našich krátkých videí, které najdete na https://www.youtube.com/user/Zivotdetem.

ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA

Na konec září 2019 připravila Mgr. Drahomíra Bočanová exkurzi do Francie s názvem Údolí Loiry - kraj zámků a vína. Uskutečnila se 23. - 27. 9. 2019 a program byl velmi zajímavý:

 • 1. den: Odjezd od školy ve večerních hodinách. Transfer přes SRN do Francie.
 • 2. den: Naše poznávání údolí řeky Loiry začneme v Orléansu, kdysi významném obchodním a kulturním centru francouzského království spojeném např. s Janou z Arku a místní univerzitou. Hlavní lákadlem jbyla ovšem gotická katedrála svatého kříže, kterou mnozí Francouzi považují za památník národní hrdosti. Odpoledne nás čekala procházka okolo největšího zámku celé oblasti - Chambordu - a vnitřní prohlídka prostor zámku Cheverny. Na závěr dne jsme okusili atmosféru zámečku Clos Lucé, kde dožil Leonardo da Vinci. Připomínkou tohoto génia je místní muzeum s modely jeho vynálezů.
 • 3. den: Po snídani nás čekal královský hrad Chinon ve stejnojmenném městě tyčící se nad řekou Vienna. Následovalo opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů rodu Plantagenetů a Chateau de Breze, jeden z nejzajímavějších zámků celé oblasti kvůli podzemní pevnosti. Poté  jsme se pokochali nádhernými ornamentálními zahradami zámku Villandry.
 • 4. den: Pro poznání Alsaska jsme si vybrali Štrasburk - „křižovatku Evropy". Historické jádro Štrasburku s katedrálou Notre Dame je zapsáno na seznamu UNESCO, čtvrť Petite France (Malá Francie) s hrázděnými domy, říčními kanály a krytými mosty nás pohltilo svou neopakovatelnou atmosférou. Měli jsme možnost plavby lodí po říčních kanálech. Celou prohlídku jsme zakončili jízdou tramvají k nejstaršímu parku Orangerii s příjemnou procházkou i možností relaxace nebo návštěvou Muzea čokolády.
 • 5. den: Příjezd zpět do ČR v dopoledních hodinách.

ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNAÚDOLÍ LOIRY - KRAJ ZÁMKŮ A VÍNA
Momentky z Francie: Orleans, zámek Chambord, hrad Chinon, Štrasburk,
Chateau de Breze, září 2019. (Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová a studenti)

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Čas je neúprosný, naše škola dovršila 135. rok svého trvání. Letos oslavy proběhly oproti minulým letům v poněkud netypickém termínu, a to 20. - 21. 9. 2019. Změna byla způsobena rekonstrukcí školy, která začala 29. 7. 2019; původně se mělo začít v květnu 2019. Přes tyto komplikace se zaregistrovalo 559 absolventů a 20 zaměstnanců, celkem tedy 579 lidí spojených se školou. Nejvíce registrovaných bylo z roku 1984 (20), 1979 (19) a 1977 (19), 1971 (17), 1973 (17) a 1996 (17). K výročí školy vyšel článek v Táborských listech - odkaz na https://www.jcted.cz/taborsko/bechyne-slavila-135-let-keramicke-skoly-sesly-se-stovky-absolventu/?timestamp=1569091573&fbclid=IwAR0bEdsd7nPllre9TFKnL3fL7M5x9vLmQjU5ehnmL53DktD73O4R0rzwQ40.

 PROGRAM OSLAV 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Termín: 20. – 21. 9. 2019

 • 20. 9. 2019 - škola otevřena pro absolventy: 12.00 - 18.00
 • 21. 9. 2019 - škola otevřena pro absolventy: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00

Pátek 20. 9. 2019

 • 12.00 - 18.00 - evidence absolventů, prohlídka školy
 • 17.00 - vernisáž výstavy Spojeni školou v Galerii Na chodbě (přízemí vpravo)
 • 19.00 - vernisáž výstavy LIFE OF VASE absolventa školy MgA. Romana Šediny v Galerii 2+1 (KD Bechyně)

Sobota 21. 9. 2019

 • 9.00 - 18.00 - evidence absolventů, prohlídka školy
 • 13.00 - 14.00 - škola uzavřena
 • 1.35 PM (13.35) - sraz účastníků na náměstí, foto z věže kostela
 • 15.00 - derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce Bechyně
 • 19.00 - 24.00 - neformální setkání absolventů, učitelů a zaměstnanců školy v KD Bechyně (hudební produkce Karel Dvořák, Michal Pospíšil a přátelé)

Doplňkový program

 • výstava Jana Bendy Keramické věže (Galerie Na chodbě, 1. patro);
 • výstava absolventů ve školní Galerie Na chodbě (přízemí školy);
 • multimediální projekce;
 • videa z archivu pana Miloslava Pintýře, absolventa školy z roku 1966 (budou použita i na neformálním večeru v KD Bechyně 21. 9. 2019);
 • Zámecká sýpka (otevřeno v pátek 20. 9. 2019 13.00 - 16.00, v sobotu 11.00 - 16.00):

- výstava Bechyňská keramika 1884 – 1948;
- derniéra výstavy Silný ročník;
- expozice soch Vladimíra Preclíka;

 • AJG - otevřeno 9.00 - 18.00;
 • Městské muzeum - otevřeno 9.00 - 17.00;
 • Galerie Galvína - Václav Karel známý a neznámý (absolvent 1919 - ilustrace, malby; otevřeno:  pá - 9.00 - 18.00, so - 9.00 - 18.00, ne - 13.00 - 18.00)
 • Galerie Záliv v lázeňském domě Olga (nová lázeňská budova);
 • Galerie M v Milevsku (maturitní a klauzurní práce 2018/2019);
 • možnost návštěvy hudební akce U nás doma fest (sobota 21. 9. 2019, Eliáška pod Větrovem, 15.00 - 24.00; kapely a divadla)

Při oslavách jde vždy o setkání absolventů bez ohledu na obor i ročník, který absolvovali. Ani letos tomu nebylo jinak a setkávání byla velmi příjemná. Pro absolventy byly připraveny nové sborníky a upomínkové předměty. Věříme, že se líbily a že absolventi zaznamenali změny, kterými naše škola prochází. Registrace absolventů začala v pátek 20. 9. 2019, v 17.00 proběhla vernisáž výstavy Spojeni školou ve školní Galerii Na chodbě, v 1. patře školy byla výstava Keramické věže Jana Bendy (je prodloužena do konce října), v 19.00 pak v Galerii 2+1 vernisáž výstavy LIFE OF VASE MgA. Romana Šediny. Druhý den pokračoval program podle rozpisu. Novinkou oproti minulým letům bylo setkání absolventů na náměstí a fotografování z věže kostela sv. Matěje. Následovala derniéra výstavy Silný ročník v galerii Zámecká sýpka. Byla velmi emotivní a neobyčejně početně navštívena. Posledním organizovaným bodem oslav pak byla hudební produkce pana Michala Pospíšila, jeho přátel a Karla Dvořáka ve velkém sále bechyňského kulturního domě. Velmi příjemná byla i neorganizovaná spontánní setkání s hudební produkcí - například po oba dva večery v bechyňském kině. Škola má výjimečného genia loci, což bylo vidět na každém kroku.

Ředitelství školy děkuje všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav, Mgr. Martě Kotkové a kolegům za přípravu sborníků a propagačních pedmětů, panu Štěpánu Ondřichovi a MěÚ Bechyně za poskytnutí sálu a přísálí KD Bechyně a sponzorský dar, Renatě Hejrové za zpřístupnění Zámecké sýpky po oba dny oslav, manželům Vadovým za možnost využít věže kostela sv. Matěje, panu Karlu Dvořákovi za hudební produkci při derniéře výstavy Silný ročník, panu Pintýřovi za poskytnutí videa ze svého archivu a panu Michalu Pospíšilovi a jeho kolegům za hudební produkci.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Vernisáž výstavy Spojeni školou 20. 9. 2019 ve školní Galerii Na chodbě.(Foto: Archiv školy)
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vernisáž výstavy Life of Vase Romana Šediny v Galerii 2+1 20. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Setkání absolventů na náměstí 21. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Výročí objektivem Václava Petáka.
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 21. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)


V RÁMCI OSLAV JIŽ PROBĚHLO ČI PROBÍHÁ


VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 7. 3 - 16. 6. 2019

Výstava Střepy a střípky přibližuje keramické předměty ze školního depozitáře. Nejsou řazeny chronologicky, nicméně začínáme 90. léty 19. století (období historických slohů - prořezávaný talíř, váza učitele Pitora, džbán s cínovým víkem, talíř s ještěrkami, talíř s podobiznou ženy). Další předměty - především váza - reprezentují secesi, což byl jeden z vrcholů školy. První vitrína je věnována 20. a 30. letům, umění art deco (rovněž velký džbán s figurální výzdobou) a geometrické abstrakci, druhá vitrína umění 60. let, tzv. pobruselskému stylu (po výstavě Expo 1958 v Bruselu). Léta padesátá zastupuje figurální plastika s pracovním motivem.

V druhé místnosti jsou práce soudobější. Jedinou výjimkou je váza Bohumila Dobiáše st., významného regionálního sochaře a učitele školy (1935 - 1964; váza pochází z 50. let 20. století). Ve vitríně jsou díla dvou absolventů, a to Stanislava Martince (absolvent 1957, Babylónská věž) a Ladislava Janoucha (absolvent 1963, dvě figurální plastiky). Dále jsou zde studentské práce současných učitelů školy (Miroslav Oliva - figurální plastiky, 1973, David Stankuš - Tučňáci, 2005, Roman Šedina - nápojová souprava, 2001, Monika Brkalová - Tyranosaurus, 2001) a klauzurní a maturitní práce z přelomu 90. let 20. století a počátku 21. století. Právě to, že mnozí absolventi školy v současné době působí jako pedagogové, patří k jednomu ze specifik naší školy.

Pevně věříme, že Vás výstava zaujme a zároveň jsme přesvědčeni, že je potřeba zachovávat stará řemesla, mezi něž patří i keramika. Naše škola chce udělat vše pro to, aby keramická tradice v Bechyni nezanikla.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy Střepy a střípky v bechyňském muzeu 7. 3. 2019. (Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 22. 6. - 30. 7. 2019

V červenci 2019 (22. 6. - 30. 7. 2019) vystavuje sochař Ladislav Janouch, absolvent školy z roku 1963, figurální plastiky v prostorách Městského muzea Bechyně. Ladislav Janouch patří mezi "sdcaře", kteří se rádi vrací do města svých studií a kteří mají silný vztah k městu a ke škole, kterou absolvovali. S jeho svolením jsme výstavu zařadili do programu akcí k 135. výročí založení naší školy.

Výstava nese název Sochařské drobnosti. Sám autor k tomu uvádí: Název výstavy jsem zvolil na základě výstav, pořádaných v minulém století, a to většinou kolektivních  s mezinárodním zastoupením, kterých jsem se účastnil. (...) Tento typ sochařských výstav měl svá přesná pravidla. Sochy nesměly přesahovat 80 cm, realizace byly zaměřeny někdy na bronz, jindy na keramiku či kámen. Komorní práce tak dávaly možnost nahlédnout do dílny sochaře. Byly vystavovány skici a návrhy či práce galerijního charakteru. Název výstavy jsem zvolil proto, abych při příležitosti 75. výročí svého narození mohl v tomto komorním prostoru představit právě tento typ prací (bronz, keramika, kámen, dřevo) a zároveň naznačit okruhy zájmu - dynamické sportovní náměty, symbolické plastiky, asociace na věčné téma člověk a v neposlední řadě většinou mramorová ženská torza velkých objemů, čistých tvarů a linií. Výstava je doplněna barevnými fotografiemi realizovaných prací ve veřejném prostoru a staršími kresbami ženských aktů.

(Volně použity materiály k výstavě od autora)

Ladislav Janouch je také členem skupiny Kamarádi, do které patří malíři Aleš Knotek, Josef Velčovský, Václav Zoubek a fotograf Ivan Král. S touto skupinou absolvoval mnoho společných výstav (Praha, Klatovy, Rakovník, Zlín, Týn nad Vltavou, Kolín, Vodňany, Chomutov), ale také s jednotlivými autory této skupiny (Kadaň, Praha, Bechyně, Hluboká nad Vltavou a jinde).

Účastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií v kameni i ve dřevě (Maďarsko, Černá Hora) či v Čechách (Litoměřice, Hředle, Beroun, Lysolaje). Svými pracemi je zastoupen v četných zahraničních i domácích galeriích i soukromých sbírkách. Znám je především sportovními kompozicemi (Poslední metry, Diskař, Házenkáři, Tenista a jiné), ale i symbolistickými sochami na námět antické mytologie (Niké, Ikaros, Prométheus, Bakchus a další). Bohatě je v jeho díle zastoupen motiv ženy, především v mramorových torzech. V poslední době se soustředil na vytváření portrétů známých osobností, kterými dosáhl veřejného uznání. Výstavou k životnímu výročí v Městském muzeu Bechyně připomíná své výtvarné začátky právě zde, na keramické škole, která slaví 135. výročí založení.

(ak. mal. Václav Zoubek)

VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy sochaře Ladislava Janoucha v bechyňském muzeu 22. 6. 2019. 
(Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA KERAMICKÉ VĚŽE JANA BENDY V GALERII NA CHODBĚ 28. 6. - 31. 10. 2019

Absolvent školy a bývalý dlouholetý kolega akad. soch. Jan Benda, absolvent školy z roku 1972, uspořádal výstavu v Galerii Na chodbě v prvním patře školy s názvem Keramické věže.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Prezentuje věže z let 2013 - 2018 pálené v redukční atmosféře, a pastely, které velmi vhodně expozici keramiky doplňují. Výstava potrvá do 30. 9. 2019, takže návštěvníci školy ji mohou vidět také při oslavách 135. výročí 20. - 21. 9. 2019. Během prázdnin je možné školu navštívit po domluvě na telefonním čísle 723 165 306.

JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ
JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ

Několik pohledů na instalaci výstavy výstavy Jana Bendy v Galerii Na chodbě.
(Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA SILNÝ ROČNÍK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ 3. 8. - 21. 9. 2019

Vernisáží 3. 8. 2019 v Zámecké sýpce v areálu bechyňského zámku byla zahájena výstava Silný ročník. Představuje tvorbu pěti spolužáků, absolventů školy z roku 1974, a to Miroslava Olivy (keramické sochy), Miroslava Párala (keramické sochy, monumentální kresby), Karla Bečváře (drobné bronzové plastiky), Jana Samce (monumentální abstraktní malby) a Jitky Wernerové (keramické plastiky a reliéfy). V působivém prostředí Zámecké sýpky (dříve Galerie Vladimíra Preclíka) vznikla velmi zajímavá a pestrá instalace, která ukazuje silné výtvarné individuaty. Velmi příjemné je, že všichni vystavující se vřele hlásí k základům, které jim dala naše škola. Výstavu uvedl ak. soch. Miroslav Oliva, zahrál a zazpíval pan Karel Dvořák.

To, že je Zámecká sýpka od loňského roku opět v sezónním provozu, je velmi důležité. V přízemí se dvakrát během prázdnin mění autorské nebo skupinové výstavy, v prvním patře je expozice soch, objektů a obrazů Vladimíra Preclíka (včetně slavných portétů avantgardy) a ve druhém patře je instalována školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948. V posledním patře, v současné době nepřístupném, jsou monumentální Preclíkovy dřevěné sochy z 90. let 20. století. Vzhledem k tomu, že Meznárodní muzeum keramiky letos keramiku prakticky nevystavuje, je to výborný počin.

Srdečně zveme na prohlídku Zámecké sýpky a výstav, které prezentuje. Otevřeno je denně kromě pondělí od 11.00 do 16.00. Výstava Silný ročník potrvá do 31. 8. 2019, ale odinstalována nebude. Derniéra proběhne v rámci oslav 135. výročí založení školy 21. 9. 2019 v 15.00. Věříme, že absolventi školy Najdou do sýpky cestu a budou spokojeni.

MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Zámecká sýpka, vstupní prostor. Možnost zakoupení kvalitní autorské keramiky.
(Foto: Archiv školy)
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"

 MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Vernisáž výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 3. 8. 2019. (Foto: Archiv školy) 
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 21. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)

ROMAN ŠEDINA PŘEDSTAVUJE PROJEKT LIFE OF VASE V GALERII 2+1

Ve dnech 20. 9. - 10. 10. 2019 se v bechyňské Galerii 2+1 koná výstava MgA. Romana Šediny (romansedina.com) s názvem Life of Vase_Roman Šedina & friends. Na tomto výstavním projektu se podílí Laufen Prague Gallery, galerie Křehký, UPM Praha a Česká centra, kurátorem je doc. PhDr. Filip Suchomel (prorektor AMU a významný japanolog), záštitu převzala PhDr. Helena Koenigsmarková (ředitelka UPM Praha), typografii a grafiku připravil MgA. Vojtěch Říha (Superior Type Studio).

Srdečně zveme!

(Zdroj: Text k výstavě v Bechyňském městském zpravodaji 9/19)

Současná výstava Broken shapes v Galerii2+1 je pojata jako celistvě uchopený prostor, sestávající z instalace objektů a obrazů poukazující na hlavní oblasti autorova zájmu, založeného na propojení několika vyjadřovacích médií. Projekt LIFE OF VASE reflektuje několik koncepčních témat vázy. Dekorativní nádoby, sochařské dílo nebo nádoby na uchovávání. Zkoumá, proč jsou lidé obklopeni keramickou vázou a jaká vášeň se možná za tím skrývá. Nesetkáváme se tak úplně s konkrétní vázou. Je zde pojímána křehce, někdy téměř neviditelná nebo nasopak přiznává deformaci. V podstatě jde o vjemy, které designéři, návrháři, malíři, grafici, fotografové přetvářejí svým originálním rukopisem. Stávají se tak novodobými dekoratéry média keramiky a porcelánu. Upřímně podtrhují atmosféru oslav 135. výročí založení keramické školy v Bechyni, která si právě v těchto dnech připomíná svůj význam setkáním absolventů.

Na výstavě se podíleli Roman Šedina, Jan Kaláb, Eva Eisler, Vilém Balej, Denisa Nová, Alžběta Jungrová, Jan Činčera, Milimu, Filip Suchomel, Hana Novotná, Petr Demek, Markéta Kratochvílová, Helena Koenigsmarková, Jana Zielenski, Jan Mahr, Zuzana Veselá, Vojtěch Říha, Superior Objects, Michal Bačák, Cokerel, Tomski &Polanski, studio Okolo.

(Zdroj: materiál k výstavě od Romana Šediny)

Roman Šedina pochází z jihočeské Bechyně - mezinárodně uznávané mekky české keramiky. Po absolutoriu tamní keramické školy, kde se naučil řemeslo, pokračoval ve speciálním Ateliéru Design keramiky na Univerzitě J. E. Purkyně. Tam také krátce působil v roli asistenta. Ve své práci se soustřeďuje na tvorbu unikátních objektů, které mohou vznikat v malých sériích, stejně jako na projekty uplatňující keramiku do architektury. Za svůj originální přístup ke keramickým technologiím získal několik nominací Czech Grand Design nebo ocenění Edida a Forbes.

Odkaz na výstavu: https://www.kulturnidum.cz/klient-451/kino-140/stranka-4383/film-343576

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 Vernisáž výstavy Life of Vase v Galerii 2+1 20. 9. 2019. (Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

V rámci oslav 135. výročí založení školy byla v Galerii Na chodbě nainstalována výstava Spojeni školou. Jedná se o představení tvorby autorů, kteří absolvovali školu, bez ohledu na ročník absolvování. Proto je možné vidět díla absolventů z období 1961 - 2019. Základem jsou keramické objekty, které jsou doplněny malbou a fotografií.

Své práce vystavují Alena Kissová,  Ladislav Janouch, Vendi Milan Hůrka, Alexander Walter, Petr Štojdl, Petr Brožka, Otakar Novák, Luděk Fábera, Jan Samec, Pavel Drda, Miroslav Oliva, Roman Šedina, Miroslav Páral, Marek Dias, Karel Dvořák, Lukáš Moravec, Oldřich Ašenbryl, Stanislav Martinec, Patrik Proško, Jan Fabián a Alice Kovaříková.

Vernisáž proběhla v pátek 20. 9. 2019 v 17.00, výstava potrvá do 30. 11. 2019, otevřeno je v době školního vyučování, případně po dohodě na telefonním čísle 723 165 306. Srdečně zveme!

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Vernisáž výstavy Spojeni školou 20. 9. 2019 ve školní Galerii Na chodbě.(Foto: Archiv školy)
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SPOJENI ŠKOLOU VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
Práce nainstalované v Galerii Na chodbě. (Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA KERAMIKY V SEZIMOVĚ ÚSTÍ

Na měsíc září 2019 připravila Alena Kissová školní výstavu keramických objektů v městském kulturním středisku Měxus v Sezimově ústí. Jedná se o převážně větší objekty - plastiky a podlahové vázy. Výstava potrvá do 2. 10. 2019.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKU

Tak jako v minulých letech jsme připravili již tradiční výstavu v Galerii M v Milevsku. Představujeme nové maturitní a klauzurní práce a také plakáty, které vznikly v rámci festivalu Jeden svět 2019. Vernisáž proběhla ve středu 4. 9. 2019 v 17.00, povýstava potrvá do 27. 9. 2019. Srdečně zveme!

ŠKOLNÍ VÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKU

Na výstavě jsou zastoupeny všechny výtvarné obory školy. Těší nás, že velmi početně je zastoupena keramika, a to pracemi žáků všech čtyř ročníků (plastiky zvířat, prořezávané mísy - 1. ročník, reliéry s hudebním motivem - 2. ročník, exteriérová plastika, točený svícen - 3. ročník, maturitní práce - 4. ročník). Obor průmyslový design je se prezentuje plastikami zvířat (1. ročník) a interiérovou fontánou (4. ročník), obor grafický design maturitními pracemi povinnými i volnými a obor multimediální tvorba fotografiemi různých formátů (4. ročník). Letošní výstava v Milevsku je již desátou v řadě. Vůbec poprvé jsme v Milevsku vystavovali v roce 1999.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKUŠKOLNÍ VÝSTAVA V MILEVSKU
Vernisáž školní výstavy v Galerii M v Milevsku 4. 9. 2019. Dole vlevo slečna Petra, která hrála na vernisáži již podesáté (!), vpravo galeristka Hana Vaněčková  a místostarosta města Milevsko pan Mgr. Petr Barda. (Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA KERAMICKÉ VĚŽE JANA BENDY

Absolvent školy z roku 1972 a bývalý dlouholetý kolega akad. soch. Jan Benda, absolvent školy uspořádal výstavu v Galerii Na chodbě v prvním patře školy s názvem Keramické věže.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Prezentuje věže z let 2013 - 2018 pálené v redukční atmosféře a pastely, které velmi vhodně expozici keramiky doplňují. Výstava byla nainstalována již před prázdninami v rámci přípravy oslav 135. výročí založení školy, takže ji mohli vidět účastníci našich letních kurzů a také absolventi školy při oslavách 20. - 21. 9. 2019. Po dohodě s autorem byla prodloužena do 31. 10. 2019. V pracovních dnech je možno ji navštívit v pondělí - pátek od 8.00 do 16.30, v pátek od 8.00 do 13.00, případně po telefonické domluvě na čísle 723 165 306. Vzhledem k příslovečné skromnosti autora proběhla výstava bez vernisáže, ale rozhodně stojí za vidění. Srdečně zveme!

JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ
JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ

Několik pohledů na instalaci výstavy výstavy Jana Bendy v Galerii Na chodbě.
(Foto: Archiv školy)

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI

Skončil další školní rok a lze říci, že byl úspěšný. O prázdninách proběhly oblíbené kurzy pro veřejnost. Letos byly obsazeny nejpočetněji za 25 let, kdy je ve škole děláme. Velmi pěkná byla již tradiční závěrečná výstava v Galerii Na chodbě 6. 7. 2019. Další akcí byla účast školy na Bechyňských keramických trzích 2019 27. 7. 2019. Na náměstí točil akad. soch. Miroslav Oliva a absolventka školy Marie Kučerová. Děti měly možnost vyzkoušet si práci s hlínou a zjevně jim to činilo radost. Další akcí, která je vázána na školu, je výstava Silný ročník. Byla zahájena 3. 8. 2019 v galerii Zámecká sýpka (bývalé Muzeum Vladimíra Preclíka v zámecké zahradě). Výstavy se účastní absolventi školy Jitka Wernerová, Miroslav Oliva, Miroslav Páral, Jan Samec a Karel Bečvář. Derniéra této ojedinělé výstavy je plánována na oslavy 135. výročí založení školy 21. 9. 2019.

To nejvýznamnější je ale rekonstrukce školy a domova mládeže. Dlouho očekávaná akce začala 29. 7. 2017 a velmi intenzívní práce probíhaly po celý srpen a pokračují i v září 2019. Rekonstruuje se budova pavilónu B domova mládeže a velké přístavby školy z přelomu 50. a 60. let 20. století. Samozřejmě zajištění výuky není jednoduché, ale je důležité, že se rozběhla rekonstrukce, na kterou jsme tak dlouho čekali.

Do nového školního roku přeje ředitelství školy všem zaměstnancům i žákům jen to nejlepší.