AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

AKTUÁLNĚ: JAK U NÁS DOPADLY MATURITY 2011 A 2012

Ve dnech 26. a 27. října 2012 přinesly Lidové noviny přehled výsledků maturitních zkoušek za roky 2011 a 2012. Autorem doprovodných článků byl redaktor LN Tomáš Němeček (tomas.nemecek@lidovky.cz). Z článků vybíráme:

"Příloha, kterou právě čtete, je výsledkem našeho zatím největšího a nejdůležitějšího právního sporu proti státním institucím: kompletní seznam středních škol a jejich maturitních výsledků v roce 2011 a 2012. Výsledek je, mírně řečeno, překvapivý. Když loni v červnu tehdejší ministr školství Josef Dobeš a šéf maturitní agentury Cermat Pavel Zelený slavnostně oznámili vybrané "školy s nejlepšími maturitními výsledky" (deset gymnázií, deset odborných škol a po třech nejlepších v každém kraji), Lidové noviny obratem požádaly o kompletní žebříček. Dobešův úřad ho odmítl vydat po dobrém a tvářil se, že neslyší. Dlouhou právní bitvu se nové vedení ministerstva rozhodlo ukončit smírem. V čem je to překvapení?

Za prvé neexistuje žádný relevantní žebříček; pouze v hlavě Pavla Zeleného. Jeho nástupci nevědí, jakým způsobem přepočítal zkoušku z různých předmětů, skládanou na dvou úrovních, na jediné číslo u každé školy. Za druhé, stát vytvořil maturitní zkoušku za 1,4 miliardy, ale její výsledek neumí předložit ve srozumitelné podobě.

Ze záplavy dat jsme vybrali průměry škol u tří hlavních zkoušek - z češtiny, z matematiky a z anglického jazyka. Vyznačili jsme výsledky, které na škále úspěšnosti od 0 do 100 byly nadprůměrné (modře) a nebo podprůměrné (červeně). Věříme, že tato mapa úspěšnosti poskytuje lepší veřejnou službu než "žebříček Zelený-Dobeš", který všechna čísla semlel do jediného hamburgru..."

(Tomáš Němeček: Jak jsme (ne)vyhráli maturitu, LN 26. 10. 2012)

"Od kompletních výsledků státních maturit (první část jsme zveřejnili včera) jsme si slibovali, že ukážou něco, co nečekáme. Například gymnázia a obchodní akademie s výrazně slabými výsledky, nebo naopak případy, kdy zazáří méně známá průmyslovka nebo učiliště. Stalo se? Ale ano....Šedi průměru se naopak zřetelně vymyká například škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, elektrotechnické průmyslovky v Plzni a v Pardubicích, umělecká průmyslovka v Bechyni, zemědělská škola v Písku nebo SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická v Budějovicích...

Napřesrok bude srovnání chudší, osekanější. Expertní komise doporučila ministrovi zrušit vyšší úroveň (a poslanci to promptně schválii), protože soudí, že k ničemu není. Nefunguje to jako vstupenka na vysokou školu, znamená to zátěž navíc, letos sklízela - oprávněnou - kritiku. Jen je škoda, že komise neviděla tyto kompletní výsledky. K něčemu totiž vyšší úroveň přece jen byla: na první pohled odlišuje maturanty s vyššími aspiracemi."

(Tomáš Němeček: Příště to bude chudší, LN 27. 10. 2012)

SUPŠ Bechyně - Český jazyk

Didaktický test - zákl., povinná

Písemná práce - zákl. povinná

Ústní zkouška zákl. povinná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

69

72

72

62

72

66

SUPŠ Bechyně - Matematika

Matematika základní, povinná

2011

2012

60

62

 SUPŠ Bechyně - Anglický jazyk

Didaktický test - vyšší, povinná

Didaktický test - vyšší, pov. vol.

Písem. práce - vyšší, povinná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

-

80

77

-

-

86

Pís. práce - vyšší, pov. volitel.

Ústní zkouška - vyšší, povinná

Ústní zk. - vyšší, pov. volitelná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

79

-

-

79

92

-

Didaktický test - zákl., povinná

Did. test - zákl., pov. volitelná

Písemná práce - zákl., povinná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

66

69

-

90

74

73

Pís. práce - zákl., pov. volitelná

Ústní zk. - základní, povinná

Ústní zk. - zákl. pov. volitelná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

-

69

59

67

-

95

Jak rozumět tabulkám

Nejdůležitější informace, kterou tabulky přinášejí, je číslo vyjadřující úspěšnost studentů při maturitách. Jejich výkon byl hodnocen od 0 do 100 bodů. Číselný údaj v tabulce pak znamená průměrný výkon maturantů této školy. Pro lepší orientaci jsou výsledky barevně označeny: nejlepší (90 - 100 bodů) tmavě modrou a tučným písmem, výborné (80 - 90 bodů) modrou, střední pásmo zůstává bílé a naopak červeně jsme vyznačili výsledky, které značí úspěšnost od 50 bodů níže.

Do našich tabulek jsme vybrali pouze výsledky z češtiny, matematiky a angličtiny coby nejfrekventovanějšího jazyka.... Student měl na výběr mezi základní a vyšší úrovní. Základní má ověřit povinné minimum znalostí a dovedností v daném oboru, navíc v rozsahu výuky, kterou by měla nabídnout každá střední škola v ČR. Vyšší je náročnější a chce vyjít vstříc požadavkům vysokých škol při přijímacích zkouškách.

Další pojem v záhlaví je "povinný"  nebo "povinně volitelný". Ve společné (státní) části byly v letech 2011 i 2012 dvě povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika. V roce 2011 ji dále tvořily maximálně tři nepovinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.

V roce 2012 pak byla nabídka následující: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění, Námi používaný pojem "povinně volitelný" chce jen u matematiky a angličtiny odlišit ty studenty, kteří si vybrali jeden z těchto předmětů coby povinný a zároveň z druhého maturovali v nepovinné části zkoušky.

V roce 2011 si studenti navíc mohli k povinné základní úrovni v češtině zkusit i nepovinnou vyšší. I tento údaj tabulka zachycuje. Vedle státní části tvořila maturity také tzv. profilová, tedy školní část. Její obsah se skládal z 2 - 3 povinných zkoušek - stanovených ředitelem nebo tzv. rámcovým vzděávacím plánem školy - maximálně dvou zkoušek nepovinných, opět určených ředitelem.

Zkoušky se - kromě matematiky - skládaly ze tří částí. Didaktický test v češtině tvořily testové úlohy s jednou správnou odpovědí. V cizím jazyce se skládal ze subtestů čtení a jazyková kompetence. Hodnocen byl centrálně a automatizovaně. Písemná práce ověřuje schopnost studenta napsat souvislý, myšlenkově ucelený text. Ústní zkouška vycházela z pracovních listů připravovaných školou nebo Cermatem. Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury zajišťoval v roce 2011 Cermat, v roce 2012 pak hodnotitelé určovaní Cermatem s tím, že byla vyloučena situace, kdy by práce studentů hodnotil pedagog téže školy. Hodnocení probíhalo samozřejmě anonymně.

(Zdroj: Lidové noviny, 27. 10. 2012, Servis LN, str. VIII)