PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

Výstava Romana Šediny v Galerii 2+1 (20. 9. - 10. 10. 2019)
Oslavy 135. výročí založení školy (20. - 21. 9. 2019)
Zájezd Údolí Loiry - kraj zámků a vína (23. - 27. 9. 2019)
 

VÝSTAVA ROMANA ŠEDINY V GALERII 2+1

Ve dnech 20. 9. - 10. 10. 2019 se v bechyňské Galerii 2+1 koná výstava MgA. Romana Šediny s názvem Life of Vase_Roman Šedina & friends. Název výstavy reflektuje několik koncepčních témat vázy - jako dekorativní nádoby, sochařského díla nebo nádoby na uchovávání. V expozici se nesetkáváme tak úplně s konkrétní vázou. Je zde pojímána křehce, někdy téměř neviditelná, jindy naopak přiznává deformaci.

Na tomto výstavním cyklu se podíí Laufen Prague Gallery, galerie Křehký, UPM Praha a Česká centra, kurátorem je doc. PhDr. Filip Suchomel (prorektor AMU a významný japanolog), záštitu převzala PhDr. Helena Koenigsmarková (ředitelka UPM Praha), typografii a grafiku připravil MgA. Vojtěch Říha (Superior Type Studio).

Srdečně zveme!

(Zdroj: Text k výstavě v Bechyňském městském zpravodaji 9/19)

Odkaz na výstavu: https://www.kulturnidum.cz/klient-451/kino-140/stranka-4383/film-343576

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Čas je neúprosný a blíží se nám 135. výročí založení naší školy. Letos jsou oslavy komplikovány zásadní akcí, a to rekonstrukcí budov školy a domova mládeže (od 29. 7. 2019). Vzhledem k tomu, že nebylo jasné, zda oprava nezačne již na jaře, přesunulo vedení školy  tradiční sjezd absolventů z června na 20. - 21. 9. 2019.

Připravují se nové sborníky se seznamy absolventů a učitelů, drobné upomínkové předměty, v jednání je program. Pozvánky nebudou zasílány poštou, ale na mailové adresy. Součástí programu bude také derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce (vystavují Miroslav Páral, Miroslav Oliva, Jan Samec, Jitka Wernerová a Karel Bečvář). V rámci oslav výročí již proběhla školní výstava Střepy a střípky v Městském muzeu Bechyně tamtéž výstava absolventa školy Ladislava Janoucha. Ve školní Galerie Na chodbě připravujeme výstavu absolventů různých ročníků a generací s názvem Spojeni školou. Již nyní je v prvním patře školy nainstalována výstava Keramické věže Jana Bendy, v Galerii 2+1 bude vystavovat své vázy další absolvent Roman Šedina, v Galerii Galvína bude možné zhlédnout výstavu absolventa školy z roku 1919, malíře a ilustrátora Václava Karla. O aktualitách ohledně organizace výročí budeme informovat.


PROGRAM OSLAV 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Termín: 20. – 21. 9. 2019

 • 20. 9. 2019 – škola otevřena pro absolventy: 12.00 - 18.00
 • 21. 9. 2019 – škola otevřena pro absolventy: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00

Pátek 20. 9. 2019

 • 12.00 - 18.00 - evidence absolventů, prohlídka školy
 • 17.00 - vernisáž výstavy Spojeni školou v Galerii Na chodbě (přízemí vpravo)
 • 19.00 - vernisáž výstavy keramických váz absolventa školy MgA. Romana Šediny v Galerii 2+1 (KD Bechyně)

Sobota 21. 9. 2019

 • 9.00 - 18.00 - evidence absolventů, prohlídka školy
 • 13.00 - 14.00 - škola uzavřena
 • 1.35 PM (13.35) - sraz účastníků na náměstí, foto z věže kostela
 • 15.00 - derniéra výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce Bechyně
 • 19.00 - 24.00 - neformální setkání absolventů, učitelů a zaměstnanců školy v KD Bechyně (hudební produkce Karel Dvořák, Michal Pospíšil a přátelé)

Doplňkový program

 • výstava Jana Bendy Keramické věže (Galerie Na chodbě, 1. patro);
 • výstava absolventů ve školní Galerie Na chodbě (přízemí školy);
 • multimediální projekce;
 • videa z archivu pana Miloslava Pintýře, absolventa školy z roku 1966 (budou použita i na neformálním večeru v KD Bechyně 21. 9. 2019);
 • Zámecká sýpka (otevřeno v pátek 20. 9. 2019 13.00 - 16.00, v sobotu 11.00 - 16.00):

- výstava Bechyňská keramika 1884 – 1948;
- derniéra výstavy Silný ročník;
- expozice soch Vladimíra Preclíka;

 • AJG - otevřeno 9.00 - 18.00;
 • Městské muzeum - otevřeno 9.00 - 17.00;
 • Galerie Galvína - Václav Karel (absolvent 1919 - ilustrace, malby; otevřeno:  pá - 9.00 - 18.00, so - 9.00 - 18.00, ne - 13.00 - 18.00)
 • Galerie Záliv v lázeňském domě Olga (nová lázeňská budova);
 • Galerie M v Milevsku (maturitní a klauzurní práce 2018/2019);
 • možnost návštěvy hudební akce U nás doma fest (sobota 21. 9. 2019, Eliáška pod Větrovem, 12.00 - 24.00; kapely a divadla)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu probíhající rekonstrukce domova mládeže nelze zajistit ubytování. Ředitelství školy děkuje absolventům za pochopení a zároveň si dovoluje nabídnout alternativy ubytování:

 • Hvožďany: https://haffo.cz/kontaktni-informace
  Adresa sdružení:Sdružení dětí, mládeže a rodičů HAFFOFrantišek Prokopkpt. Jaroše 2406390 03 Tábor; kontakt: tel.: 774 282 406, e-mail: info@haffo.cz
  IČO: 60063289, bankovní spojení: č.ú. 37201674/0600 GE Money Bank Tábor
 • Kemp Cihelna, Radětice 60:
  Kontakt: vera.zivnustkova@gmail.com, tel.:728 960 208
 • penziony ve městě a v blízkém okolí (Týn nad Vltavou, Nuzice, Malšice apod.)

 

V RÁMCI OSLAV JIŽ PROBĚHLO ČI PROBÍHÁ


VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 7. 3 - 16. 6. 2019

Výstava Střepy a střípky přibližuje keramické předměty ze školního depozitáře. Nejsou řazeny chronologicky, nicméně začínáme 90. léty 19. století (období historických slohů - prořezávaný talíř, váza učitele Pitora, džbán s cínovým víkem, talíř s ještěrkami, talíř s podobiznou ženy). Další předměty - především váza - reprezentují secesi, což byl jeden z vrcholů školy. První vitrína je věnována 20. a 30. letům, umění art deco (rovněž velký džbán s figurální výzdobou) a geometrické abstrakci, druhá vitrína umění 60. let, tzv. pobruselskému stylu (po výstavě Expo 1958 v Bruselu). Léta padesátá zastupuje figurální plastika s pracovním motivem.

V druhé místnosti jsou práce soudobější. Jedinou výjimkou je váza Bohumila Dobiáše st., významného regionálního sochaře a učitele školy (1935 - 1964; váza pochází z 50. let 20. století). Ve vitríně jsou díla dvou absolventů, a to Stanislava Martince (absolvent 1957, Babylónská věž) a Ladislava Janoucha (absolvent 1963, dvě figurální plastiky). Dále jsou zde studentské práce současných učitelů školy (Miroslav Oliva - figurální plastiky, 1973, David Stankuš - Tučňáci, 2005, Roman Šedina - nápojová souprava, 2001, Monika Brkalová - Tyranosaurus, 2001) a klauzurní a maturitní práce z přelomu 90. let 20. století a počátku 21. století. Právě to, že mnozí absolventi školy v současné době působí jako pedagogové, patří k jednomu ze specifik naší školy.

Pevně věříme, že Vás výstava zaujme a zároveň jsme přesvědčeni, že je potřeba zachovávat stará řemesla, mezi něž patří i keramika. Naše škola chce udělat vše pro to, aby keramická tradice v Bechyni nezanikla.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy Střepy a střípky v bechyňském muzeu 7. 3. 2019. (Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 22. 6. - 30. 7. 2019

V červenci 2019 (22. 6. - 30. 7. 2019) vystavuje sochař Ladislav Janouch, absolvent školy z roku 1963, figurální plastiky v prostorách Městského muzea Bechyně. Ladislav Janouch patří mezi "sdcaře", kteří se rádi vrací do města svých studií a kteří mají silný vztah k městu a ke škole, kterou absolvovali. S jeho svolením jsme výstavu zařadili do programu akcí k 135. výročí založení naší školy.

Výstava nese název Sochařské drobnosti. Sám autor k tomu uvádí: Název výstavy jsem zvolil na základě výstav, pořádaných v minulém století, a to většinou kolektivních  s mezinárodním zastoupením, kterých jsem se účastnil. (...) Tento typ sochařských výstav měl svá přesná pravidla. Sochy nesměly přesahovat 80 cm, realizace byly zaměřeny někdy na bronz, jindy na keramiku či kámen. Komorní práce tak dávaly možnost nahlédnout do dílny sochaře. Byly vystavovány skici a návrhy či práce galerijního charakteru. Název výstavy jsem zvolil proto, abych při příležitosti 75. výročí svého narození mohl v tomto komorním prostoru představit právě tento typ prací (bronz, keramika, kámen, dřevo) a zároveň naznačit okruhy zájmu - dynamické sportovní náměty, symbolické plastiky, asociace na věčné téma člověk a v neposlední řadě většinou mramorová ženská torza velkých objemů, čistých tvarů a linií. Výstava je doplněna barevnými fotografiemi realizovaných prací ve veřejném prostoru a staršími kresbami ženských aktů.

(Volně použity materiály k výstavě od autora)

Ladislav Janouch je také členem skupiny Kamarádi, do které patří malíři Aleš Knotek, Josef Velčovský, Václav Zoubek a fotograf Ivan Král. S touto skupinou absolvoval mnoho společných výstav (Praha, Klatovy, Rakovník, Zlín, Týn nad Vltavou, Kolín, Vodňany, Chomutov), ale také s jednotlivými autory této skupiny (Kadaň, Praha, Bechyně, Hluboká nad Vltavou a jinde).

Účastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií v kameni i ve dřevě (Maďarsko, Černá Hora) či v Čechách (Litoměřice, Hředle, Beroun, Lysolaje). Svými pracemi je zastoupen v četných zahraničních i domácích galeriích i soukromých sbírkách. Znám je především sportovními kompozicemi (Poslední metry, Diskař, Házenkáři, Tenista a jiné), ale i symbolistickými sochami na námět antické mytologie (Niké, Ikaros, Prométheus, Bakchus a další). Bohatě je v jeho díle zastoupen motiv ženy, především v mramorových torzech. V poslední době se soustředil na vytváření portrétů známých osobností, kterými dosáhl veřejného uznání. Výstavou k životnímu výročí v Městském muzeu Bechyně připomíná své výtvarné začátky právě zde, na keramické škole, která slaví 135. výročí založení.

(ak. mal. Václav Zoubek)

VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy sochaře Ladislava Janoucha v bechyňském muzeu 22. 6. 2019. 
(Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA KERAMICKÉ VĚŽE JANA BENDY V GALERII NA CHODBĚ 28. 6. - 27. 9. 2019

Absolvent školy a bývalý dlouholetý kolega akad. soch. Jan Benda, absolvent školy z roku 1972, uspořádal výstavu v Galerii Na chodbě v prvním patře školy s názvem Keramické věže.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Prezentuje věže z let 2013 - 2018 pálené v redukční atmosféře, a pastely, které velmi vhodně expozici keramiky doplňují. Výstava potrvá do 30. 9. 2019, takže návštěvníci školy ji mohou vidět také při oslavách 135. výročí 20. - 21. 9. 2019. Během prázdnin je možné školu navštívit po domluvě na telefonním čísle 723 165 306.

JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ
JAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚJAN BENDA VYSTAVUJE V GALERII NA CHODBĚ

Několik pohledů na instalaci výstavy výstavy Jana Bendy v Galerii Na chodbě.
(Foto: Archiv školy)


VÝSTAVA SILNÝ ROČNÍK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ 3. 8. - 21. 9. 2019

Vernisáží 3. 8. 2019 v Zámecké sýpce v areálu bechyňského zámku byla zahájena výstava Silný ročník. Představuje tvorbu pěti spolužáků, absolventů školy z roku 1974, a to Miroslava Olivy (keramické sochy), Miroslava Párala (keramické sochy, monumentální kresby), Karla Bečváře (drobné bronzové plastiky), Jana Samce (monumentální abstraktní malby) a Jitky Wernerové (keramické plastiky a reliéfy). V působivém prostředí Zámecké sýpky (dříve Galerie Vladimíra Preclíka) vznikla velmi zajímavá a pestrá instalace, která ukazuje silné výtvarné individuaty. Velmi příjemné je, že všichni vystavující se vřele hlásí k základům, které jim dala naše škola. Výstavu uvedl ak. soch. Miroslav Oliva, zahrál a zazpíval pan Karel Dvořák.

To, že je Zámecká sýpka od loňského roku opět v sezónním provozu, je velmi důležité. V přízemí se dvakrát během prázdnin mění autorské nebo skupinové výstavy, v prvním patře je expozice soch, objektů a obrazů Vladimíra Preclíka (včetně slavných portétů avantgardy) a ve druhém patře je instalována školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948. V posledním patře, v současné době nepřístupném, jsou monumentální Preclíkovy dřevěné sochy z 90. let 20. století. Vzhledem k tomu, že Meznárodní muzeum keramiky letos keramiku prakticky nevystavuje, je to výborný počin.

Srdečně zveme na prohlídku Zámecké sýpky a výstav, které prezentuje. Otevřeno je denně kromě pondělí od 11.00 do 16.00. Výstava Silný ročník potrvá do 31. 8. 2019, ale odinstalována nebude. Derniéra proběhne v rámci oslav 135. výročí založení školy 21. 9. 2019 v 15.00. Věříme, že absolventi školy Najdou do sýpky cestu a budou spokojeni.

MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Zámecká sýpka, vstupní prostor. Možnost zakoupení kvalitní autorské keramiky.
(Foto: Archiv školy)
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"

 MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Vernisáž výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 3. 8. 2019. (Foto: Archiv školy) 

ZÁJEZD ÚDOLÍ LOIRY - KRAJ VÍNA A ZÁMKŮ

Na konec září 2019 připravuje Mgr. Drahomíra Bočanová exkurzi do Francie s názvem Údolí Loiry - kraj zámků a vína.

 • Termín: 23. - 27. 9. 2019
 • Cena cca 5.000 Kč + 50 euro na vstupy

Přihlášení:

 • Přihlásit se můžete složením zálohy 3.000 Kč v kabinetu č. 65 u Mgr. Drahomíry Bočanové do konce června 2019
 • Doplatek a eura - přinést 1. týden v září

Program:

 • 1. den: Odjezd od školy ve večerních hodinách. Transfer přes SRN do Francie.
 • 2. den: Naše poznávání údolí řeky Loiry začneme v Orléans. Kdysi významné obchodní a kulturní centrum Francouzského království spojené např. s Janou z Arku a místní univerzitou. Hlavní lákadlem je ovšem gotická katedrála svatého kříže, kterou mnozí Francouzi považují za památník národní hrdosti. Odpoledne nás čeká procházka okolo největšího zámku celé oblasti - Chambord a vnitřní prohlídka prostor zámku Cheverny. Na závěr dne okusíme atmosféru zámečku Clos Lucé, kde dožil Leonardo da Vinci. Připomínkou tohoto génia je místní muzeum s modely jeho vynálezů. Dojezd na ubytování v hotelu typu Premiére Classe.
 • 3. den: Po snídani nás čeká královský hrad Chinon ve stejnojmenném městě tyčící se nad řekou Vienna. Následuje opatství Fontevraud s náhrobky anglických králů rodu Plantagenetů a Chateau de Breze, jeden z nejzajímavějších zámků celé oblasti kvůli podzemní pevnosti. Poté  se pokocháme nádhernými ornamentálními zahradami zámku Villandry. Přejezd na ubytování v Alsasku.
 • 4. den: Pro poznání Alsaska si vybereme Štrasburk - „křižovatku Evropy". Historické jádro Štrasburku v čele s katedrálou Notre Dame je zapsáno na seznamu UNESCO, čtvrť Petite France (Malá Francie) s hrázděnými domy, říčními kanály a krytými mosty nás pohltí svou neopakovatelnou atmosférou. Budeme mít možnost plavby lodí po říčních kanálech. Celou prohlídku zakončíme jízdou tramvají k nejstaršímu parku Orangerii s příjemnou procházkou i možností relaxace nebo návštěvou Muzea čokolády. Poté odjezd domů.
 • 5. den: Příjezd zpět do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • doprava bus
 • průvodce
 • 2x ubytování se snídaní v hotelu Premiere Classe (sociální zařízení a WC na každém pokoji)
 • informační materiály

Cena nezahrnuje

 • vstupné do navštívených objektů cca 50 €
 • možnost zprostředkování cestovního pojištění