SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 • Více ZDE
 • Výsledky 1. kola talentových zkoušek 
  pro školní rok 2019/2020 
  ZDE
 • Výsledky 2. kola talentových zkoušek
  pro školní rok 2019/2020 ZDE

OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Mistři českého skla - ryté sklo
  Galerie Galvína Bechyně 2. 2. - 4. 4. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019
 • Miroslav Oliva a Dana Malá
  Muzeum berounské keramiky 7. 3. - 28. 4. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

Oslavy 135. výročí založení školy
Výstava Střepy a střípky v Městském muzeu Bechyně (7. 3. 2019)
Výměnná praxe Bechyně - Trento 2019
Cestujeme za poznáním Vídně a okolí  (2. - 3. 5. 2019)

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO 2019

Termín: 6. 4. 2019 – 13. 4. 2019

Vedoucí zájezdu: Alena Kissová

Sraz : sobota 6. 4. 2019 v 7.10 hodin
Odjezd:
sobota 6. 4. 201 v 7.30 hodin od DM v Bechyni
Příjezd: sobota 13. 4. 2018 ve večerních hodinách před DM v Bechyni
Cena: 6 800,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování v Trentu, doprava do Trenta i MHD v Trentu, stravování – snídaně, obědy a večeře, vstupy do navštívených objektů).
Kapesné:
dle uvážení (v EUR). Platba na místě kauce 5 Eur - záloha na klíč, vráceno bude až při odjezdu. S sebou na cestu svačinu a pití na celý den v Trentu bude až večeře. Cestovní pojištění bude zajištěno před odjezdem, buďto individuálně či hromadně zařídí Alena Kissová. Nutno nahlásit. Kdo o ně požádá, ten bude pojištěn hromadně u KB online -  zhruba se jedná o částku 130 Kč. Nahlásit popřípadě jakékoliv dietní omezení stravy včas (březen), nutno nahlásit předem (bezlepková dieta, vegetariánská, veganská atd.)

Způsob placení:
hotově v kanceláři školy č. dv. 58. nebo na účet školy č. 9993150257/0100, variabilní symbol: datum narození; záloha 3.000 Kč do 31. 1. 2019, doplatek 3.800 Kč do 21. 3. 2019.

Program:
celodenní práce v řemeslných dílnách: smalt, kovový šperk, malba, modelování, kašírování,  tisk, řezbářství, intarzie, virtuální dílna, mozaika. Denně do 17.00 hodin. Plánované exkurze a výlety budou upřesněny na místě.

Vybavení:

 • osobní hygienické potřeby, ručník atd., vhodné oblečení a obuv (v horské oblasti může být sníh, ale i jarní počasí – lze zjistit na internetových stránkách)
 • léky pro osobní potřebu, proti bolesti, na nachlazení, žaludečním potížím….
 • do dílen obuv na přezutí, pracovní plášť, děvčata gumičky do vlasů, rukavice, materiál a pomůcky, tužky, skicář, nůžky ... /sebou barevný návrh na kruhovou kompozici - smalt, geometrická kompozice - šperk, návrh čtverec 20/20 cm - mozaika/
 • S sebou vhodnou obuv do sprchy – ubytování je zajištěno v hostelu, redukci do zásuvky na nabíječku, pokud máte. Kontrola před odjezdem, zda máte nastaven roaming. Platný průkaz totožnosti, nebo cestovní pas s sebou! Ve škole jsou nápojové automaty, nebo lze využít místní školní bufet: strava teplá i studená /platíte si sami/.

 

Písemný souhlas rodičů se zařazením neplnoletého žáka na zahraniční výjezd

Souhlasím s účastí mého syna/dcery ………………………………………. na výměnné praxi v Trentu v termínu 6.  4.  –  13.  4. 2019

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby zahraničního výjezdu ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Telefonní číslo žáka / zákonného zástupce   …………………….…………………………………………………

V …………………………   dne …………………         Podpis zákonného zástupce……. …………………………

Podpis žáka:……………………….....................................

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM VÍDNĚ A OKOLÍ

Nabízíme možnost dvoudenního zájezdu do Vídně a jejího okolí v termínu 2. - 3. 5. 2019.

Program:

1. den:

 • odjezd v ranních hodinách
 • krátké zastavení v Melku, projížďka lodí malebným údolím Dunaje Wachau, zastavení v Dürsteinu - malebné městečko se zříceninou hradu
 • odpoledne návštěva kláštera Klosterneuburg

2. den:

 • dopoledne krátké zastavení u Hundertwasser Haus a prohlídka Vídně - procházka Vnitřním městem, návštěva klenotnice v Hofburgu a dómu sv. Štěpána
 • odpoledne procházka zahradami zámku Schönbrunn s návštěvou ZOO (možný alernativní program)
 • návrat ve večerních hodinách

Cena: 2.290,- Kč (kalkulována na minimální počet 42 platících účastníků zájezdu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak) zahrnuje:

 • dopravu busem zahraniční výroby
 • 1x ubytování v hostelu ve vícelůžkových pokojích se snídaní
 • doprovod průvodce a 3 pedagogických pracovníků
 • cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za škodu a stornovacích poplatků) a pojištění záruky pro případ úpadku CK

Cena je kalkulována na minimální počet 42 platících účastníků zájezdu a nezahrnuje vstupné, pokud není uvedeno jinak.

Zájezd pořádá CK Cestovní kancelář a vzdělávací agentura, Mgr. Marie Lisová, kontakty: telefon 606 627 410, e-mail: ckcva.lisova@gmail.com, skype: ckcva-lisova, web: www.cva-lisova.cz.

Zájemci z řad našich studentů se mohou hlásit u PaedDr. Jiřího Novotného.

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

Čas je neúprosný a přibližuje se nám 135. výročí založení naší školy. Letos jsou oslavy komplikovány zásadní akcí, a to rekonstrukcí budov školy a domova mládeže. Vzhledem k tomu vedení školy předpokládá, že tradiční sjezd absolventů bude přesunut z června na září 2019. Ředitel školy o rekonstrukci intenzivně jedná se zřizovatelem (tj. KÚ Jihočeského kraje), o podrobnostech budeme informovat.

VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ 7. 3 - 16. 6. 2019

Výstava Střepy a střípky přibližuje keramické předměty ze školního depozitáře. Nejsou řazeny chronologicky, nicméně začínáme 90. léty 19. století (období historických slohů – prořezávaný talíř, váza učitele Pitora, džbán s cínovým víkem, talíř s ještěrkami, talíř s podobiznou ženy). Další předměty – především váza – reprezentují secesi, což byl jeden z vrcholů školy. První vitrína je věnována 20. a 30. letům, umění art deco (rovněž velký džbán s figurální výzdobou) a geometrické abstrakci, druhá vitrína umění 60. let, tzv. pobruselskému stylu (po výstavě Expo 1958 v Bruselu). Léta padesátá zastupuje figurální plastika s pracovním motivem.

V druhé místnosti jsou práce soudobější. Jedinou výjimkou je váza Bohumila Dobiáše st., významného regionálního sochaře a učitele školy (1935 – 1964; váza pochází z 50. let 20. století). Ve vitríně jsou díla dvou absolventů, a to Stanislava Martince (absolvent 1957, Babylónská věž) a Ladislava Janoucha (absolvent 1963, dvě figurální plastiky). Dále jsou zde studentské práce současných učitelů školy (Miroslav Oliva – figurální plastiky, 1973, David Stankuš – Tučňáci, 2005, Roman Šedina – nápojová souprava, 2001, Monika Brkalová – Tyranosaurus, 2001) a klauzurní a maturitní práce z přelomu 90. let 20. století a počátku 21. století. Právě to, že mnozí absolventi školy v současné době působí jako pedagogové, patří k jednomu ze specifik naší školy.

Pevně věříme, že Vás výstava zaujme a zároveň jsme přesvědčeni, že je potřeba zachovávat stará řemesla, mezi něž patří i keramika. Naše škola chce udělat vše pro to, aby keramická tradice v Bechyni nezanikla.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚŠKOLNÍ VÝSTAVA STŘEPY A STŘÍPKY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
Vernisáž výstavy Střepy a střípky v bechyňském muzeu 7. 3. 2019. (Foto: Archiv školy)