PŘIPRAVUJEME

PŘIPRAVUJEME

Exkurze za uměním do Vídně (5. 12. 2019)
Účast školy na dobročinné aukci pro hospic Jordán (8. 12. 2019)
Cestujeme za poznáním Rakouska a Itálie (květen 2020)
Exkurze Za katalánským modernismem (6. - 14. 9. 2020)

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2019

V Bechyni 30. 9. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si co nejsrdečněji pozvat reprezentanty Vaší školy z řad vyučujících i žáků na 23. ročník točířské soutěže pro studenty keramických maturitních oborů na středních výtvarných školách, která se v letošním roce koná jako součást oslav 135. výročí založení SUPŠ v Bechyni. Koná se 7. - 8. 11. 2019.

Na letošní ročník soutěže jsme pozvali 11 škol z celé České republiky (Bechyně, Český Krumlov, Hodonín, Karlovy Vary, Luhačovice, Ostrava, Praha – Hollarovo náměstí, Světlá nad Sázavou, Uherské Hradiště, Letovice, Horní Bříza), 3 výtvarné školy ze Slovenska (Bratislava, Prešov, Košice) a také keramické školy z rakouského Stoobu a bavorského Landshutu. Předsedou hodnoticí komise bude v letošním roce designér MgA. Petr Novague

Letošní ročník obohatí opět vložená soutěž, tentokráte nazvaná Slepý točíř.  V ní půjde o vytočení co nejširší misky se zavázanýma očima. Na letošní ročník točířské soutěže se mohou kvalifikovat stejně jako v předchozích letech maximálně dva nejúspěšnější točíři z každé ze zúčastněných škol. Součástí soutěže je každoročně i doprovodný program. Tradičně jím bývá beseda s předsedou hodnoticí komise a společenský večer, na němž budou hrát a zpívat absolventi SUPŠ v Bechyni a jejich hosté.

Ubytování a stravování všech Vašich zástupců je jako tradičně zajištěno na domově mládeže v Bechyni a je hrazeno ze sponzorských příspěvků.

Pevně věříme, že uvítáte tuto možnost srovnání úrovně dovedností svých žáků se žáky českých, moravských i zahraničních škol vyučujících studijní obory zaměřené na výtvarné zpracování keramiky v točení z volné ruky a že se naší soutěže zúčastníte. Těšíme se na setkání s Vámi a věříme, že letošní ročník točířské soutěže úspěšně a pro všechny zúčastněné příjemně naváže na předchozí ročníky této soutěže.

Mgr. Otakar Novák, v.r., ředitel SUPŠ Bechyně

Soubory PDF  Přihláška na točířskou soutěž 2019

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Čtvrtek 7. 11. 2019

 • 08.00 - 12.00 - prezentace účastníkůa ubytování na domově mládeže
 • 12.00 - 13.00 - oběd na domově mládeže a přesun do školy
 • 13.00 - 13.15 - zahájení soutěže
 • 13.15 - 13.30 - příprava pracoviště, hmot a nářadí
 • 13.30 - 18.00 - vytáčení soutěžních výrobkůtočířské soutěže v libovolném pořadí
 • 18.00 - 19.00 - soutěž Slepý točíř
 • 19.00 - 20.00 - vyhodnocení soutěže Slepý točíř
 • 18.00 - 20.00 - večeře na domově mládeže
 • 20.00 - 24.00 - Keramické písničky - vystoupení absolventů a přátel SUPŠ Bechyně (Karel Dvořák a přátelé) v salonku pivovaru Keras; vyhlášení výsledků soutěže Slepý točíř

Pátek 8. 11. 2019

 • 06.30 - 07.15 - snídaně na domově mládeže a přesun do školy
 • 07.15 - 07.30 - příprava pracoviště, hmot, nářadí
 • 07.30 - 11.00 - vytáčení soutěžních výrobků v libovolném pořadí
 • 08.00 - 09.30 - beseda s MgA. Petrem Novaguem (žáci oborů keramický a průmyslový design)
 • 11.00 - 11.30 - ošetření výrobků, úklid pracoviště, příprava výrobků pro hodnocení
 • 11.30 - 12.00 - oběd na domově mládeže
 • 12.00 - 12.30 - vyhodnocení soutěže hodnoticí komisí
 • 12.30 - 13.30 - vyhlášení výsledků a ukončení soutěže

Výdej jídel v domově mládeže

 • 06.30 - 07.30 - snídaně
 • 11.30 - 13.15 - oběd
 • 17.15 - 18.15 (ve čtvrtek do 20.00) - večeře

Podmínky soutěže

 • Každá škola může přihlásit 1 - 2 soutěžící, kteří jsou v daném školním roce jejími studenty. Výběr soutěžících si každá škola provede sama podle vlastních pravidel.
 • Každá zúčastněná škola vyšle jednoho odborného učitele, který se soutěže zúčastní jako člen hodnoticí komise.
 • Účastníci mohou použít hlínu, kterou poskytuje pořádající škola, nebo si mohou dovézt svou vlastní. Potřebné nářadí a pracovní oblečení si přiveze každý účastník soutěže sám.
 • Výrobky vzniklé během soutěže jsou majetkem pořádající školy.

Soutěžní úkoly

 • Povinná část: džbán a mísa podle výkresu.
 • Volná část: váza podle vlastního návrhu sestavená z částí vytočených z volné ruky, případně domodelovaná.

Kritéria hodnocení výrobků

 • Výrobky z povinné části soutěže se hodnotí podle přesnosti tvarů a rozměrů a podle tlošťky střepu.
 • Výrobky z volné části soutěže se hodnotí podle výtvarné zajímavosti, technické náročnosti a zvládnutí materiálu.
 • Všechny výrobky budou hodnoceny v koženém stavu s ohledem na částečné smrštění.

Složení hodnoticí komise a vyhodnocení soutěže

 • Každá škola má zastoupení jedním odborným učitelem.
 • Předsedouhodnoticí komise je pořádající školou pozvaný nezávislý odborník.
 • Každý člen komise může přidělit výrobku 1 - 5 bodů, předseda komise 1 - 10 bodů.
 • Pořadí soutěžících je dáno součtem bodů členů komise a předsedy ze všech tří úkolů.

Ceny pro vítěze

 • Upomínkové předměty a pamětní listy obdrží všichni účastníci soutěže.
 • Finanční odměnu obdrží soutěžící na prvních třech místech.

Vložená soutěž Slepý točíř

 • Úkol: vytočit poslepu (se zavázanýma očima) co nejširší mísu.
 • Soutěžící mají neomezený počet pokusů.
 • Mohou tvořit z jakékoli hlíny.
 • Soutěž se koná 7. 11. 2019 od 18.00 do 19.00.
 • Kritéria hodnocení:
  - mísa může mít libovolnou sílu střepu, nemusí mít pravidelný tvar;
  - mísa nesmí být sestavena z více dílů, nesmí se zhroutit;
  - měří se průměr mísy v nejširším místě;
  - měření výrobků proběhne ihned po skončení soutěže, tj. 7. 11. 2019 v 17.00;
  - pořadí soutěžících bzde určeno podle průměru mísy v mokrém stavu;
  - v případě, že několik soutěžících dosáhne stejného výsledku, rozhodne o pořadí předseda komise.
 • Vyhodnocení soutěže proběhne na společenském večeru 7. 11. 2019, ceny obdrží soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech.                             

ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO VÍDNĚ

Mgr. Drahomíra Bočanová připravila na čtvrtek 5. 12. 2019 jednodenní exkurzi do Vídně. Na programu budou výstavy A. Dürera, G. L. Berniniho a Caravagia a také návštěva vídeňských vánočních trhů.

 • Odjezd: 5. 12. 2019 v 6.00 z parkoviště přrd DM
 • Potřebné doklady:
  - platný cestovní pas nebo občanský průkaz
  - průkaz pojištěnce
  - jednodenní cestovní pojištění do Rakouska na 5. 2. 2019
 • Dále s sebou:
  - strava a nápoje na celý den
  - drobné kapesné v eurech
  - teplé oblečení
 • Předpokládaný návrat kolem 22.00 (odjezd z Vídně v 18.00)

ÚČAST ŠKOLY NA DOBROČINNÉ AUKCI PRO HOSPIC JORDÁN

Dne 8. 12. 2019 od 16.00 se v táborském hotelu Palcát koná 4. ročník aukce uměleckých děl pro hospic Jordán. Navazuje na předchozí tři úspěšné ročníky  (2010 - 140.000,- Kč, 2013 - 160.000,- Kč a 2016 - 400.000,- Kč). Tváří a patronkou letošní aukce je známá dokumentaristka Olga Sommerová. Za školu jsme věnovali několik keramických děl, učitelé výtvarných předmětů věnují svá díla podle svého uvážení. Aukci povede Mgr. Pavel Klíma.  Podrobnosti o aukci naleznete na http://galerie.malsice.eu/aukcedhj2019.html.

EXKURZE ZA POZNÁNÍM RAKOUSKA A ITÁLIE

Ve spolupráci s Cestovní kanceláří a Cestovní vzdělávací agenturou Pelhřimov připravuje Mgr. Pavlína Novotná třídenní poznávací zájezd na jaro 2020 do Innsbrucku a Bolzana s následujícím programem:

 • 1. den - odjezd v ranních hodinách; příjezd do Innsbrucku, prohlídka města, ubytování;
 • 2. den - výlet do Bolzana (Itálie) - prohlídka historického města, návštěva muzea ledového muže Ötziho; cestou zpět možnost zastávky v Brixenu nebo skokanských můstků v Innsbrucku na Bergisel;
 • 3. den - prohlídka Hall in Tirol - historické město, návštěva Křišťálového světa  ve Wattens (Swarovski Kristallwelten - originální interpretace významných mezinárodních umělců; vznikl v roce 1995 při příležitosti stého výročí existence firmy Swarovski; podobu parku navrhl multimediální umělec André Heller a po zámku Schönbrunn ve Vídni je to druhá nejnavštěvovanější památka v Rakousku); v nočních hodinách návrat do Bechyně.

Cena: 4.490,- Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem, 2x ubytování v mládežnické ubytovně ve vícelůžkových pokojích se snídaní, doprovod průvodců, cestovní pojištění (pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za škodu a stornovacích poplatků a pojištění záruky pro případ úbytku cestovní kanceláře).

Vstupy:

Předpokládaný termín: květen 2020

EXKURZE ZA KATALÁNSKÝM MOERNISMEM

Na 6. - 14. 9. 2020 připravuje Mgr. Drahomíra Bočanová exkurzi do Španělska s názvem Za katalánským modernismem.

Cena:

 • 10.990,- Kč na jenoho studenta ve vícelůžkovém pokoji při počtu 45 a více platících osob (hotel 2*/3* Tossa de Mar).
 • V ceně je zahrnuto:
  ubytování 6 nocí s polopenzí v hotelu 2*/3*, pobřeží Costa Brava / Maresme (pokoje maximálně třílůžkové), rozdělení pokojů je v plné kompetenci hotelu;
  autobusová doprava (klimatizovaný bus s WC);
  výlet do Barcelony;
  výlet do Púbolu a Figueres;
  výlet na Montserrat a odpoledne Barcelona fontány;
  delegátský a průvodcovský servis v místě pobytu;
  cestovní pojištění Generali - varianta Universal;
  pojištění proti úpadku CK.
 • V ceně není zahrnuto:
  vstupy, kapesné ani jiné vedlejší výdaje;
  turistická taxa (0,50 €/noc - platí pouze starší 16 let) - 6 x 0,50 =3 eura;
  vratný depozit: 20 € /student (depozit se vybírá na místě a slouží jako jistina při případném vzniku škody na hotelu).
 • Platební podmínky:
  1. platba splatná k datu 15.1.2020: 5.000Kč / student;
  2. platba splatná k datu 5.5.2020: 5.990 Kč / student;
  platby provádějte u Mgr. D. Bočanové (kabinet č. 65).

PROGRAM (ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA):

1. den (neděle 6. 9. 2020)

 • V odpoledních hodinách odjezd z ČR. Přejezd přes Německo a Francii do Španělska (noční přejezd).

2. den (pondělí 7. 9. 2020)

 • V odpoledních hodinách příjezd na pobřeží Costa Brava/Maresme. Ubytování. Individuální program (možnost procházky po letovisku, koupání, malování). Večeře.

3. den (úterý 8. 9. 2020)

 • Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do hlavního města Katalánska Barcelony - památky katalánského architekta Antonia Gaudího: park Güell, katedrála Sagrada Familia, domy Casa Batlló a Casa Milá.V odpoledních hodinách návrat do hotelu. Večeře.

4. den (středa 9. 9. 2020)

 • Snídaně. Individuální program (čas pro vlastní tvorbu). Večeře.

5. den (čtvrtek 10. 9. 2020)

 • Snídaně. Dopoledne odjezd do Figueras (návštěva muzea Salvadora Dalího), pokračování do nedaleké vesničky Púbol (prohlídka místního středověkého hrádku, který Dalí v 60. letech zakoupil pro svou ženu Galu). Čas pro vlastní tvorbu. V podvečer návrat do hotelu, večeře.

6. den (pátek 11. 9. 2020)

 • Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd do horského kláštera Montserrat,umístěného ve stejnojmenném vápencovém pohoří. Prohlídka kláštera, křížové cesty a přilehlého okolí. V bazilice, pocházející z 16. století, je umístěna posvátná soška Panny Marie Montserratské, zvané La Moreneta. Ve 13 hodin zhlédnutí vystoupení chlapeckého pěveckého sboru Escolanía. Poté odjezd do Barcelony - prohlídka Gotické čtvrti, katedrály, návštěva musea Pabla Picassa. Večer zhlédnutí představení magických fontán na Španělském náměstí. V nočních hodinách návrat do hotelu

7. den (sobota 12. 9. 2020)

 • Snídaně. Individuální program (čas pro vlastní tvorbu). Večeře.

8. den (neděle 13. 9. 2020)

 • Snídaně. Dopoledne opuštění hotelu, odpoledne odjezd zpět do ČR přes Francii a Německo.

9. den (pondělí 14. 9. 2020)

 • V odpoledních hodinách příjezd do ČR.

Orientační informace o vstupech:

 • Casa Milá: skupinové vstupné 14,85€/osoba;
 • Casa Batlló: skupinové vstupné 22,00€/osoba;
 • Sagrada Familia: skupinové vstupné 10€/osoba;
 • Park Güell: vstupné 9€/osoba;
 • Camp Nou: vstupné 27,50€/osoba/kompletní tour;
 • Muzeum Salvadora Dalího a Joyas, Figueres: skupinové vstupné 11€/osoba;
 • Muzeum Castell Dalí: skupinové vstupné 6€/osoba;
 • Canet de Mar - Casa museum Luís Domenech i Montaner (10:00 - 14:00);
 • Canet de Mar - Castell de Santa Florentina - vstupné do15 let 6€/osoba a nad 15let 12€/osoba. Museo Picasso - studentské vstupné 7€/osoba.

Poznámka: Vstupné platné pro rok 2019.