SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY

 • Akvarely, keramika a objekty
  Galerie  Galvína Bechyně

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

Točířská soutěž 2018 (8. - 9. 11. 2018)
Exkurze za uměním do Vídně (27. 11. 2018)

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 22. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních oborů na středních výtvarných školách.

Na letošní ročník soutěže jsme pozvali 11 škol z celé České republiky (Bechyně, Český Krumlov, Hodonín, Karlovy Vary, Luhačovice, Ostrava, Praha – Hollarovo náměstí, Světlá nad Sázavou, Uherské Hradiště, Velké Opatovice, Horní Bříza), 3 výtvarné školy ze Slovenska (Bratislava, Prešov, Košice) a také keramické školy z rakouského Stoobu a bavorského Landshutu. Předsedou hodnoticí komise bude v letošním roce designér MgA. Martin Mikeš.

Letošní ročník obohatí opět vložená soutěž, tentokráte nazvaná „Maxiroura“.  V ní půjde o vytočení co nejvyšší roury ze 3 kilogramů hlíny.

Na letošní ročník točířské soutěže se mohou kvalifikovat stejně jako v předchozích letech maximálně dva nejúspěšnější točíři z každé ze zúčastněných škol.

Součástí soutěže je každoročně i doprovodný program. Tradičně jím bývá beseda s předsedou hodnoticí komise a společenský večer, na němž budou hrát a zpívat absolventi SUPŠ v Bechyni a jejich hosté.

Ubytování a stravování všech Vašich zástupců je jako tradičně zajištěno na domově mládeže v Bechyni a je hrazeno ze sponzorských příspěvků.

Pevně věříme, že uvítáte tuto možnost srovnání úrovně dovedností svých žáků se žáky českých, moravských i zahraničních škol vyučujících studijní obory zaměřené na výtvarné zpracování keramiky v točení z volné ruky a že se naší soutěže zúčastníte.

Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že letošní ročník točířské soutěže úspěšně a pro všechny zúčastněné příjemně naváže na předchozí ročníky této soutěže.

Mgr. Otakar Novák, v.r., ředitel školy

22. ROČNÍK TOČÍŘSKÉ SOUTĚŽE

Termín: čtvrtek a pátek 8. a 9. 11. 2018

Časový harmonogram:

Čtvrtek 8.11.2018

8.00 - 12.00 hod. - prezentace účastníků a ubytování na domově mládeže v Bechyni
12.00 - 13.00 hod. - oběd na DM a přesun do školy
13.00 - 13.15 hod. -  zahájení soutěže 
13.15 - 13.30 hod. - příprava pracoviště, hmot a nářadí
13.30 - 18.00 hod. (4 hod. a 30 min.) - vytáčení soutěžních výrobků točířské soutěže v libovolném pořadí
18.00 - 19.00 hod. - soutěž „Maxiroura“
19.00 – 20.00 hod. - vyhodnocení soutěže „Maxiroura“
18.00 - 20.00 hod. - večeře na DM
20.00 – cca 24.00 hod. - „Keramické písničky“ - hudební vystoupení absolventů a přátel SUPŠ v Bechyni pod vedením Karla Dvořáka (hotel U Draka, účastníci soutěže + učitelé zúčastněných výtvarných škol), vyhlášení výsledků soutěže „Maxiroura“

Pátek 9.11.2018

6.30 - 7.15 hod. - snídaně na DM a přesun do školy
7.15 - 7.30 hod. - příprava pracoviště, hmot a nářadí
7.30 - 11.00 hod. - (3 hod. a 30 min.) vytáčení soutěžních výrobků v libovolném pořadí
8.00 – 9.30 hod. - beseda s Martinem Mikešem - žáci keramických a designérských tříd školy a učitelé zúčastněných výtvarných škol
11.00 - 11.30 hod. - ošetření výrobků, úklid pracoviště a příprava výrobků pro hodnocení
11.30 – 12.00 hod. - oběd na DM a dosychání výrobků    
12.00 – 12.30 hod. - vyhodnocení soutěže hodnoticí komisí      
12.30 – 13.30 hod.  vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Výdej stravy v jídelně domova mládeže:
6.30  – 7.30   hod. - snídaně
11.30 – 13.15 hod. -  oběd
17.15 – 18.15 hod. (ve čtvrtek do 20.00 hod.) - večeře

PROPOZICE SOUTĚŽE

Podmínky účasti:

1. Každá škola mající zájem se soutěže zúčastnit může přihlásit 1 – 2 soutěžící, kteří jsou v daném školním roce jejími studenty.
2. Výběr soutěžících si každá škola provede sama podle vlastních pravidel.
3. Každá zúčastněná škola zároveň vyšle jednoho odborného učitele – člena svého učitelského sboru, který se soutěže zúčastní jako člen hodnoticí komise.
4. Účastníci mohou tvořit z hmoty, kterou používá škola vyhlašující soutěž, nebo si dovézt potřebné množství vlastní hmoty, na niž jsou žáci zvyklí.
5. Potřebné nářadí a pracovní oblečení si přiveze každý účastník sám.
6. Výrobky vzniklé během soutěže se stávají majetkem pořádající školy.

Soutěžní úkoly

Povinná část
1. Džbán (podle výkresu).
2. Mísa (podle výkresu).

Volná část
3. Zoomorfní nádoba sestavená z částí vytočených z volné ruky, popř. domodelovaná (podle vlastního návrhu).

Kritéria hodnocení soutěžních výrobků

1. Výrobky z povinné části soutěže se hodnotí podle přesnosti tvaru a rozměrů a podle množství zpracované hmoty, tj. podle síly střepu.
2. Výrobky z volné části budou hodnoceny z hlediska zajímavosti, technické náročnosti a zvládnutí materiálu.
3. Všechny výrobky budou hodnoceny v koženém stavu s ohledem na částečné smrštění.

Složení hodnoticí komise a vyhodnocení soutěže

1. V hodnoticí komisi bude mít zastoupení každá zúčastněná škola jedním odborným učitelem.
2. Předsedou hodnoticí komise bude pořádající školou pozvaný nezávislý odborník.
3. Každý člen hodnoticí komise bude moci přidělit každému výrobku body v rozmezí od 1 do 5 bodů. Předseda hodnoticí komise bude moci přidělit každému výrobku body v rozmezí od 1 do 10 bodů.
4. Pořadí soutěžících bude dáno součtem bodů od předsedy a všech členů hodnoticí komise za všechny tři soutěžní výrobky. Zvítězí soutěžící s nejvyšším součtem bodů.

Ceny pro vítěze

Upomínkové předměty obdrží všichni soutěžící, finanční odměnuobdrží soutěžící na prvních třech místech.

Maxiroura - soutěž o vytočení co nejvyšší roury ze 3 kg hlíny
Soutěžní úkol: Vytočit z volné ruky co nejvyšší rouru ze 3 kilogramů hlíny.

Podmínky konání soutěže:
1. Soutěže se zúčastní zájemci z řad soutěžících v točířské soutěži.
2. Soutěž se koná ihned po skončení prvního dne točířské soutěže, tj. 8.11.2018 od 18.00 hod.
3. Soutěžící mají k dispozici maximálně dva pokusy. Na každý z pokusů mohou použít 3 kg hlíny.
4. Oba pokusy musí soutěžící uskutečnit za 1 hodinu, tj. od 18.00 do 19.00 hodin.
5. Soutěžící mohou použít jakoukoli hrnčířskou hlínu. Tuto hlínu dají k dispozici hodnoticí komisi během prvního soutěžního dne. Hodnoticí komise pak naváží tříkilogramové šišky hlíny tak, aby je měli soutěžící k dispozici při zahájení soutěže.

Kritéria hodnocení soutěžních výrobků:
Roura může mít libovolný průměr i sílu střepu. Roura nemusí mít pravidelný tvar. Měří se svislá výška v nejnižším bodě horního okraje roury.

Vyhodnocení soutěže:
Měření soutěžních výrobků provede hodnoticí komise točířské soutěže ihned po skončení soutěže, tj. od 19.00 hodin.
Pořadí soutěžících bude určeno podle výšky roury v mokrém stavu. Nepřihlíží se k případnému smrštění během hodnocení.
V případě, že by několik soutěžících dosáhlo shodné výšky u své vyšší roury, rozhodne o pořadí výška druhé roury daných soutěžících. Kdyby ani to nerozhodlo, určí pořadí soutěžících předseda hodnoticí komise podle toho, který ze soutěžících je mu sympatičtější.

Ceny pro vítěze:

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny na společenském večeru v hotelu U Draka. Ceny obdrží soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech. Ostatní soutěžící nedostanou nic.

EXKURZE ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ

Mgr. Drahomíra Bočanová pořádá 27. 11. 2018 se uskuteční exkurze Za uměním do Vídně.

Odjezd: 27. 11. 2018 v 6.00 z parkoviště před domovem mládeže
Příjezd: kolem 22.00 na parkoviště před domovem mládeže
Přihlášení na exkurzi: složení zálohy 500,- Kč u Mgr. Drahomíry Bočanové (kabinet č. 65)

Program:
10.00 - návštěva muzea Albertina
           
výstavy: Claude Monet, Warhol bis Richter, Monet až Picasso (permanentní výstava), Helen Levitt (pouliční grafika)
            vstupné do 19 let zdarma, do 26 let 11 Euro, běžné vstupné 14 Euro
12.00 - 14.00 - osobní volno, oběd
14.00 - 16.00 - návštěva Kunstrorische muzea
                        výstavy: sbírky starověkého Egypta, rsnesanční a barokní obrazárna, mechanické strojky z doby manýrismu
16.00 - 17.45 - návštěva vánočních trhů 
18.00 - odjezd do Bechyně