AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Slamburk 2011
Výstava v Komorní galerii u Schelů v Českých Budějovicích
Účast naší školy na výstavě květin v Čimelicích
Řemesla na dvorku - Vokovy slavnosti na Bechyni
Výtvarné kurzy pro veřejnost 2011
Prezentace školy na státním hradě Nové Hrady
Veřejné čtení o posledním Rožmberkovi na Bechyni
Akad. sochař Miroslav Oliva na hrnkovém sympoziu v Dubí
Výstava absolventských prací A 2011 v Kladně
Výstava obrazů Ireny Novákové
Exkurze studentů 1.M na AVU a do Veletžního paláce
Exkurze do Mladé Boleslavi
Výstava keramiky na zámku v Lysicích u Brna
Studentská výstava v SUPŠ Bechyně
Výstava prací pedagogů SUPŠ v Soběslavi
Výtvarná soutěž "Správným směrem"
Výstava Tvůrčí proměny 2011
Soustředění instruktorů kurzu Start - Ovčárna 2011
Instalace maturitních prací
Prezentace školy na zámku v Mladé Vožici
Přednáška Teen Challenge
Soutěž Stírací los Sazky 2011
Přednáška Jakuba Skokana
Výměnná praxe - naši studenti v Trentu
Výměnná praxe - italští studenti v Bechyni
Exkurze do Prahy: Čekání na Godota
Do Tábora za divadlem
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Zapojení školy do projektu Studenti čtou a píší noviny
IX. pohádkový den v Jindřichově Hradci
Výstava Folklore is Alive!
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
Přednáška Štěpána Batouška
Keramický kurz v Bezděkově u Klatov
Výstava v Pošumavské tržnici ve Volyni
Workshop knihaře Ladislava Hodného
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
Školní kolo olympiády v českém jazyce
Výstava obrazů Věry Dytrychové
Přednáška Jana Trnky
Soutěž Region 2010
Okresní kolo středoškolské ligy ve florbalu
Výstava v Galerii U Zlatého slunce v Týně nad Vltavou
Beseda s Danem Horynou

Přednáška v rámci protidrogové prevence

Školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce
Předvánoční keramická dílnička v Jihočeském muzeu
Přednáška - fotografické studio DVADVA
Cestopisné vyprávění o Peru a Bolívii
Do Vídně za Fridou Kahlo, Michalangelem a Picassem
Divadelní představení Don Quijote de la Ancha
Pobyt studentů z Horní Břízy
Soustředění družstva dívčí kopané v Mladé Vožici
Točířská soutěž 2010
Přednáška Miroslava Petříka o Vídni
Výstava prací studentů Ústavu umění a designu v SUPŠ Bechyně
Exkurze na Bienále grafiky Brno 2010
Okresní přebor v přespolním běhu
Jihočeský kompas 2010
Výstava Sklo, kámen, keramika a 2. mezinárodní sympozium tavené plastiky ve Světlé nad Sázavou
Veletrh Vzdělání, řemeslo 2010
Zájezd za uměním do Paříže
IuventArs - Dílna 2010
Stáž studentů z Landshutu
Výstava v Galerii M v Milevsku

Slamburk 2011

V sobotu 27. 8. 2011 se v Borovanech u Českých Budějovic odehrálo dobývání slaměného hradu Slamburku. Bitva o Slamburk je tématická akce pro širokou veřejnost a zejména pro děti, které se mohou bitvy přímo zúčastnit. V letošním rožmberském roce byla akce pojata jako dělení růží. Dětský den plný rytířských her a soutěží pod prapory růží zahájil v 9:00 hodin ráno nábor rytířů do vítkoveckých rodů. Pánové z Krumlova, Hradce, Landštejna. Ústí a Rožmberka se pak zapojili do workshopů na zhotovení zbroje a kostýmů (meč, štít, varkoč) za pomoci vítkoveckých  rádců. V poledne se průvod družin vítkoveckých i potulných rytířů vydal k hradu Slamburku, kde byl uvítání praotcem Vítkem. Praotec družinám představil poklad, o který rody bojovaly při kratochvilných hrách. Později přijel král, který vyhlásil vítěze her a pasoval rytíře. Poté byl dobýván hrad Slamburk a zapálen vedlejší Sokolí hrádek.

Ani ten, kdo se nectěl zapojit do vítkovických rodů a bitvy o Slamburk, se v Borovanech u Nového rybníka nenudil. Po celý den byla na místě řemeslná tržnice s tvůrčími dílnami pro děti, střídala se loutková divadla, vystoupení šermířů a skupin dobové hudby.

Akci pořádalo Sdružení Růže ve spolupráci s Městem Borovany, papírovým platnéřem Jiřím Havlisem, borovanskými spolky, organizacemi a dobrovolníky. Akce byla podpořena z grantového programu Jihočeského kraje na podporu projektu Rožmberský rok 2011. Bližší informace naleznete na www.slamburk.eu.

Řemeslných dílen se účastnila i naše škola a za velkého zájmu velkých i malých návštěvníků akce jsme předváděli točení na kruhu. U stánku Českých řemesel mohly děti malovat na sklo a namalovat si vlastní erby, své řemeslo předváděl i borovanský kovář.

SlamburkSlamburkSlamburk
SlamburkSlamburkSlamburkSlamburkSlamburk
SlamburkSlamburk
Slamburk 27. 8. 2011 - řemesla, dobová hudba, historické 
atrakce (foto: Pavlína Novotná)

VÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮ

Na termín 26. 8. - 17. 9. 2011 jsme přichystali  výstavu v Komorní galerii u Schelů v Českých Budějovicích (www.schel-galery.cz).  Výstava je pojata zcela historicky: v duchu názvu Rodinné stříbro (s podtitulem Bechyňská keramika - řemeslo, osobnosti, tradice) představujeme vzácné artefakty ze školního depozitáře doplněné dobovými fotografiemi, což vše dokládá genia loci školy. Vernisáž se konala 25. 8. 2011 v 18.00 hodin na dvorku galerie a byl to velmi příjemný podvečer. 

Cílem výstavy je upozornit na to, že škola a její produkce je opravdu součástí kulturního dědictví kraje a že byla spojena s průmyslovou výrobou, továrnou Keras (Keramická akciová společnost), u jejíhož zrodu stáli učitelé školy na počátku 20. století a která je dnes zrušena. Zároveň je evidentní, že se na keramice navrhované učiteli a žáky školy projevovaly širší souvislosti uměleckého vývoje (historické slohy, secese, kubismus, art deco, realismus 40. a 50. let, modernistické tendence po světové výstavě EXPO 58, postmoderna atd.). Značka Bechyňská keramika (BK) je dnes opuštěna a v podstatě nemá obsah. Domníváme se, že je velmi vhodné tuto značku zvednout ze země, obnovit a zvelebovat. Pokud by se to nepodařilo, rozhodně stojí za to se o to alespoň pokusit.

Srdečně zveme návštěvníky Českých Budějovic ke zhlédnutí výstavy.

VÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮ
VÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮ
Podvečer 25. 8. 2011 na dvorku a v galerii u Schelů. (foto: Pavlína Novotná)

ÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCH

Počátkem července byla dohodnuta účast školy na již tradiční výstavě květin v zámecké zahradě v Čimelicích u Písku, která se letos konala 25. - 28. srpna 2011. Výstavu pořádají Zámecká zahrada Čimelice spolu s Obecním úřadem v Čimelicích. Jedná se již o 29. ročník navazující na letitou tradici, kterou založili v roce 1962 místní občané a členové zahrádkářského svazu v Čimelicích. Slavnost, která se tehdy uskutečnila pod názvem „Čimelické léto“, položila základy dlouhé řady úspěšných a obdivovaných květinových výstav. 

Výstav v Čimelicích jsme se účastnili i v minulých letech díky zájmu manželů  Chvalových, vedoucích Zámecké zahrady, o naši keramiku. Zámecká zahrada vlastní tři desítky žardiniér, květináčů a váz z naší školy a dalších zhruba padesát věcí jsme pravidelně zapůjčovali, ale naše účast byla spíše pasívní. Letos nám byl vyhrazen jeden z pavilónů, kde byly kromě žardiniér vystaveny plastiky, reliéfy a podlahové vázy a tuto výstavu jsme spojili s propagací školy a studijních oborů. Vzhledem k tomu, že akce je velmi hojně navštěvována, vážíme si toho, že nám byla možnost prezentace paní ing. Hanou Chavalovou nabídnuta.


ÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCHÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCHÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCH
ÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCHÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCHÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCH
ÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCHÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCHÚČAST ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCH
Slavnostní zahájení 29. ročníku výstavy květin Čimelice 2011, několik pohledů do expozice 
s naší keramikou a pohled na čimelický zámek. (foto: Jiří Novotný)

Paní ing. Chvalové také patří velký dík za naaranžování zapůjčených artefaktů, které bylo provedeno s velkou péčí a láskou. Věříme, že návštěvníky naše keramika zaujala a že budeme moci se Zámeckou zahradou Čimelice a manželi Chvalovými spolupracovat i v budoucnu.

Přesný název
Výstava květin Čimelice 2011
Termín
25. - 28. 8. 2011 (čtvrtek, pátek, sobota, neděle)
Rozšířený název
Tradiční výstava květin a zahradních doplňků spojená s prodejem 
- Čimelice 2011
Místo konání
Areál Zámecké zahrady v Čimelicích (okres Písek)
Hlavní pořadatel
Zámecká zahrada Čimelice
Ing. Hana Chvalová
tel.: 382 228 192 
fax: 382 228 192
e-mail: vystava@zahradacimelice.cz
Otevírací doba výstavy
čtvrtek: 9.00 - 18.00 hodin
pátek - neděle: 8.00 - 18.00 hodin

Kontakty:
Zámecká zahrada Čimelice: telefon 382 228 192
e-mail: vystava@zahradacimelice.cz
Obecní úřad Čimelice: viz
Kontakty

ŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNI

Ve dnech 12. - 13. 8. 2011 proběhly v rámci Rožmberského roku Slavnosti Petra Voka na Bechyni. Během nich jsme návštěvníkům města a slavností v sobotu 13. 8. 2011 od 9.30 do 17.00 hodin zpřístupnili také školní dvůr a školu při akci s názvem Řemesla na dvorku. Záměrem bylo řemesly oživit školní dvůr; v důsledku vrtkavého počaí jsme nakonec byli nuceni umístit řemesla na chodbu v přízemí. Kromě ukázek točení jsme ve spolupráci s organizací Česká řemesla nabídli možnost vyzkoušet si podmalby na skle, vymalovat si svůj erb pod vedením profesionálního heraldika, ozdobit si zrcadlo atd.

Kromě toho u nás také proběhla renesanční řemeslná dílna, kterou uspořádala ZŠ Libušina ulice. Návštěvníci si mohli namalovat malou olejomalbu a vytvořit si a vytisknout vlastní malý linoryt. 

Bechyňské oslavy měly velmi bohatý a pestrý program, pouze počasí nebylo stoprocentní. Průvod, který vyšel od kulturního domu a skončil na bechyňském zámku, byl pozdravován množstvím lidí. Při slavnostním uvítání Petra Voka před velkolepě opravovaným zámeckým průčelím s nádhernými freskami spustil prudký déšť, který zahnal účastníky do jízdárny, kde byly slavnosti zahájeny výstřelem z děla a vystoupením Fedfechtýřů a pokračovaly vystoupením skupin dobových tanců a hudby. Je opravdu velmi potěšitelné, že se společným úsilím kulturního domu Bechyně i majitelů zámku opět po deseti letech vrátily takto pompézní slavnosti na Bechyni.

ŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNIŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNIŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNI
ŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNIŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNIŘEMESLA NA DVORKU - VOKOVY SLAVNOSTI NA BECHYNI
Řemeslné dílny během Vokových slavností na Bechyni 13. 8. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

Film z Rožmberských slavností na Bechyni natočil student Jiří Bednář.

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011

V pátek 1. 7. 2011 v 10.00 hodin začaly úvodní schůzkou v učebně č. 74 letošní výtvarné kurzy pro veřejnost. Přivítali jsme rekordních 83 účastníků, poprvé jsme otevřeli kurz počítačové grafiky a základů digitální fotografie. Rovněž je potěšitelné, že po několika letech půstu byl otevřen kurz ruční dekorace keramiky. Velmi si vážíme zájmu o naše kurzy a věříme, že deset dní naplněných výtvarnými činnostmi účastníky nezklamalo. Video z letošních kurzů, které natočil a sestříhal student Jiří Bednář, můžete zhlédnout na ZDE.

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
Snímky z kurzů pro veřejnost 2011 - modelování, točení, sádrování,
dekorace keramiky, grafika, počítačová grafika (foto: Libor Hošek)

Do programu kurzů je již tradičně zařazeno pálení v peci na dřevo. Příprava pece začala 30. 6. 2011, nakládalo se v úterý 5. 7., výpal proběhl z 5. na 6. 7. 2011. Pálit se začalo ve 20.00, konečné teploty bylo dosaženo po jedenácti hodinách, další čtyři hodiny byla teplota udržována na 1.260 - 1.280°C. Pec byla vyložena v pátek 8. 7. 2011 v odpoledních hodinách. Výpal byl až na několik drobností úspěšný.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE

V sobotu 9. 7. 2011 proběhla na chodbě v přízemí vernisáž výstavy výsledků kurzů. V minulosti jsme ji několikrát udělali, ale vždy se prezentoval pouze odděleně jeden až dva kurzy. Tentokrát se díky nápadu a úsilí pana Milana Kaplana  propojily kurzy kresby a malby, grafiky, dekorace keramiky a modelování a výsledkem byla velmi hezká výstava. Byl to dárek našim kurzům k osmnáctým narozeninám a doufáme, že v nově založené tradici budeme dále pokračovat. 

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
Vernisáž pracovní výstavyvýsledků kurzů 9. 7. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
... a ještě několik obrázků (foto: Libor Hošek)

V neděli 10. 7. 2011 letošní kurzy skončily. Děkujeme všem účastníkům i lektorům za práci, kterou dohromady odvedli, poděkování patří i provozním pracovníkům školy a domova mládeže. Podněty, které se objevily v dotaznících vyplněných na závěr, poslouží ke zlepšením do budoucna. Již nyní se těšíme na další ročník; na schůzce lektorů koncem srpna hodláme domluvit podobu dalších kurzů, které budou probíhat během školního roku. Podrobnosti zveřejníme do konce září, abychom mohli začít již během podzimu.

Jiří Novotný, ředitel školy

Prezentace školy na státním hradě Nové Hrady

Na červenec 2011 jsme připravili školní prezentaci na hradě v Nových Hradech. Jde o výstavu fotografií a věcí ze školního depozitáře, komorní ukázku prací žáků keramického oboru, o seznámení se školou a od poloviny července i o sobotní ukázky točení pro návštěvníky hradu. Výstava byla nainstalována a zahájena 1. 7. a trvala do 31. 7. 2011.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA NOVÝCH HRADECH

Ukázky točení proběhly v těchto dnech:

 • sobota 16. 7. 2011, 10.00 - 16.00
 • sobota 23. 7. 2011, 09.00 - 15.00 - Rychnov u Nových Hradů (v rámci oslav 750. výročí založení obce)
 • sobota 30. 7. 2011, 10.00 - 16.00

Partnerem výstavy byl ateliér a řemeslné dílny Česká řemesla (www.cesremesla.cz).

ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA NOVÝCH HRADECHŠKOLNÍ VÝSTAVA NA NOVÝCH HRADECHŠKOLNÍ VÝSTAVA NA NOVÝCH HRADECH
Prezentace školy na státním hradě Nové HradyPrezentace školy na státním hradě Nové HradyPrezentace školy na státním hradě Nové Hrady
Státní hrad Nové hrady, instalace školní výstavy (foto: Jiří Novotný)

VEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNI

V rámci rožmberského roku uspořádala bechyňská knihovna 27. 6. 2011 veřejné čtení z knihy Jaroslava Pánka Poslední Rožmberkové. Proběhlo před kulturním domem a bylo určeno studentům prvních ročníků.

"24. června jsme se my, designéři a keramici, vydali do městské knihovny v Bechyni, kde pro nás vedoucí paní Houdková přichystala venkovní sezení, dva mikrofony a jednu knížku - veřejné čtení. Původně jsem si myslela, že to nebude nic moc, ale když ředitel kulturního domu pan Štěpán Ondřich začal číst z knihy Poslední Rožmberk, začalo mne sezení vcelku bavit. Bedlivě jsme všichni poslouchali a potom přišla řada i na nás. Protože jsem již několikrát s mikrofonem vystupovala, nevadilo mi, když jsem ve čtení pokračovala. Přečetla jsem asi dvě stránky a předala knihu Andree Hodíkové, která do historické četby vložila i něco ze svého humoru. Hned bylo sezení veselejší. Petr Čípa, který se ujal veřejné četby po mé spolužačce, nás také  pobavil. Nakonec jsme měli možnost jít se podívat do knihovny města Bechyně a hojně jsme toho využili. Ani nám moc nevadilo, že z hodiny technologie, která následovala po čtení,  jsme stihli jen kousek."

Veronika Gigalová, studentka 1. ročníku

VEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNIVEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNIVEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNI
VEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNIVEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNIVEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNI
VEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNIVEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNIVEŘEJNÉ ČTENÍ O POSLEDNÍM ROŽMBERKOVI NA BECHYNI
Veřejné čtení z knihy Poslední Rožmberk 24. 6. 2011 (foto: KD Bechyně)

AKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍ

V první polovině měsíce června proběhlo v Dubí u Teplic tradiční hrnkové sympozium. Mezi účastníky byl i akad. sochař Miroslav Oliva. Sympozium bezpochyby splnilo svůj účel, a to pracovní setkání umělců z různých zemí nad zdánlivě banální záležitostí - porcelánovým hrnkem. Účastníci měli připravené tvary hrnků a oušek a během dvou týdnů vytvářeli artefakty více či méně funkční. Měli možnost využít různé dekorační techniky, přičemž prokázali značnou kreativitu a vynalézavost. Artefakty, které Miroslav Oliva přivezl, budou vystaveny ve škole a zařazeny do sbírky, krerou již ve škole máme a která slouží pro inspiraci studentům.

AKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍAKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍAKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍ
AKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍAKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍAKAD. SOCHAŘ MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍ
Výsledky hrnkového sympozia (foto: Český porcelán Dubí, a.s.)

Účastníci sympozia

 • Radka Linhartová, ČR
 • MgA. Jarmila Tlustá, ČR
 • MgA. Markéta Nováková, ČR
 • Miroslav Mráček, ČR
 • Petr Švarc, ČR
 • MgA. Petr Hůza, ČR
 • Akad.soch.Miroslav Oliva, ČR
 • Akad.soch.Jiří Kožíšek, ČR
 • Mayumi Shinohara, Japonsko
 • Chikako Yoshikawa, Japonsko
 • Kazuko Uga, Japonsko
 • Yasemin Tanriverdi, Turecko
 • Zerrin Ersoy Bilir, Turecko

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚ

17. ročník celostátní přehlídky absolventských prací studentů středních uměleckých škol A 2011 s novým názvem Absolvent 2011 - 1. ročník celostátní soutěže absolventských prací studentů středních uměleckých škol probíhá 24. 6. - 11. 9. 2011 v prostorách Zámecké galerie města Kladna

V letošním roce došlo ke změně koncepce výstavy z přehlídky na soutěž. Prostřednictvím odborné poroty sestavené z renomovaných výtvarníků a pracovníků odboru pro mládež MŠMT budou oceněny tři nejzajímavější absolventské práce. Tato cena vylepší nejen osobní prestiž studenta, ale umožní jeho škole zvýšit kredit tím, že ve Věstníku MŠMT bude tato informace o ocenění uveřejněna. Prioritou pořadatelů je motivovat studenty k prezentaci jejich prací v té nejvyšší umělecké kvalitě a konfrontovat jejich nápady v celostátním měřítku. I účastníci, kteří se neumístí na 1. - 3. místě, obdrží čestné uznání z rukou pracovníka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V budoucnu není vyloučena ani možnost porovnání s účastníky jiných soutěží pro absolventy výtvarných škol, např. Národní ceny za studentský design.

VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ


Vernisáž proběhla ve čtvrtek 23. 6. 2011 v 11.00 hodin. Během ní se uskutečnila prezentace škol a rukodělných řemesel. Naši školu reprezentoval Metoděj Žák (student 3. ročníku keramického oboru), který předváděl točení na kruhu. Čestným uznáním byl oceněn grafický cyklus Anety Kasalové Naši dravci.

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚ
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚ
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ A 2011 V KLADNĚ
Vernisáž výstavy 17. ročníku A 2011 23. 6. 2011 (foto: Matěj Novotný)


Představujeme výběr letošních maturitních prací, které naši školu reprezentují 
na 17. ročníku A 2011:

VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Martin Prachař, obor Výtvarné zpracování keramiky: Figura v pohybu
VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Lucie Nemazalová, obor Výtvarné zpracování keramiky: 
Vázy I - dekorované, Vázy II - glazované
VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Petra Hilasová, obor Výtvarné zpracování keramiky: Nápojová souprava
Lukáš Hazuka, obor Průmyslový design: Umývadlo 

VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Jakub Lacika, obor Průmyslový design:
Stínidla na nástěnné světlo

VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Michaela Simethová, obor Výtvarné zpracování keramiky: Masky
(foto: Libor Hošek)

VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Richard Truhlář, obor Propagační výtvarnictví - propagační grafika: Soubor
plakátů k závodům Down Hill
VÝSTAVA A 2011 V KLADNĚVÝSTAVA A 2011 V KLADNĚ
Aneta Kasalová, obor Propagační výtvarnictví - propagační grafika: Banner k výstavě Naši dravci (soubor plakátů byl oceněn čestným uznáním)
Denisa Vrtišková, obor Propagační výtvarnictví - propagační grafika: Banner k výstavě Umělci 1. poloviny 20. století

VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ

Na prázdniny jsme připravili výstavu obrazů Ireny Novákové. Jedná se o rozměrná plátna malovaná akrylem, jejichž námětem je příroda. Obrazy jsou malovány velkoryse, vynikají uvolněným rukopisem a působí velice svěžím dojmem. Věříme, že výstava bude příjemným zpestřením pro studenty, účastníky našich letních kurzů i prázdninové návštěvníky školy. 

Jedná se o další výstavu, kterou naplňujeme náš záměr vytvořit školní Galerii Na chodbě, kde se v době mimo hodnocení klauzurních a maturitních prací budou střídat výstavy zajímavých výtvarníků.

Slavnostní zahájení proběhlo v sobotu 18. 6. 2011 v 17.00 hodin.

Obrazy Ireny NovákovéObrazy Ireny Novákové

VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
Vernisáž výstavy obrazů Ireny Novákové, 18. 6. 2011 (foto: Matěj Novotný)

EXKURZE STUDENTŮ 1.M NA AVU A DO VELETRŽNÍHO PALÁCE

Ve středu 15. 6. 2011 proběhla exkurze studentů 1.M do Prahy. Pod vedením ing. Jaroslavy Bínové, Libora Hoška a Mgr. Michala Cába navštívili ateiéry AVU s vystavenými ročníkovými pracemi studentů a expozice ve Veletržním paláci.

Den v horké červnové Praze výstižně popsal jeden z přímých účastníků:

"Po několikatýdenním rozhodování o tom, kam vlastně třída 1.M pojede na výlet, padl výběr na cestu do Prahy. Inu, nastavil jsem si budík na půl šestou a ráno vyrazil na nádraží. Asi dvouhodinová cesta v autobuse přišla někomu dlouhá (František H.) nebo naopak krátká, já osobně jsem se oddal únavě a rannímu spánku. Sotva jsem otevřel oči, už nás vítalo lidnaté nádraží Roztyly. A otázka asi celé třídy: kam že to vlastně jdeme?...

Nástup do metra ve mně vyvolal pocit, že jsem asi přicestoval do Hong Kongu, jelikož nás dusily davy Pražáků, kteří jsou na tento životní styl zvyklí. Docestovali jsme tam, kam jsme měli, tedy na AVU, a po nadýchání se čerstvého vzduchu se objevil náš průvodce - profesor Cáb. Každým krokem z něho sršela energie a nadšení z toho, jak nám to všechno ukáže a i paní třídní profesorka Bínová dodala poznámku, že „pan Cáb je celej ve svým živlu“. Nebo tak nějak to bylo.

Prošli jsme si AVU, školu pana profesora, nahoru, dolů, zleva, zprava a naopak a to všechno na dvanáct způsobů, takže si myslím, že každý si určitou zkušenost odnesl. Ať už o tom, co je to umění anebo lezení do schodů. AVU byla pro některé božím darem (zejména pro kuřáky) a pro jiné nepochopeným světem plným nepořádku a psychotičnosti (neexperimentující „nýmandi“ žijící poklidný život a zastávající se norem životního stylu s menšími zkušenostmi). Jeden z názorů například zněl asi takto: „No... já nevim, jestli bych tady chtěla studovat, mně tady přijdou všichni takoví vykolejený“ … samozřejmě s jistou dávkou nadsázky a sarkasmu. Z chodeb se ozýval tragikomický nářek středoškoláků, že už dále nemohou, ale ještě to nebylo vše, co jsme toho dne měli absolvovat. Čekala nás ještě poslední zastávka, jíž byla monumentální výstava ve Veletržním paláci. Areál je to obrovský a díla, ať už známější či méně známá, zaplňovala asi tak 68% celého prostoru, tedy hodně. Pět pater plných obrazů, soch, jízdních prostředků, pop artu, art deca a jiných stylů, abstrakce, plynových masek a kdejakých udělátek si vyžadovalo hodně času a pevné nohy, nejspíš proto nám procházka touto uměleckou zahradou zabrala asi dvě hodiny. A to ještě ke všemu dvě patra byla uzavřená, připravovaly se tam nové instalace, ale stejně je několik  nic netušících spolužáků navštívilo...

Finále proběhlo dvouhodinovým rozchodem na „Václaváku“ v úmorném vedru, dusnu a v kůži spalujícím záření slunečních paprsků. Vláčel jsem se ze stínu do stínu v domnění, že mám asi úpal, a chladil se pohledy na venkovní prezentaci historie komunismu v Československu. Čas zkrátil krátký pobyt v KFC a nezbývalo už nic jiného, než se sejít s ostatními a počkat na Edíka. A potom samozřejmě vyrazit na nádraží, mezitím se seznámit s člověkem, co nepodával celou ruku, ale pouze maliček, a vyčerpaně odcestovat do svých bydlišť."

Jaromír Dolanský, student 1. ročníku

Exkurze proběhla v rámci projektu OP VK SUPŠ Bechyně

EXKURZE DO MLADÉ BOLESLAVI

"Dne 14. 6. 2011 jsme se v ranních hodinách vydali autobusem do Mladé Boleslavi za účelem prohlídky musea automobilky Škoda a exkurze v továrních prostorách pod pedagogickým dohledem paní profesorky Červenkové. Zájezdu se zúčastnilo několik žáků z prvních tří ročníků studia průmyslového designu. Myslím, že se všichni zúčastnění shodnou na kladném ohodnocení programu, který si pro nás vedení automobilky připravilo. Všem jistě pomohlo vidět technologické postupy a výborně tak dokázalo utvořit si úplný obraz toho, jak věci fungují a na jakém principu. Nám již dávnou historii vývoje přiblížilo promítání stručného filmu, jakožto součást programu v museu Škoda. Chtěli bychom poděkovat za sjednání exkurze a zajímavé zážitky a příště na viděnou třeba ve Škoda Plzeň."

Dominik Miklušák a studenti SUPŠ Bechyně

VÝSTAVA KERAMIKY NA ZÁMKU V LYSICÍCH U BRNA

Již tradiční výstavy exteriérové keramiky v zahradách zámku Lysice u Brna se za naši školu zúčastní studentskými pracemi Libor Hošek a Zdeněk Ryneš, za učitele akad. sochař Miroslav Oliva. Vernisáž proběhla v sobotu 18. 6. 2011 v 17.00 hodin. Srdečně zveme!

VÝSTAVA KERAMIKY NA ZÁMKU V LYSICÍCH U BRNA

STUDENTSKÁ VÝSTAVA V SUPŠ BECHYNĚ

Na pondělí 13. 6. 2011 připravili čtyři studenti naší školy svou výstavu v prostorách chodby v 1. patře. Tereza Klimentová (1. ročník, grafický obor) představuje své obrazy malované temperou a akrylem, Dominik Miklušák (2. ročník, průmyslový design) expresívní kresby tužkou, Metoděj Žák (3. ročník, keramika) kresby a obrazy a Vojtěch Tupý (3. ročník, průmyslový design) rozsáhlý soubor maleb v několika cyklech (Moře, Krajina, Noční obloha, Expresívní abstrakce). Je potěšitelné, že studenti nesou kůži na trh a chtějí své věci prezentovat. Bude jen dobře, pokud se takováto studentská akce stane tradicí a motivací studentů k výtvarné práci. Proto všem vystavujícím patří poděkování a přání, aby je neopustil elán a chuť do výtvarného tvoření.

Vernisáž proběhla v příjemném duchu, podbarvena hudbou; úvodní slovo přednesl Dominik Miklušák. Navštívili ji studenti, několik nedávných absolventů, učitelé i veřejnost. Pro osvěžení připravili vystavující studenti jednohubky, slané pečivo, rychlé špunty s přírodně identickými vůněm a podobné dobrůtky.

Vystavené práce bude možné vidět do konce školního roku. Srdečně zveme na zajímavou výstavu! Video z vernisáže, které natočil a sestříhal Jiří Bednář (student 2.M) naleznete ZDE.

STUDENTSKÁ VÝSTAVA V SUPŠ BECHYNĚ

SUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVA
SUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVA
SUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVA
SUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVASUPSB - STUDENTSKÁ VÝSTAVA
Vernisáž prací Terezy Klimentové, Dominika Miklušáka, Vojtěcha Tupého
a Metoděje Žáka 13. 6. 2011 (foto: Libor Hošek)

VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI

Na 3. - 26. červen 2011 jsme připravili výstavu prací pedagogů naší školy v Galerii sv. Marka v Soběslavi. Část expozice (prostorové artefakty Miroslava Olivy, Jiřího Fuchse, Jana Bendy, Jana Vančury, Luďka Fábery a Jiřího Novotného a obrazy Otakara Nováka) je nainstalována v kapli sv. Marka, část prací (grafika Marty Kotkové a Aleny Kissové, textil Drahomíry Bočanové, obrazy Petra Štojdla a Otakara Nováka a keramika Jana Vančury a Miroslava Olivy) je v prostorách renovovaného soběslavského kina.

VÝSTAVA V GALERII SV. MARKA V SOBĚSLAVI


Výstava není tématická, autoři představují to, co je pro ně charakteristické. Návštěvníci zde naleznou variace na běžné užitkové předměty (konvice, mísy atd.), volné plastiky, reliéfy směřující k abstrakci, volnou grafiku, textilní kombinované techniky i rozměrnější obrazy.

Vernisáž 3. 6. 2011 v 18.00 hodin v Galerii v kostele sv. Marka proběhla za velice dobré účasti veřejnosti. Poděkování patří všem, kteří se na výstavě a její instalaci podíleli, zejména kurátorovi galerie panu Václavu Hrůzovi a paní Palasové, pracovnici Kulturního domu Soběslav.

VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
Galerie v kostele sv. Marka v Soběslavi, vernisáž výstavy pedagogů SUPŠ Bechyně 3. 6. 2011
(foto: Pavlína Novotná)

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "SPRÁVNÝM SMĚREM"

V jarních měsících letošního roku proběhla celostátní výtvarná soutěž s názvem Správným směrem. Jednalo se o soutěž v tvorbě plakátů s protidrogovou tématikou, kterou vypsala Národní protidrogová centrála v souvislosti s oslavami 20. výročí svého založení. Za naši školu se svými pracemi zúčastnili studenti Simona Slouková (2.G), Michal Miňha (2.M) a Lubomír Šimák (1.M). 

V internetovém byl postupně po šesti obrazech uveřejněn seznam všech děl podle čísel,  hlasování probíhalo šest týdnů. Těší nás, že se na 4. místě umístil plakát Michala Miňhy. Poděkování patří Mgr. Otakaru Novákovi, který práce vedl, a Liboru Hoškovi, který je digitalizoval.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 9. 6. 2011, všechny práce jsou vystaveny od 10. 6. 2011 v prostorách Muzea Policie České republiky, Praha, Ke Karlovu 1. Podle slov organizátorů se počítá i s putovní výstavou po republice; půjde o města, z nichž jsou školy, které se umístily do 4. místa - tedy i Bechyně. Soutěžní práce si lze prohlédnout na webových stránkách Národní protidrogové centrály http://www.policie.cz/fotogalerie/soutez-spravnym-smerem.aspx?q=Y3BpPTU%3d.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ \

Naši účastnici v soutěži byli zapojeni do projektu OP VK SUPŠ Bechyně

VÝSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011

1. - 22. června 2011 probíhá v Blatském muzeu ve Veselí nad Lužnicí již 6. ročník výstavy prací studentů jihočeských výtvarných škol Tvůrčí proměny. Stejně jako v minulých letech byly pozvány školy ze Soběslavi, Třeboně, Českého Krumlova a také naše škola. Představujeme zde práce, které vznikly v průběhu minulého a letošního školního roku. Základem naší expozice jsou maturitní práce 2010, které jsou doplněny klauzurními pracemi studentů 2. ročníku grafického oboru a nejnovějšími exteriérovými plastikami studentů 3. ročníku oboru keramického.

VÝSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011
VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011
VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011VSTAVA TVŮRČÍ PROMĚNY 2011
Budova Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí, instalace artefaktů ze SOŠ a SOU v Soběslavi,
SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově, SOŠ a SOU v Třeboni a SUPŠ v Bechyni.
(foto: Pavlína Novotná)

Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011

Od čtvrtka 5. 5. do neděle 8. 5. 2011 proběhl na Ovčárně nedaleko Bernartic kurz pro budoucí instruktory seznamovacího kurzu Start 2011. Instruktorský kurz pro vybrané žáky 1. - 3. ročníků už má mnohaletou tradici. Je to přípravka pro možné budoucí pomocníky na kursech START pro 1. ročníky. Ti jsou velmi vítanými pomocníky vedoucích kurzů. Letos se podařilo sestavit výbornou partu a při všech činnostech platilo „vždy s úsměvem“. Kromě nejrůznějších her a hříček jsme se byli podívat na bájné hoře Tábor, pobyli jsme na magických kamenech a i do pivovárku v Dražíči jsme zašli na malou exkurzi . Sami jsme si k tomu vařili a rozhodně jsme se neměli špatně. V neděli jsme se při loučení všichni shodli, že letošní Ovčárna byla opravdu  vydařenou akcí. Vybírání instruktorů bude těžké. Všichni by si to zasloužili, ale jet mohou jen někteří.

Vratislav Šťastný

Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011
Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011
Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011
Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011Soustředění instruktorů kurzu start - ovčárna 2011
Kurz Ovčárna, květen 2011 (foto: Vratislav Šťastný, Štefan Bernáth, studenti)

INSTALACE MATURITNÍCH PRACÍ

V pondělí 2. 5. 2011 začala instalace praktických maturitních prací. Jako první předvedli své práce studenti grafického oboru, po nich následují v týdnu od 9. 5. 2011 studenti designu a keramiky. Práce jsou umístěny v přízemí a v 1. patře školy a je možné je zhlédnout od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 16.30, v pátek od 8.00 do 14.00 hodin. Obhajoby proběhly v řádném jarním termínu maturitních zkoušek (rozpis je zveřejněn ZDE).

INSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍ
INSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍ
Rozpracovaná instalace maturitních prací
studentů keramického oboru.
(foto: Libor Hošek)

INSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍ
INSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍINSTALACE MATURITNÍCH PRACÍ
Instalace maturitních prací studentů oboru 
průmyslový design.
(foto: Libor Hošek)

Z instalovaných prací jsme provedli výběr, který bude našiškolu reprezentovat na 17. ročníku výstavy absolventských prací studentů středních výtvarných škol z celé České republiky A 2011 v Kladně. Poprvé zde vystavíme grafiku, kolekci doplní průmyslový design a keramika.

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI

Na počátku tohoto roku byla domluvena výstava žákovských prací v renovovaných prostorách zámku v Mladé Vožici (www.zamekmladavozice.cz). Výstava se uskutečňuje v rámci dnů otevřených dveří na vožickém zámku, které probíhnou 1. a 8. 5. 2011. Nejde ale pouze výstavu, nýbrž i ukázky točení a výtvarné dílny pro děti.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE


První část proběhla v neděli 1. 5. 2011. Vzhledem k nejistému počasí byly ukázky točení prezentovány v malé místnosti vedle obnoveného Sálu předků, hlavní a největší z celkem 140 místností zámku. Zájem velkých i malých návštěvníků byl značný, mezi desátou a šestnáctou hodinou prošlo prostorami na 350 návštěvníků. Na zámeckém dvoře se pozornosti těšily plastiky zvířat, nejnovější práce studentů třetího ročníku keramického oboru. Celá akce pokračovala v neděli 8. 5. 2011. Druhou neděli byla rozšířena o možnost pro návštěvníky v rámci výtvarné dílničky udělat a vytisknout si malý linoryt. 

Podle evidence navštívilo za dvě neděle zámek na sedm set návštěvníků, akce byla propagována na webu Toulavé kamery. Odvozem výstavy nechceme spolupráci se zámkem Mladá Vožce ukončit. V obrysech je zatím možnost pořádání letních výtvarných víkendů a dalších podobných aktivit.

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
Rekonstruovaný Sál předků, freska na vstupním schodišti, plastiky na nádvoří, chodby
v 1. patře (foto: Pavlína Novotná)

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI
Syrová instalace: kotrast nerekonstruovaných chodeb a rekonstruovaného
Sálu předků (foto Pavlína Novotná)

PŘEDNÁŠKA TEEN CHALLENGE

V rámci minimálního preventivního programu proběhla dne 26. 4. 2011 přednáška pro žáky prvních ročníků. Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsme pozvali opět pracovnici organizace Teen Challenge z Českých Budějovic paní Vladimíru Markovou.

Organizace byla založena před více než půl stoletím v USA, nyní funguje v mnoha zemích Evropy i jinde na světě. V České republice má absolutně nejvyšší úspěšnost léčby drogově závislých. Statistika uvádí, že 60% absolventů programu žije trvale bez závislostí (jiná střediska v ČR zabývající se tímto problémem uvádejí úspěšnost kolem 2,5 %). Organizace je zaměřena na prevenci závislostí a společensky nežádoucích jevů, provozuje poradenskou službu, terénní pracovníci aktivně vyhledávají lidi v problémech, jsou zřízena centra s dlouhodobým progra- mem. Jeho cílem není aby člověk pouze abstinoval, ale aby ze života v troskách nalezl východisko a znovu vybudoval svou osobnost na pevných základech se smysluplným hodnotovým žebříčkem, osobnost schopnou adekvátně řešit každodenní problémy.

Přednáška byla zaměřena na skutečnou prevenci. Slovem "skutečnou" chci vyjádřit, odkrývání příčin závislostí. Hlavní příčinou je frustrace z nedostatku lásky. Absence lásky je nahrazována fenomény, které přinášejí rychlý požitek. Patří sem drogy, alkohol, volný sex, nevázané vztahy, hráčství, anorexie, bulimie a další. Nedostatek zdravých vzorů ve společnosti a hlavně v rodině působí dezorientaci ve vlastní identitě člověka. Neschopnost komunikovat, nemít možnost komunikovat s člověkem, který s vámi váš problém ponese s cílem jej vyřešit. Bohužel velice četnou skupinou jsou lidé zneužívaní v dětství, lidé, kteří dnes žijí zločinem, prostitucí. Přednáška byla podložena skutečnými událostmi, osudy lidí, kteří ke zveřejnění jejich tragického osudu dali souhlas. Přednášející je zároveň poradkyní a terénní pracovnicí a bez přikrašlování hovořila o smutku z bezmocnosti přinést pomoc lidem, kteří o ni nestojí, kteří nejsou ochotni začít realizovat změny. Zároveň hovořila o obrovské radosti ze šťastného vyřešení beznadějných případů.

Závěrem je nutné zdůraznit: nikdy nesmím dopustit abych se svým problémem byl sám, je nutné hledat člověka (ne vrstevníka), se kterým budu moci otevřeně komunikovat, s cílem nalézt řešení! V životě mám být prozíravý, vím co droga dělá, vím, že chutná a vím, že mne zničí. Plnohodnotný život se scvrkne pouze na braní a shánění drogy s vidinou blízké smrti. Prozíravé jednání vůči droze i jiným závislostem je vůbec nevstupovat na jejich území.

Kontakt na pracovnici Teen Challenge v Českých Budějovicích paní Markovou je 777 001 188, dále je možno psát na email Vladkamarek @seznam.cz, stránky organizace jsou pod adresou www.teenchallenge.cz.

 Mgr. Otakar Novák 

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011

Stejně jako v minulých letech i letos vyhlásila Sazka, a.s. soutěž o zajímavý grafický návrh stíracího losu a dalších materiálů. Nezávislá komise vybrala k ocenění celkem deset soutěžních návrhů stíracích losů a po jednom návrhu v kategorích Obal na sázenku a Propagační leták Superjackpot Sportky. Velmi nás těší, že mezi oceněnými v kategorii Stírací los byly i dvě studentky naší školy, a to Simona Slouková (2.G), která obsadila 5. místo, a Adéla Malá (2.M), která skončila na místě 7. Slavnostní vyhlášení proběhlo 29. 4. 2011 v Atriu Sazky, a.s. v Praze. 

Úspěchu v soutěži si vážíme, neboť bylo přihlášeno 470 soutěžních prací z 22 středních škol. Velký dík patří také učitelům navrhování Liboru Hoškovi a Aleně Kissové, kteří se svými studenty dovedli návrhy do finální podoby.

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
Návrhy Adély Malé (vlevo) a Simony Sloukové

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
Deset nejlepších návrhů které vybrala porota z téměř 470 zaslaných.

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
Adéla Malá, Simona Slouková, Alena Kissová, Libor Hošek a Simona Slouková u vystave-
ných oceněnných návrhů, autoři oceněných návrhů s představiteli Sazka, a.s..
(foto: Sazka, a.s.)

Naši účastnici v soutěži byli zapojeni do projektu OP VK SUPŠ Bechyně.

 

Přednáška Jakuba Skokana

Ve středu 13. 4. 2011 se v rámci projektu OPVK Zvýšení kvality vzdělání na SUPŠ Bechyně uskutečnila zajímavá přednáška Jakuba Skokana, studenta UTB Tomáše Bati ve Zlíně. Seznámil naše žáky s vlastní tvorbou, s projekty, které realizoval a také s úskalími volné tvorby.

Přednáška Jakuba SkokanaPřednáška Jakuba SkokanaPřednáška Jakuba Skokana
Přednáška Jakuba SkokanaPřednáška Jakuba SkokanaPřednáška Jakuba Skokana
Přednáška Jakuba Skokana, úterý 13. 4. 2011 (foto: Libor Hošek)

VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU

Ve dnech 28. 3. - 4. 4. 2011 se již popáté 15 studentů SUPŠ v Bechyni a poprvé i 4 studenti keramické školy v Horní Bříze zúčastnili výměnné praxe v ateliérech spřátelené střední umělecké školy v italském Trentu.

Pro letošní rok si pro nás italští pedagogové připravili mnohá překvapení v podobě nových tvůrčích dílen. Postupně jsme si mohli vyzkoušet výrobu plstěných šperků, vyrobit si mosazný přívěsek, namalovat smaltový talířek nebo šperk, potisknout tričko technikou linorytu, navrhnout si skleničku v počítačovém 3D programu ve virtuální dílně nebo vyřezat ornament v dílně řezbářské.

Práci v tvůrčích dílnách provázela velmi srdečná a přátelská atmosféra a maximální vstřícnost našich italských přátel z řad pedagogů i asistujících studentů. Samotné město Trento nás ohromilo množstvím historických stavebních skvostů a spoustou mladých lidí, díky kterým město opravdu žije. Měli jsme možnost podívat se také do pobočky školy v Roveretu, která se zaměřuje na multimediální tvorbu. Navštívili jsme zde také galerii Markt, která právě poskytovala azyl impresionistickým a postimpresionistckým dílům z rekonstruovaného pařížského muzea Orsay. Velmi zajímavé byly také návštěvy řemeslných dílen - postupně jsme se podívali do zlatnictví, výrobny vitráží a mozaik nebo k uměleckému kováři.

Okolí Trenta je plné různorodých pamětihodností. Letos jsme blíže poznali hrad Thun, slavné město Veronu a historický vodní mlýn. K utužení nových přátelství přispělo také volejbalové utkání, společná večeře v Klubu důchodců nebo posezení na horské chatě s vysloveně horalským menu. Dostalo se nám skvělého přijetí jak od pana ředitele školy Cataniho, tak i od samotného pana starosty města Trento.

Při konečném loučení proto na obou stranách ukápla nejedna slzička z toho, že jsme se museli s novými přáteli rozloučit. Již nyní se těšíme na setkání v příštím roce.

 Mgr. Drahomíra Bočanová, vedoucí bechyňské skupiny v Trentu

VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
Exkurze v dílně vitráže
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
Práce v dílně tvorby kovových šperků
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO  
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
Práce v dílně smaltů; skupina bechyňských, hornobřízských a třeboňských studentů
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
Verona, kostel San Zeno, balkón Romea a Julie, bronzová socha Julie
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
Přijetí české skupiny starostou Trenta
VÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTUVÝMĚNNÁ PRAXE - NAŠI STUDENTI V TRENTU
Výlet na hrad blízko Trenta, návštěva kovárny (foto: studenti trentské školy)

Z ohlasů studentů:

"Vše začalo datem 28. března, kdy jsme nastupovali do autobusu, který nás vezl kamsi do Itálie, do města Trenta. Někteří jeli podruhé, ale většina ani nevěděla, kde Trento leží. Po cestě autobusem jsme se začali bavit i se studenty z Horní Břízy a z Třeboně.

Po příjezdu doTrenta jsme byli okouzleni okolní krajinou; jako třešničky na dortu v ní byly zasněžené pahorky hor. Každý večer byl plný tajemství a nabitý nepřekonatelnými zážitky. Jedli jsme si jako v pohádce Ubrousku, prostři se. Ale více než strava nás zajímala škola, která si pro nás připravila mnoho zajímavých předmětů a aktivit, například smalt, kovový šperk, textilní šperk, tisk na trička, truhlářství a intarzii a virtuální grafiku (práci v 3D programu).

Na uvítanou si pro nás připravili studenti taneční vystoupení. V programu nesměly chybět prohlídky muzeí, hradů, dílen, a také přivítání se starostou Trenta, výlet do Verony proslavené tragédií o Romeovi a Julii.

Zážitky, které jsme v Itálii prožili (večerní procházky, focení, zmrzlina, nákupy, prolézačky, kulturní památky, jazyk), se nedají napsat do tak malého článku, ale věřte, že v Trentu poznáte mnoho zajímavých lidí, jak studentů, tak učitelů. Poznáte školu z jiného úhlu, než ji známe my. Pojeďte s námi i příští rok a uvidíte sami."

 Spokojené studentky Nina Hudecová a Andrea Hodíková 

VÝMĚNNÁ PRAXE - ITALŠTÍ STUDENTI V BECHYNI

Již pátým rokem pokračuje spolupráce naší školy se školou Istituto delle Arti A. Vittoria v Trentu. Pobyt Italů u nás proběhl od 26. 3. do 2. 4. 2011, naši studenti spolu se čtyřmi studenty z Horní Břízy pobývají v partnerské škole od 28. 3. do 4. 4. 2011

V sobotu 26. 3. 2011 večer jsme v salónku hotelu Jupiter přivítali19 studentů a profesory Marcella Pola, Claudia Ruattiho z Trenta a paní profesorku Paolu Mancini z Rovereta. Během roku došlo v Trentu k výměně na ředitelském místě a k organizačním změnám. Škola se spojila se školou z nedalekého Rovereta, a tak u nás pobývali studenti i pedagogové z obou míst, tedy z Trenta i z Rovereta.

V neděli 27. 3. 2011 byl na programu výlet do Českého Krumlova. Navštívili jsme nově otevřené Hradní muzeum (je zpřístupněno od 11. 1. 2011) a věž krumlovského zámku, velkému zájmu se těšilo i Egon Schiele Centrum. Zámecká zahrada i město samo teprve čeká na začátek turistické sezóny a snad právě proto byl výlet příjemný a Italové byli magickým městem nadšeni.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Neděle 27. 3. 2011: výlet do Českého Krumlova. (foto: Pavlína Novotná)

Pondělí 28. 3. 2011 začalo oficiálním přivítáním italské skupiny ředitelem školy. Po krátké prohlídce školy byli hosté přijati na radnici starostou Bechyně panem Jaroslavem Matějkou a poté navštívili Alšovu jihočeskou galerii. Přestože se připravují expozice na novou sezónu, bylo nač se dívat. Tečkou za dopolednem byla návštěva bechyňského židovského hřbitova. Po obědě začala práce v dílnách. Jako první byla na programu malírna, dekorace váz a talířů naglazurovou technikou.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Pondělí 28. 3. 2011: italští studenti při prohlídce školy, na bechyňské radnici, v Alšově 
jihočeské galerii, na židovském hřbitově a v malírně. (foto: Michal Miňha)

V úterý 29. 3. 2011 pokračovala práce v malírně. Odekorované zboží postupně naplnilo jednu větší a jednu menší pec. Studenti maximálně využili nabídnuté možnosti dekorace a velmi se těšili na konečný výsledek. V podvečer jsme společně navštívili školní depozitář.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Úterý 29. 3. 211: pec se plní vázami, šálky a talíři dekorovanými italskými studenty.
(foto: Libor Hošek)

Ve středu 30. 3. 2011 začala práce v modelovně a v točírně. Italští studenti se rozdělili na dvě skupiny. První skupina v modelovně pracovala s různobarevnými engobami a se třemi druhy hlín při vytváření dekorativních mís. Druhá skupina v točírně začala s po ukázkách s prací na kruhu. V další fázi čeká tuto skupinu prořezávání mís na ovoce. Na večer bylo připraveno pálení technikou raku, ale také "malá zahradní slavnost".

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Středa 30. 3. 2011: "malá zahradní slavnost" a pálení raku. (foto: Libor Hošek)

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 dopoledne byly v modelovně dokončeny výrobky z předešlého dne, v točírně začali studenti zpracovávat mísy. Odpoledne odjela celá skupina vlakem do Tábora, kde byla na programu prohlídka historického jádra města.

V pátek 1. 4. 2011 byly dokončeny mísy. Odpoledne proběhlo velké utkání v odbíjené a hned po něm se opět zaplnila točírna. V podvečer jsme navštívili věž bechyňského kostela. Večer vyplnila závěrečná slavnostní večeře v hotelu Jupiter. Proběhla ve velmi přátelském duchu, vůle po pokračování výměn studentů je oboustranná.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Pátek 1. 4. 2011: práce v točírně a modelovně. (foto: Libor Hošek)

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na úspěšné akci podíleli. Jsou to pedagogové Jitka Hášová, David Stankuš, Otakar Novák a Miroslav Oliva, pracovníci školy, domova mládeže a kuchyně, studenti, kteří pomáhali při práci v dílnách i při komunikaci mimo školu, pracovníci Alšovy jihočeské galerie v Bechyni, pan Martin Halama, který zpřístupnil věž bechyňského kostela, skvělá obsluha v hotelu Jupiter a jeho ředitel pan Josef Mičan, který vyšel škole vstříc při přípravě společných večeří. Zvláštní dík patří panu Rudolfu de Fantovi za tlumočení a za velkou ochotu v průběhu celého týdne.

EXKURZE DO PRAHY: ČEKÁNÍ NA GODOTA

V úterý 29. 3. 2011 proběhla exkurze padesáti studentů do Prahy. Na programu byla návštěva Národního technického muzea a procházka historickým jádrem města, hlavním bodem programu ale bylo večerní představení hry Samuela Becketta Čekání na Godota. Zájezd zorganizovala Mgr. Ludmila Krůčková.

Čekání na Godota je tragikomedie, která se stala mezníkem ve vývoji moderního divadla. Pojednává o nekonečném a beútěšném čekání na někoho, kdo by mohl vnést smysl do lidského života. Hlavní hrdinové, tuláci a klauni Vladimír a Estragon, sedí pod stromem ačekají na jakéhosi Godota, jehož příchod se však každý den odkládá. V režii Michala Dočekala hráli David Matásek, Daid Prachař, Ondřej Pavelka a Jan Kačer.

Z ohlasů studentů:

"V úterý 29. 3. jsme se vypravili na exkurzi do Prahy. Jako první jsme navštívili Národní technické muzeum, které bylo nedávno velmi povedeně zrekonstruováno. Všechny části expozice jsou zajímavé a také nás překvapilo, kolik jsme objevili věcí, které známe z dětství. Večer jsme se přesunuli do Nové scény Národního divadla, kde jsme marně "čekali na Godota". Nepřišel, protože si za svůj život ručíme sami... Výlet se moc vyvedl, navíc nám i přálo počasí."

Lenka Barvínková, 4. ročník

DO TÁBORA ZA DIVADLEM

V úterý 22. 3. 2011 se druhé ročníky zúčastnily exkurze do Divadla Oskara Nedbala v Táboře na představevení divadelní hry Karolíny Světlé Kříž u potoka.

Z ohlasů studentů:

"Dne 22. 3. 2011 jsme v čele s paní profesorkou Krůčkovou a paní profesorkou Kissovou absolvovali jednodenní výlet do Tábora. Začal v osm ráno na bechyňském vlakovém nádraží. Během cesty ještě leckdo dospával a nabíral síly. Po příjezdu do překrásného města jsme se, potěšeni slunečným počasím, přesunuli k Divadlu Oskara Nedbala. Před začátkem představení jsme měli krátký rozchod za účelem občerstvení a pak jsme se odebrali na svá místa v prvních dvou řadách, odkud jsme měli dokonalý výhled na hru Kříž u potoka autorky Karolíny Světlé. Inscenace se držela dobového pojetí, avšak zpracováno bylo v několika ohledech moderně. Hlavním pilířem celého představení byl skvostný výkon účinkujících studentů pražské DAMU.

Po představení nás paní profesorka Krůčková seznámila s několika příjemnými místy v okolí táborského Náměstí Jana Žižky. Prošli jsme uličky historického centra města a společně navštívili expozici Táborský poklad. Na závěr jsme si prohládli botanickou zahradu, která je jednou z nejstarších ve střední Evropě. Se zmrzlinou v ruce jsme pak odešli na nádraží a odcestovali vlakem zpět do Bechyně."

Erik Bartoš a Dominik Miklušák, studenti 2. ročníku

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 21. 3. 2011 proběhlo v Táboře okresní kolo olympiády v českém jazyce - kategorie II. naši školu reprezentovali Kateřina Haškovcová (4.C) a Jaromír Dolanský (1.G). Krateřina obsadila 2. místo, Jaromír 10. místo; soutěžící na prvních třech místech postupují do krajského kola. 

Oběma našim studentům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE - KATEGORIE II 
21. 3. 2011

Pořadí
Jméno
Škola
Body
test
sloh
celkem
1.
Klára Trsková
Gymnázium Soběslav,
Dr. E. Beneše 449/II
14
10
24
2.
Kateřina Haškovcová
SUPŠ Bechyně,
Písecká 203
14
7
21
3.
Zbyněk Valeš
SOŠ OTŢP,
Blatské sídliště 600,
Veselí nad Lužnicí
9
7
16
4.
Lada Kozlová
Gymnázium Soběslav,
Dr. E. Beneše 449/II
8
7
15
5.
Radim Lenger
SPŠSaS Tábor, 
Komenského 1670
8
6
14
6. - 7.
Michal Nevrlý
SŠ spojů a informatiky, Bydlinského 2474
7
6
13
6. - 7.
Nikola Vondráková
Táborské soukromé gymnázium,
Zavadilská 2472, Tábor
7
6
13
8. - 9.
Markéta Medková
Táborské soukromé gymnázium,
Zavadilská 2472, Tábor
5
7
12
8. - 9.
Jurij Naumenko
VOŠ a SZeŠ,
Náměstí TGM 788, Tábor
8
4
12
10.
Jaromír Dolanský
SUPŠ Bechyně,
Písecká 203
5
5
10
11.
Martina Hytychová
SOŠ OTŢP,
Blatské sídliště 600,
Veselí nad Lužnicí
6
3
9
12.
Martin Viktora
SPŠSaS Tábor,
Komenského 1670
2
5
7

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTU STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY

Deník Mladá fronta DNES vyhlásil další kolo projektu Studenti čtou a píší noviny. V minulosti se tohoto projektu naše škola zúčastnila již dvakrát a také tuto možnost využíváme. Podstatou projektu je přivést studenty k pravidelné četbě novin a také k vyjadřování se k aktuálním tématům, které MF DNES vypisuje. Přihlášené školy získají zdarma určitý počet výtisků novin, které mohou podle svého uvážení využít v hodinách českého jazyka, občanské výchovy apod. Kromě uveřejnění vybraných prací mohou studenti jako cenu získat hodnotné knihy. Dík za zapojení školy do projektu paří Mgr. Ludmile Krůčkové.

Projekt má dvě části:

 • pro přihlášené třídy - využití novin ve výuce 28. 3. - 6. 5. 2011
 • pro všechny studenty středních škol - příspěvky studentů na redakcí zadaná témata

Časový harmonogram:

 • 1. téma: zadání 9. 3. 2011, doručení 23. 3. 2011
 • 2. téma: zadání 23. 3. 2011, doručení 6. 4. 2011
 • 3. téma: zadání 6. 4. 2011, doručení 20.4. 2011

Zveřejnění prací:

 • vybrané práce v MF DNES na straně věnované projektu 28. 3. 6. 5. 2011 na idnes.cz/studenti
 • všechny práce budou archivovány v archivu příspěvků na idnes.cz/studenti

IX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCI

V pátek 11. 3. 2011 proběhl v Jindřichově Hradci IX. pohádkový den s pohádkovým králem Zdeňkem Troškou. Součástí programu bylo i předání pěti prestižních cen Kapra Jakuba za rok 2010.  Tyto ceny - autorské sošky - byly vyrobeny v naší škole a spolu se Zdeňkem Troškou a ministry Pohádkového království je předal ředitel školy Jiří Novotný.  Akce, kterou pořádalo město Jindřichův Hradec, se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

Program IX. pohádkového dne:

 • 08.00 - 08.45 - prezence v pohádkových kostýmech (Kongresový sál Muzea JH);
 • 09.00 - Příchod pohádkového krále, zahájení IX. Pohádkového sněmu, jednání sněmu; 
  předání prestižních cen v těchto kategoriích: Kultura, Sport, Počin roku, Skokan roku a Nejhezčí pohádková kancelář; poděkování SUPŠ Bechyně, Oborové zdravotní pojišťovně a Městu Jindřichův Hradec;          
 • 09.30 - Tisková konference s křtem Rožmberského pasu Pohádkové Unie; založení Rožmberského kraje v rámci Pohádkových a zážitkových regionů ČR; představení knihy jihočeských večerníčků Putování kapra Jakuba autorky Báry Stlukové, křest DVD Jindřichův Hradec;
 • 09.45 - Představení CD prvních jihočeských rozhlasových večerníčků od Zdeňka Trošky a Václava Vydry (7 podvečerů s Hajajou od 21. 3. 2011 na Českém rozhlase 2).
 • 10.00 - slavnostní průvod městem;
 • 11.00 - 12.00 - autogramiáda Zdeňka Trošky (Střelnice);
 • 12.00 - 13.00 - pohádkový rautík.

IX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCIIX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCI

IX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCIIX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCIIX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCI
IX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCIIX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCIIX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Jakub 2010, vyhlášení a společné foto pohádkových bytostí u jindřichohradeckého muzea.
(foto: Pavlína Novotná)

VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!

České Centrum Praha (www.czechcentres.cz/prague) pořádá mezinárodní výstavu mladých designérů zemí Visegrádské čtyřky Folklore is Alive! Naši školu reprezentuje výběr užitkové keramiky. Výstava probíhá v Českém Centru Praha, Rytířská 539/31, Praha 1 od 4. 3. 2011 do 2. 4. 2011. Na vernisáži, která se konala 3. 3. 2011 v 18.00 hodin, se sešli návštěvníci v mimořádném počtu. Byli zde zástupci pořádajících institucí, zúčastněných škol i studenti. Projekt je zajímavý také v tom, že výstava bude putovní - postupně ji budou moci zhlédnout návštěvníci českých center ve Stockholmu, v Berlíně, ve Varšavě, v Bratislavě a v Budapešti. Navíc nepůjde pouze o výstavu, je připraven i doprovodný program (workshopy, přednášky atd.).

VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE
VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE
VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE
Exponáty, které reprezentují naši školu na výstavě
Folklore is Alive!

(autoři zleva zhora: 1, 2 - L. Moravec, 2006; 3, 4 - Sokolíček, 1979;
5 - B. Podmolová, 1977; 6, 7, 8 - G. Vach, 1994; 9 - J. Hrstka, 1992;
10, 11 - T. Neumannová, 1992; J. Matějková, 1995; 
foto: MgA. Petr Dobiáš)

Exponáty na výstavu zapůjčili:

 • CEPELIA, Polsko
 • MOME, Maďarsko
 • Ústredie l´udovej umeleckej výroby Bratislava, Slovensko
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
 • Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem
 • SUPŠ Bechyně
 • SUPŠ sklářská Kamenický Šenov
 • SUPŠ Uherské Hradiště
 • SUŠ textilních řemesel a VOŠ textilních řemesel Praha
 • SPŠ oděvní a Vyšší škola oděvního návrhářství Praha
 • jednotliví autoři

VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!
VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!
Vernisáž výstavy v Českém centru Praha, 3. 3. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

Anotace výstavy 
Folklore is Alive!
Stopy folkloru v současném designu

Výstavní projekt Českého Centra Praha a Design Cabinetu CZ  Folklore is Alive! mapuje reflexi tradice a místního folkloru u nejmladší designérské generace zemí Visegrádské čtyřky. Neomezuje se proto pouze na mladé designéry a studenty z České republiky.

Jasnou inspirací projektu se staly soutěže Kruhy na vodě organizované slovenským Ústrediem l´udovej umeleckej výroby a polskou Pamiatkou z Polski organizované společností Cepelia. V České republice podobně zaměřené soutěže vypisovány nejsou, a tak mladým českým designérům nezbývá, než se hlásit do soutěží zahraničních. Maďarská účast je v projektu zastoupena budapešťskou institucí MOME.
 
Výstavní projekt Folklor is Alive! nastolil v samotném počátku otázku - existuje šance najít společnou tradici kvalitní řemeslné práce, a to bez negativního vnímání folkloru, konotací pokleslosti, nedokonalosti, jednoduchého životního stylu zaostalosti? Vybraná díla ze čtyř středoevropských zemí jasně dokládají, že ano. Mladá generace názorně dokazuje, že ve folklóru a všech projevech řemesel nachází nakažlivě živou a zdravou inspiraci.
 
Základní řemeslné okruhy, jak je formuloval Gotffried Semper při první vlně cíleného zájmu o obnovu řemesel, mají své místo v hmotné kultuře stále. Za hlavní zdroje architektury a nejvyšší mety považoval stavění, tesařství, hrnčířství a textilnictví. Umělecké, teoretické a sociální vnímání lidového umění a řemesel celosvětové výrazně ovlivnilo také britské hnutí Art and Craft v polovině 19. století. Jedním z důsledků jeho vlivu bylo zakládání významných světových muzeí a vzdělávacích institucí se vztahem k uměleckému řemeslu. Na tomto základě se zrodily také zúčastěné české, moravské, slezské, slovenské, polské a maďarské střední školy, vysoké školy a univerzity, kterými prošla i většina vystavujících designérů. Výstava tak představuje především exponáty z přírodních materiálů (dřevo, proutí, bavlna, len, konopí, další textili, vlna, kůže, hlína, keramika, porcelán, sklo). Prezentovat se budou oděvy, obuv, šperky z tradičních a netradičních materiálů, nádobí, nábytek, bytové a oděvní doplňky.
 
V širokém pojetí a různorodosti uměleckého řemesla i autorského designu nabízí výstavní projekt Folklore is Alive! společnou řeč tvůrčího snažení. Prezentace by měla být povzbuzením mladým tvůrcům, že jejich cesta řemeslného a autorského zpracování kvalitního materiálu, tvořivého potenciálu a sepětí s místní tradicí nemusí znamenat konzervativní návrat, cestu zpět. Lidovost a projevy vernakulárního umění, idylický život s vysokou mírou nadsázky a humoru a s využitím řemeslných znalostí se bez přehánění může stát významnou devízou v globalizovaném světě.
 
Dita Hálová

Doprovodný program výstavy Folklore is Alive! v Praze

 • 10. 3. 2011, 18.30 / literární pořad / Literatura s dialogem: Radka Denemarková
 • 16. 3. 2011, 18.30 / debata a komentovaná prohlídka / Středeční salón Ljuby Fuchs: Folklór
 • 17. 3. 2011, 10.00 - 17.00 / výtvarná dílna Kreativní hry s uměním: Folklór
 • 29. 3. 2011, 14.00 / diskuse / Jeden svět: Jak se dělá festival?
 • 3. 3. – 29. 4. 2011 / Sklepní galerie Maďarského kulturního střediska / FOLKLÓRNÍ STOPY V SOUČASNÉM MAĎARSKÉM DESIGNU / Výstava prací studentů Institutu designu László Moholy Nagye v Budapešti. 

Výstava Folklore is Alive! 
Pokračovala v Českém centru ve Stockholmu v dubnu 2011.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE

NÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUT

Ve středu 2. 3. 2011 jsem navštívil partnerskou školu v Landshutu (www.keramikschule.de). Předal jsem přežahnuté a vypálené výrobky účastníkům podzimní praxe v Bechyni, čímž byla udělána symbolická tečka za projektem v rámci programu Leonardo (Tandem). Při setkání s ředitelkou paní Anette Ody a s panem Helmutem Stötterem jsme hledali možnosti další spolupráce obou našich škol. 

Setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu. Kromě prohlídky školy jsme navštívili velkou školní výstavu v prostorách landshutské radnice, prohlédli si město a hrad. Další spolupráci považujeme za velmi důležitou, naše školy si jsou blízké.

Jiří Novotný, ředitel školy

NÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUT
NÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUT
NÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUT
NÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUT
NÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUTNÁVŠTĚVA V KFL LANDSHUT
Návštěva v Landshutu a v partnerské škole 2. 3. 2011. (Foto: Pavlína Novotná)

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve středu 23. 2. 2011 se v Táboře konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Za naši školu se ho zúčastnili studenti Mikuláš Gál (3.G) a Tereza Klimentová (1.G). Přestože neobsadili "medailová místa", vedli si v konkurenci škol táborského okresu velmi dobře a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci školy. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE - KATEGORIE III 23. 2. 2011

Pořadí
Jméno
Škola
Body
Písemná
část
Všeob.
test
Ústní
část
Celkem
1.
Petr Hudeček
Gymnázium P.d C.,
Náměstí Fr. Křižíka 860
5
20
42
67
2.
Miroslav Pikhart
Gymnázium P.d C.,
Náměstí Fr. Křižíka 860
5
20
36
61
3.
Eva Sýkorová
Gymnázium Soběslav,
Dr. E. Beneše 449
5
15
32
52
4.
Ivo Wofek
Gymnázium Soběslav,
Dr. E. Beneše 449
5
11
35
51
5.
Jana Somogyová
Táborské soukr. gymnázium,
Zavadilská 2472
5
14
31
50
6.
Tomáš Vaníček
SPŠ strojní a stavební
Tábor, Komenského 1670
5
10
31
46
7.
Mikuláš Gál
SUPŠ Bechyně,
Písecká 203
4
9
31
44
8. - 9.
Jindřich Pospíšil
SŠ spojů a inf. Tábor,
Bydlinského 2474
3
14
24
41
8. - 9.
Veronika Voláková
OA a VOŠE Tábor,
Jiráskova 1615
5
13
23
41
10.
Martin Čejka
SPŠ strojní a stavební
Tábor, Komenského 1670
4
7
28
39
11.
Tereza Klimentová
SUPŠ Bechyně,
Písecká 203
3
6
19
28
12.
Tomáš Machon
OA a VOŠE Tábor,
Jiráskova 1615
5
6
14
25
13.
Tomáš Bican
SŠ spojů a inf. Tábor,
Bydlinského 2474
1
5
18
24

 

PŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKA

V rámci projektu OPVK Zvýšení kvality vzdělávání na SUPŠ Bechyně proběhla v úterý 22. 2. 2011 v učebně č. 74 přednáška  Štěpána Batouška. Byla určena studentům grafického a multimediálního oboru a rovněž pedagogům.


  NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE
Plakát přednášky Štěpána Batouška
(autorka: MgA. Lucie Prášilová)

Ve výborné tříhodinové přednášce přiblížil Štěpán Batoušek animovaný film v mnoha podobách, zmínil osobnosti významných tvůrců českých i světových, zajímavé povídání prokládal řadou ukázek (Břetislav Pojar, Jan Švankmajer, Karel Zeman a další), ukázal možnosti klasické animace i animace 3D. Přednáška byla opravdu velmi přínosná a ohlas studentů byl jednoznačně pozitivní.

PŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKAPŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKAPŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKA
PŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKAPŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKAPŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKAPŘEDNÁŠKA ŠTĚPÁNA BATOUŠKA
Přednáška Štěpána Batouška 22. 2. 2011 (foto: Libor Hošek)

KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV

V sobotu 19. 2. 2011 proběhl druhý keramický kurz v Bezděkově u Klatov. Navázal na představení školy spojené s ukázkami točení, které se zde uskutečnilo v říjnu 2009. Kurz, jehož lektorem byl Jiří Novotný, proběhl ve spolupráci se starostou Bezděkova panem Červeným a paní Šidlovou. Tématem byla modelovaná konvice, ale ani točení na kruhu nepřišlo zkrátka. Výrobky frekventantů kurzu budou vypáleny ve škole a potom předány autorům. Akce byla zdařilá a počítáme s dalším pokračováním.

KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
Keramický kurz v Bezděkově u Klatov, sobota 19. 2. 2011 
(foto: Pavlína Novotná; d
alší foto a informace: www.bezdekov.cz/bezdekov/fotogalerie.asp)

VÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNI

V termínu 19. 2. - 4. 3. 2011 (po dohodě s vedením MM a KC Volyně byla prodloužena do 11. 3. 2011) se pod názvem Keramika stále živá konala výstava prací studentů keramického oboru naší školy v nové Pošumavské tržnici na Městském úřadu ve Volyni.  

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE
Pozvánka na výstavu ve Volyni
(autorka: Alena Kissová)

Instalace prací proběhla 17. 2. 2011. Jde o naši první výstavu ve Volyni a věříme, že na ni naváží další akce ve spolupráci s Městským muzeem a kulturním střediskem tohoto města. 

VÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNIVÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNIVÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNI
VÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNIVÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNIVÝSTAVA V POŠUMAVSKÉ TRŽNICI VE VOLYNI
Radnice ve Volyni a krásné prostory nové Pošumavské tržnice. Školní výstava, 17. 2. 2011
(foto: Jiří Novotný)

WORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHO

V úterý 15. 2. 2011 se uskutečnil pro studenty 3. ročníku grafického oboru workshop významného českého knihaře z Týna nad Vltavou Ladislava Hodného. V úvodu seznámil studenty se svou tvorbou, doložil ji četnými ukázkami autorských knižních vazeb. Ve druhé části si studenti sami mohli vyzkoušet např. vázat knižní blok. Akce se konala v rámci projektu OPVK Zvyšování kvality vzdělávání na SUPŠ Bechyně. Video, které natočil kamerou pořízenou z prostředků projektu student Jiří Bednář, můžete vidět ZDE

Ladislav Hodný mladší se narodil 14. února 1943 v Týně nad Vltavou. V letech 1954 - 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 - 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 - 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesorů Karla Langra, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše. Do roku 1968 pracoval jako výtvarník krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, dále je členem Book Art Center v New Yorku (USA). Od roku 1989 členem Designer Book Binders v Londýně (Anglie) a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných a členem Unie výtvarných umělců v Praze. V letech 1994 - 1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze. (Zdroj: http://lhodny.webpark.cz - zde naleznete i ukázky prací)

Kontakty: 
Adresa:Nábřeží 199, 375 01 Týn nad Vltavou, mobil: 602 103 888

Ateliér: U Kublova 8, 147 00 Praha 4, telefon: 241 433 973
E-mail: ladislavhodny@centrum.cz

WORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHO
WORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHO
WORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHO
WORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHOWORKSHOP KNIHAŘE LADISLAVA HODNÉHO
Knihař Ladislav Hodný se synem a studenty 3.G. Workshop 15. 2. 2011.
(foto: Libor Hošek)

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE

Ve středu 9. 2. 2011 proběhlo v Táboře okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovaly studentky 2.G Jitka Hofmanová a Klára Plicová. Ve velké konkurenci nejlepších němčinářů ze středních odborných škol a gymnázií okresu obsadila Jitka Hofmanová skvělé 3. místo.

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE - KATEGORIE III
9. 2. 2011 

Pořadí
Jméno a příjmení
Škola
BODY
Poslech
Čtení
Lexika
konver-zace
Celkem
1.
Barbora Dvořáková
Táborské soukromé gymnázium,
Zavadilská 2472, Tábor
9
8
9
82
108
2.
Jitka Janů
Gymnázium P.D.C.,
nám. Fr. Křižíka 860, Tábor
9
9
9
79
106
3.
Jitka Hofmanová
SUPŠ Bechyně, Písecká 203
7
9
9
79
104
4.- 6.
Eva Šnajdrová
SOŠ OTŽP
Blatské sídliště 600/I Veselí nad Lužnicí
7
9
7
71
94
4.- 6.
David Šplíchal
Gymnázium Soběslav,
Dr. E. Beneše 449, Soběslav
9
8
8
69
94
4.- 6.
Šárka Pavlíková
Táborské soukromé gymnázium,
Zavadilská 2472, Tábor
3
9
8
74
94
7.
Rút Benešová
Gymnázium P.D.C.,
nám. Fr. Křižíka 860 Tábor
8
8
9
67
   92
8.
Ondřej Minich
SPŠ strojní a stavební ,
Komenského 1670, Tábor
7
8
7
68
90
9.
Lada Kozlová
Gymnázium Soběslav,
Dr. E. Beneše 449, Soběslav
4
9
7
66
88
10.
Ondřej Trtílek
SOŠ OTŽP
Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí
6
9
9
62
82
11.
Petr Jůza
OA a VOŠE,
Jiráskova 1615 Tábor
6
9
9
54
78
12.
Marcela Malečová
OA a VOŠE,
Jiráskova 1615, Tábor
4
9
8
49
70
13.
Daniel Pražák
SŠ Spojů a informatiky, Bydlinského 2474, Tábor
4
7
4
35
50
14.
Tomáš Hána
SŠ Spojů a informatiky, Bydlinského 2474, Tábor
2
7
5
26
40
15.
Klára Plicová
SUPŠ Bechyně, Písecká 203
3
7
5
21
36

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo 23. 1. 2011, výsledky byly vyhlášeny ve středu 9. 2. 2011. Vyhodnocení provedla vyučující češtiny Mgr. Ludmila Krůčková a ředitel školy PaedDr. Jiří Novotný.

Výsledky školního kola olympiády v českém jazyce 23. 1. 2011
Jméno
 
Třída
Body
Pořadí
Gramatika
Sloh
Celkem
Kateřina Haškovcová
4.C
15
10
25
2. - 4.
Lenka Barvínková
4.D
16
9
25
2. - 4.
Veronika Vrzalová
4.G
15
8
23
7. - 9.
Jana Jahodová
3.C
11
5
16
13.
Kristýna Novotná
3.C
10
9
19
11.
František Procházka
3.C
13
9
22
10.
Vojtěch Morava
3.G
14
9
23
7. - 9.
Nina Hudecová
3.V
13
10
23
7. - 9.
Monika Pavlečková
3.D
14
10
24
5. - 6.
Lucie Mikysková
3.D
16
9
25
2. - 4.
Eliška Myslivečková
1.M
16
8
24
5. - 6.
František Hanousek
1.M
9
8
17
12.
Jaromír Dolanský
1. M
18
10
28
1.

 

VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ

Město Bechyně bohužel dosud nemá městskou galerii pro pořádání výstav. Vzhledem k tomu, že pro prezentaci klauzurních a maturitních žákovských prací byla již před několika lety upravena chodba v přízemí školy, rozhodli jsme se zde založit Galerie Na chodbě. Její činnost zahajujeme od února 2011. Naším záměrem je vytvořit prostor pro pořádání výstav zajímavých autorů, ale i pro tvorbu studentů středních a vysokých škol. 

Od 4. 2. do 31. 3. 2011 zde probíhá výstava Cvičení ticha.  Autorka Věra Dytrychová představuje kolekci procítěných a něžných obrazů, které tvoří kombinovanou technikou pastelek a akvarelu.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE
Plakát výstavy Cvičení ticha
(autorka: Eliška Dytrychová)

Věra Dytrychová (1965) vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze - Žižkově, výtvarný obor Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a absolvovala dvouleté studium Péče o kulturní dědictví na Filozofické fakultě v Praze. Má za sebou četné výstavy v Českých Budějovicích, Prachaticích, Nových Hradech, Žďáru nad Sázavou a Netolicích. Několik let učila výtvarnou výchovu na základní škole ve Lhenicích, v současnosti se věnuje vedení dětských výtvarných aktivit, alternativní pedagogice (metoda Montessori) a patchworkování, nejvíce však péči o malého synka. Žije a pracuje v Záboří u Českých Budějovic. Kontakt na autorku: Vera.dyt@gmail.com

VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ
Obrazy vystavené v SUPŠ Bechyně (foto: archiv autorky)

PŘEDNÁŠKA JANA TRNKY

Pokračujeme v cyklu přednášek, který byl zahájen v prosinci 2010. V úterý 25. 1. 2011 v 9.35 v učebně č. 74 proběhla přednáška fotografa a grafického designéra Jana Trnky. Byla určena studentům grafického a multimediálního oboru. Ukázky z tvorby Jana Trnky naleznete na http://verygoodforhollywood.tv/. Podrobněji o autorovi - viz článek Projekt 2010 - 2012.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE
Plakát přednášky Jana Trnky
(autorka: MgA. Lucie Prášilová)

SOUTĚŽ REGION 2011

SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33 uspořádala v pátek 21. 1. 2011 již 15. ročník soutěže žáků uměleckých oborů v odborných dovednostech REGION 2011. Soutěž proběhla ve zcela nových krásných ateliérech Nerudovky v areálu bývalých kasáren na Borech od 9.00 do 13.00 hodin, vyhlášení výsledků ve 14.30. Velmi zajímavou součástí doprovodného programu byla přednáška profesora Mgr. M. Vojtěchovského, významné osobnosti české fotografické scény a vedoucího ateliéru užité a reklamní fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.  

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

 • kresba podle sádrového modelu (každá škola mohla vyslat jednoho účastníka),
 • tvorba plakátu na dané téma v programech Adobe IIIustrator a Adobe Photoshop (každá škola mohla vyslat jednu dvojici soutěžících).

Zúčastněné školy:

 • SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Soukromá SOŠ umění a managementu, Praha 6
 • Stredná umelecká škola, Trenčín, SR
 • Střední škola fotografická, filmová a televizní, Skalsko
 • Střední škola, Horní Bříza
 • VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7
 • Střední škola G.A.P. education, Praha 4
 • Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
 • Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí
 • VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel, Praha 1
 • SUPŠ Bechyně  

Práce hodnotila komise ve složení:

 • Mgr. BcA. Pavel Švejda, SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Jan Parkman, Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha 6
 • Akad. mal. Čeněk Hlavatý, Střední škola fotografická, filmová a televizní, Skalsko
 • Akad. mal. Marta Potfajová, Stredná umelecká škola, Trenčín
 • Akad. soch. Václav Hrůza Střední škola, Horní Bříza

Naši školu reprezentovali Dominik Miklušák (2.D) v soutěži v kresbě a Simona Slouková (2.G) a Michal Miňha (2.M) v soutěži v tvorbě plakátu. V konkurenci 11 soutěžících ze stejného počtu škol osadil Dominik 5. místo, Simona s Michalem byli ve své kategorii druzí z devíti zúčastněných dvojic. Všem třem studentům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Poděkování patří také všem organizátorům soutěže z Nerudovky, kteří soutěžícím i pedagogům ze zúčastněných škol vytvořili příjemné prostředí.

SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011

SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011
SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011
SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011
Slavnostní zahájení soutěže, Simona Sluková a Michal Miňha při práci na počítači, Dominik
Miklušák při kresbě, komise při hodnocení, prof. Vojtěchovský při přednášce, slavnostní 
vyhlášení výsledků a ocenění soutěžící. (foto: SOŠ obchodu, umění a designu Plzeň)

OKRESNÍ KOLO STŘEDOŠKOLSKÉ LIGY VE FLORBALU

Krátce po novém roce proběhlo okresní kolo středoškolské ligy ve florbalu. Soutěž pořádal Dům dětí a mládeže Tábor a Okresní rada Asociace školních středoškolských klubů Tábor.

Soutěž chlapců proběhla v úterý 11. 1. 2011 a ve středu 12. 1. 2011. Družstvo florbalistů naší školy obsadilo 5. místo, do krajského kola nepostoupilo. Soutěž dívek se konala ve čtvrtek 13. 1. 2011, družstvo SUPŠ skončilo rovněž páté.

Děkujeme všem zúčastněným za reprezentaci školy a paní Mgr. Janě Krejčové za zajištění účasti našich družstev v soutěži.

VÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Po dvou letech jsme se opět vrátili do krásné vltavotýnské galerie U Zlatého slunce a uspořádali výstavu pod názvem SUPŠ Bechyně: keramika, design, grafika. Naším záměrem tentokrát je představit nejnovější práce studentů keramického, designérského a grafického oboru. Vystavili jsme tři grafické soubory, ukázky počítačové grafiky (návrhy grafických manuálů, plakátů a grafické úpravy časopisu), volné plastiky, reléfy, soubor čajových misek, nápojové soupravy, návrhy průmyslových výrobků i propagační bannery k nim. Na fotografiích jsme představili školu a některé naše aktivity (letní kurzy, mezinárodní sympozium, stáž studentů z Landshutu).

VÝSTAVA V GALERII ZLATÉ SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
Autorka: Alena Kissová

V malé samostatné místnosti jsme připomněli "rodinné stříbro" - bohatou historii školy: vystavili jsme několik artefaktů (většinou secesních) a doplnili je dobovými fotografiemi. 

Vernisáž proběhla v pátek 7. 1. 2011 v 19.00 hodin a k naší radosti byla navštívena opravdu početně. Výstava potrvá do 2. 2. 2011.

Naše poděkování patří galeristce paní Marii Hanušové, dětem z vltavotýnské základní umělecké školy a jejich paní učitelce. Srdečně zveme k návštěvě výstavy!

VÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOUVÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOUVÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
VÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOUVÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOUVÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
VÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOUVÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOUVÝSTAVA V GALERII U ZLATÉHO SLUNCE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
Galerie U Zlatého slunce; vernisáž školní výstavy 7. 1. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

BESEDA S DANEM HORYNOU

V pondělí 20. 12. 2010 proběhla v rámci Minimálního preventivního programu pro žáky 1. - 3. ročníků beseda s Danem Horynou, spoluautorem námětu filmu Piko. Promítl krátký film, který připravil před několika lety pro TV Nova a poté vyprávěl o svých vlastních zkušenostech vyléčeného narkomana i o hledání cesty v životě (podrobnosti - viz samostatný článek v rubrice Výchovný poradce/metodik prevence).

Besedu zprostředkoval pan RNDr. Karel Klaška; jemu i panu Horynovi patří velký dík. Ve druhém pololetí tohoto školního roku chceme zorganizovat školní představení filmu Piko.

Beseda s Danem HorynouBeseda s Danem Horynou
Dan Horyna při besedě se studenty 20. 12. 2010 
(foto: Jiří Novotný)

PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCE

Ve čtvrtek 16. 12. 2010 se v rámci Minimálního programu protidrogové prevence uskutečnila přednáška pro žáky prvních ročníků. Přednášejícími byli tiskový mluvčí policie Tábor  Mgr. Miroslav Doubek a vrchní strážník městské policie Bechyně pan Aleš Kabelka, Dis. Výborně připravená přednáška se díky aktivitě pana Mgr. Doubka a zájmu studentů protáhla o hodinu. Hlavními tématy bylo základní poučení o tzv. měkkých a tvrdých drogách (včetně ukázek), o nebezpečí "měkkých" drog a jiných návykových látek a také informace o právním vědomí, pokud jde o šíření drog (sankce apod.).

Vzhledem k důležitosti probíraných témat chceme v těchto přednáškách pokračovat. Příště se zaměříme na studenty vyšších ročníků; předběžně jsme domluveni na březen až duben 2011.

PŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCEPŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCEPŘEDNÁŠKA V RÁMCI PROTIDROGOVÉ PREVENCE
Přednáška zástupců Policie ČR a Městské policie Bechyně (foto: Mgr. Marta Kotková)

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCE

Ve středu 15. 12. 2010 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém a německém jazyce. 

ANGLICKÝ JAZYK

Soutěž byla koncipována jako malá příprava na novou maturitu; měla dvě části - poslechovou a konverzační. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 žáků 1. - 3. ročníků. Jejich výkony zhodnotili vyučující anglického jazyka PhDr. Iva Vágnerová a Ing. Jiří Kokeš.

Výsledky školního kola olympiády v anglickém jazyce 15. 12. 2010
Pořadí
Jméno
Třída
Body poslech
Body konverzace
Body celkem
1.
Gál Mikoláš
3.G
28
30
58
2.
Klimentová Tereza
1.G
27
29
56
3.
Mikysková Lucie
3.D
30
25
55
4.
Procházka Filip
3.C
27
27
54
5.
Růžičková Petra
3.C
29
22
51
6. - 8.
Janálová Žaneta
2.G
25
22
47
 
Tupý Vojtěch
3.D
25
22
47
 
Novák Michal
2.M
23
24
47
9. - 10.
Myslivečková Eliška
1.M
28
17
45
 
Sedláček Marek
2.D
25
20
45
11.
Malá Adéla
2.M
24
20
44
12. - 13.
Janálová Zita
2.G
27
16
43
 
Miňha Michal
2.M
23
20
43
14.
Dolanský Jaromír
1.M
21
20
41
15.
Baboráková Kristýna
3.G
23
17
40
16.
Jahodová Jana
3.C
16
23
39
17.
Reinišová Michaela
3.G
20
16
36
18.
Bednář Jiří
2.M
21
14
35
19. - 20.
Petrášová Nelli
1.G
17
17
34
 
Miklušák Dominik
2.D
15
19
34
21.
Fabíková Pavla
2.M
16
17
33
22.
Havlová Michaela
1.M
13
18
31
23.
Pařízková Alena
1.G
15
14
29


NĚMECKÝ JAZYK

Olympiáda v německém jazyce měla rovněž dvě části. Poslechová byla rozdělěna do třech úkolů, ústní rovněž (vyprávění o sobě, popis obrázku a konverzace na dané téma). Soutěže se zúčastnilo 8 studentů, porotu tvořil vyučující německého jazyka Ing. Petřík a PaedDr. Novotný

Výsledky školního kola olympiády v německém jazyce 15. 12. 2010
Pořadí
Jméno
Třída
Body poslech
Body konverzace
Body celkem
1.
Jitka Hofmanová
2.G
32
30
62
2.
Klára Plicová
2.G
21
22,5
43,5
3.
Eliška Földesiová
1.D
20
23
43
4.
Petr Vlček
3.V
22
16,5
38,5
5.
Monika Pavlečková
3.D
19
19
38
6.
Edita Vidourková
3.G
21
15
36
7.
František Hanousek
1.M
13
19
32
8.
Petra Kosobudová
3.D
18
12,5
30,5

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v okresním kole, ostatním děkujeme za účast a pedagogům za zorganizování obou soutěží.

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCEŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCEŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCE
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCEŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCEŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCE
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCEŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCEŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM A NĚMECKÉM JAZYCE
Vyhlášení výsledků jazykových olympiád a předání cen proběhlo ve čtvrtek 16. 12. 2010
(foto: Mgr. Marta Kotková)

PŘEDVÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNIČKA V JIHOČESKÉM MUZEU

V úterý 7. 12. 2010 od 9.00 do 17.00 proběhla v prostorách vestibulu Jihočeského muzea v Českých Budějovicích keramická dílnička pro děti, kterou po dohodě s vedoucí propagace paní Mayerovou uspořádala naše škola. Děti různých věkových kategorií měly možnost vyzkoušet si točení na kruhu i modelování pod vedením Jana Vančury a studentek 2. ročníku keramického oboru Veroniky Hrdličkové a Nikoly Příhodové. Některé děti si výrobky odnášely, další věci byly vypáleny ve škole a odvezeny do muzea, kde si je děti mohu vyzvednout a dotvořit. Janu Vančurovi i oběma studentkám patří poděkování.

Předvánoční dílna v Jihočeském muzeuPředvánoční dílna v Jihočeském muzeuPředvánoční dílna v Jihočeském muzeu
Předvánoční dílna v Jihočeském muzeuPředvánoční dílna v Jihočeském muzeuPředvánoční dílna v Jihočeském muzeu
Jihočeské muzeum, studentky naší školy a českobudějovické děti.
(foto: Jiří Novotný)

PŘEDNÁŠKA - FOTOGRAFICKÉ STUDIO DVADVA

 Projekty      Projekty     Projekty     

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky

V úterý 7. 12. 2010 od 9.30 do 12.15 v učebně č. 74 se pro studenty grafického a multimediálního oboru uskutečnila přednáška fotografického studia DVADVA (Ondřej Straka, Michael Reichstäter). Akce, která přiblížila tvorbu mladých fotografů a kterou domluvila a zorganizovala  MgA. Lucie Prášilová, je zamýšlena jako začátek cyklu přednášek v tomto oboru. Pokračování je plánováno na konec ledna 2011. Přednáška a prezentace proběhla v rámci projektu OPVK Zlepšení kvality vzdělávání na SUPŠ Bechyně.

FOTOGRAFICKÉ STUDIO DVADVA: PŘEDNÁŠKA
Plakát přednášky DVADVA
(autorka: MgA. Lucie Prášilová)

Přednášející MgA. Ondřej Straka a MgA. Michal Reichstäter, kteří odborou přednášku vedli.Velmi poutavě hovořili o své práci, studiu, o možnostech využití teoretických poznatků z vysoké školy v praxi. Realizování zakázek, možnosti volné tvorby a další. Studenti mohli během přednášky dávat různé otázky a diskutovat s přednášejícími.

Podrobněji o autorech - viz samostatný článek Projekt 2010 - 2012. Video z této přednášky, které natočil kamerou pořízenou z projektu student Jiří Bednář, je možné zhlédnout ZDE.

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII

Ve čtvrtek 2. 12. 2010 v 19.00 se v učebně č. 74 uskutečnila cestopisná přednáška a promítání fotografií ing. Miroslava Petříka s názvem Bolívie a Peru. Exotická místa - například Macchu - Picchu, bájné jezero Titicaca, bolívijský La Paz, peruánskou Limu a jihoamerické Andy - přiblížil ing. Petřík poutavým i vtipným vyprávěním doplněným krásnými fotografiemi. Zvláště působivý byl kontrast nádherných zemí plných mimořádných památek s neuvěřitelně nuzným životem indiánů.

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
Paracas, planina Nazca - proslulý "Kosmonaut" (foto: Ing. Miroslav Petřík)

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
Nazca - výroba tradiční keramiky (foto: Ing. Miroslav Petřík)

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
Hory, indiáni a jejich obydlí (foto: Ing. Miroslav Petřík)

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
Macchu Picchu (foto: Ing. Miroslav Petřík)

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
Autobus na jezeře Titicaca; vpravo Tiwanaku (foto: Ing. Miroslav Petřík)

CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVIICESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ O PERU A BOLÍVII
La Paz (foto: Ing. Miroslav Petřík)

DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM

Mgr. Drahomíra Bočanová připravila další zájezd za uměním, tentokrát pod názvem Do Vídně za Fridou Kahlo, Michelangelem a Picassem. Uskutečnil se ve středu 1. 12. 2010.

DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM
Extravagantní malířka Frida Kahlo a její malby.
(zdroj: web Frida Kahlo - Albertina)

DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM
Michlangelo - busta od Daniela da Voltery a dvě Michalangelovy kresby
(zdroj: web Michalangelo - Albertina)

DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM
Pablo Picasso, mírová holubice a podobizna ženy
(zdroj: web Michalangelo - Albertina)

"Bylo 1. 12. 2010 a my, studenti SUPŠ Bechyně v čele s profesorkou Bočanovou a profesory Vágnerem a Petříkem, jsme se vypravili do zimní Vídně. Vyjeli jsme s malým zpožděním, do hlavního města Rakouska jsme dorazili kolem desáté dopoledne a už tehdy jsme věděli, že výlet mimo výstavních síní strávíme ve sněhové vánici.

Jako první byla v plánu Albertina, kde se loni konala výstava impresionistů, předloni průřez od Moneta k Warholovi a letos výstava Michelangelových skic a Picassových maleb. Díky diplomatickému jednání Ing. Petříka jsme všichni prošli zdarma a dostali dvě a půl hodiny na prohlídku prací. Výstava Pabla Picassa s názvem Mír a svoboda ukazuje jen zlomek z jeho tvorby (z více než 13 000 kreseb a maleb je jich vystaveno asi dvě stě). Mnohé obrazy jsou předvedeny ve více verzích, například jeho zpracování Manetovy Snídaně v trávě je zde ukázáno v sedmi verzích. Mimo samotné obrazy běží i prezentace a krátká videoukázka, jak Picasso maluje na zeď. Celá výstava je doprovázena fotografiemi, na závěr je chronologicky přiblížena Picassova biografie, která je opravdu dlouhá; snad jen škoda, že je pouze německy a anglicky.

Výstava Michelangela Buonarottiho zaplnila dalších několik místností, ve kterých se dají najít skici a studie postav, které používal ke svým malbám a sochám. V této části výstavy jsme se nesetkali s velkými plátny, ale pouze s papíry velikosti A4, bohatě pokreslenými končetinami a jinými částmi těl. Vidíme zde Michelangela jako kreslíře a ne jako malíře a sochaře, jak ho každý zná. Jedna místnost je věnována skicám, které byly použity pro monumentální malby v Sixtinské kapli. v Sixtinské kapli; kresbičky jsou doplněny krátkým filmem o samotné kapli, kde zjistíme, které skici nakonec byly použity pro který konkrétní obraz. Opět škoda, že film je  němý s německými titulky. Kromě kreseb je na výstavě k vidění sádrový odlitek Mojžíše a mnoho skic, které přecházely dílu Ukřižování.

Po návštěvě Albertiny, která podle mnohých byla až moc krátká, protože tito dva velikáni potřebují mnohem více času než dvě a půl hodiny, jsme se vypravili podél Augustinerstraße a přes Michaelerplatz do Bank Austria Kunstforum, kde se konala výstava mexické trpitelky Fridy Kahlo. Více než sto padesát maleb této divy a fotografie ze soukromého alba ukazují její cestu životem lemovanou zdravotními i psychickými problémy, které se podepsaly na její tvorbě. Na rozdíl od Picassa, který tvořil bizarní malby, a Michelangela, který chtěl své práce dovést k dokonalosti, Frida malovala naivisticky, nejčastěji sama sebe, případně své přátele a příbuzné. V obrazech zachycovala své utrpení z několika potratů, svou rozlámanou páteř a tělo, které drželo pohromadě díky sádrovému krunýři, který si také pokaždé pomalovala. Na této výstavě každý obraz doprovází rok namalování, kdo ho vlastní (většina obrazů je zapůjčena z Dolores Olmedo Foundation v Mexiku) a příběh, kdo je na obrazu a jak vznikl, v němčině a angličtině.

Na této výstavě jsme měli neomezenou dobu prohlížení, což bylo skvělé, protože někteří si četli popisky celé, jiní jen obrazy prohlédli a utíkali pryč. 

Po výstavě Fridy jsme měli volno, někdo se šel projít na předvánoční trhy, jiní si sedli a dali si vídeňskou kávu. Za pět minut půl šesté jsme se všichni sešli u chrámu svatého Štěpána na Stephansplatzu a odtud jsme šli opět k místu, kde nás měl vyzvednout autobus, který ovšem přijel až za více než dvacet minut. V plném počtu jsme naskákali dovnitř a už se jelo směr Česká republika a Bechyně.  Samozřejmě díky sněhu, který nemohl počkat alespoň tři dny, jsme jeli pomalu a do Bechyně dorazili lehce po jedenácté večer. Během cesty jsme zhlédli film Frida z roku 2002 v hlavní roli se Salmou Hayek a pohádkového Prince z Persie, i když mnozí z nás během chvíle usnuli.

Celý výlet byl velmi povedený, s vynikající organizací, i když ne moc dobrým počasím. Ale své momentální teploty, kašle a rýmy nelituji."

Veronika Vrzalová, 4.G (mírně kráceno a upraveno)

 DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM
DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM
DO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEMDO VÍDNĚ ZA FRIDOU KAHLO, MICHELANGELEM A PICASSEM
Bechyňská výprava ve Vídni; Bank Austria Kunstforum, vánoční trhy a Schönbrunn
(foto: Ing. Miroslav Petřík)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA

V pondělí 29. 11. 2010 se uskutečnilo v kulturním domě v Bechyni pro studenty prvních a druhých ročníků naší školy divadelní představení hry Don Quijote de la Ancha. Didaktickou klauniádu na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry v režijním vedení Bolka Polívky uvedlo Divadlo klauniky Brno.

Jde o svérázné zpracování osudů dona Quijota a jeho služebníka Sancho Panzy přetavené v osudy profesora španělského jazyka (dona Quijota) a vychovatelky na kominickém internátě (Ancha). Střetávají se různé významové roviny, čímž dochází k řadě humorných situací, celé představení vzniká před očima diváků.

(Z průvodního slova dr. Jana Skutila)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHADIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Divadelní představení, do něhož byli nakonec zapojeni žáci i učitelé... 
(foto: Libor Hošek)

POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY

Projekty     Projekty       Projekty

Střední škola Horní Bříza zpracovala projekt OPVK Zlepšování podmínek pro výuku máločetných oborů vzdělání, který se týká keramiky. V rámci tohoto projektu pobývalo v naší škole ve dnech 22. - 26. 11. 2010 pět studentů a jeden pedagog z hornobřízské školy. Jedná se o pokračování vzájemných návštěv a výměny studentů - první část za účasti žáků naší školy, karlovarské školy a studentů UJEP proběhla v březnu letošního roku právě v Horní Bříze.

Připravili jsme pracovní setnání na téma keramická nádoba s tím, že studenti měli možnost využít všechny dostupné technologické postupy i keramické materiály, které je možné u nás využít. Nakonec jednoznačně zvítězilo modelování ze šamotové hlíny.

Na úvod proběhlo v pondělí 22. 10. 2010 setkání ředitele školy Jiřího Novotného s ředitelem SOŠ Horní Bříza Karlem Sudou a ing. Karlem Pavlíkem ze Silikátového svazu. Diskutovalo se o prodpoře keramických oborů a o potřebě vytvořit pevnější propojení škol, které jsou členy Silikátového svazu (Karlovy Vary, Bechyně, Horní Bříza). Předběžně byla dohodnuta pracovní schůzka ředitelů zmíněných škol na toto téma.

Součástí programu byla i návštěva stálé expozice Alšovy jihočeské galerie v bechyňském zámeckém pivovaru, exkurze v závodě Jika Bechyně a prohlídka bechyňského kláštera.

POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
Práce hornobřízských studentů v dílně  SUPŠ Bechyně 
(foto: Jiří Bednář)

SOUSTŘEDĚNÍ DRUŽSTVA DÍVČÍ KOPANÉ V MLADÉ VOŽICI

Ve dnech 4. - 7. 11. 2010 proběhlo soustředění dívčího fotbalového družstva naší školy v Mladé Vožici. Soustředění se zúčastnila Veronika Gigalová (1.D), Kateřina Levá (1.G), Eva Kalinová, Eliška Myslivečková a Karolína Vopičková (všechny 1.M), Tamara Patryová (2.D), Veronika Hrdličková (2.V), Jana Gazdíková (3.D), Denisa Królová a Barbora Kylsánová(4.D) a Monika Hrachová (4.V). Vedoucím soustředění byl trenér družstva vychovatel Vratislav Šťastný.

SOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICI
SOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICI
SOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICI
SOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICISOUSTŘEDĚNÍ V MLADÉ VOŽICI
Soustředění družstva dívčí kopané FC DM Bechyně v Mladé Vožici, listopad 2010
(foto: Vratislav Šťastný)

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010

Mgr. Milan Vágner a dílenští učitelé Jan Vančura, Miroslav Oliva a Alena Kissová připravili již 14. ročníku točířské soutěže pro studenty keramických oborů na středních výtvarných školách, která proběhla 4. a 5. 11. 2010.

Hodnotící komise:

 • předseda:
  Václav Hrůza, ak. soch. 
 • členové:
  Josef Levek (SŠPU a VOŠ Hodonín)
  Lubomír Hluštík (SŠUP a T Velké Opatovice)
  Eva Pančochová (SUPŠ Uherské Hradiště)
  Magda Sudková (SOŠ Luhačovice)
  Petra Pavlíková (Akademie Světlá)
  Jan Vančura (SUPŠ Bechyně)

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Čtvrtek 4. 11. 2010

Zástupce ředitele školy Mgr. Milan Vágner přivítal účastníky soutěže - 11 studentů ze 6 škol - a jejich pedagogický doprovod ve 13.00 ve sborovně. Poté se všichni odebrali do točírny a začala vlastní práce - vytáčení povinných tvarů podle výkresu.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
První den soutěže - točení povinné práce (foto: Libor Hošek)

Od 18.00 do 19.00 proběhla soutěž Maximísa 2. Soutěžící měli za úkol vytočit ze dvou kilogramů hlíny mísu co největšího průměru vysokou minimálně 10 cm. První místo obsadila Veronika Unzeitigová z Uherského Hradiště (průměr mísy 38,5 cm) před domácími studenty Martinem Prachařem (37,9 cm) a Tomášem Svobodou (36,9 cm). Gratulujeme!

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
Soutěž Maximísa 2 (foto: Ing. Miroslav Petřík)


Pořadí

 

 

Jméno soutěžícího

 

Škola

 

Výkon (v cm)

1.

Veronika Unzeitigová

SUPŠ Uherské Hradiště

38,5

2.

Martin Prachař

SUPŠ Bechyně

37,9

3.

Tomáš Svoboda

SUPŠ Bechyně

36,9

4.

Diana Benkovičová (SR)

SŠPU a VOŠ Hodonín

34,5

5.

Michal Kosek

SUPŠ Uherské Hradiště

34,4

6.

Jan Rašík

SOŠ Luhačovice

32,3

7.

Sylvie Pátková

Akademie Světlá n. Sáz.

31,5

8.

Veronika Přikrylová

SOŠ Luhačovice

29,4

9.

Vendula Radostová

SŠPU a VOŠ Hodonín

 32,8 /n

10.

Martin Mácha

SŠUPaT Velké Opatovice

 30,6 / n

Poznámka: n - nesplněna podmínka soutěže - mísa byla nižší než 10 cm

Večer proběhlo již tradiční velmi příjemné posezení s písničkami v podání pana Karla Dvořáka, absolventa školy z roku 1984, a jeho přátel. Součástí večera bylo i slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Maximísa 2. Hodnotné ceny pro vítěze - talíře s motivem Adama a Evy - zhotovil ak. soch. Miroslav Oliva.

Pátek 5. 11. 2010

V pátek od osmi hodin pokračovala soutěž vytáčením volných věcí podle vlastního návrhu. Současně s tím se uskutečnila přednáška předsedy poroty akad. sochaře Václava Hrůzy o jeho vlastní tvorbě a zejména o Galerii sv. Marka v Soběslavi, kterou vede. Posluchačům přiblížil autory a výstavy, které tam uspořádal, a také klady a zápory fungování takovéto galerie na malém městě. Od 11.00 do 12.00 pak proběhlo hodnocení.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2010
Druhý den soutěže: účastníci vytvářejí volné práce (foto: Ing. Miroslav Petřík)


Pořadí
 


Jméno soutěžícího

 

Škola

Bodové hodnocení

váza

mísa

vlastní návrh

celkem

1.

Martin Prachař

Bechyně

40

37

33

110

2.

V. Přikrylová

Luhačovice

34

38

36

108

3.

Jan Rašík

Luhačovice

27

31

34

92

3.

Tomáš Svoboda

Bechyně

30

32

30

92

5.

Sylvie Pátková

Světlá

23

22

34

79

6.

Michal Kosek

U. Hradiště

30

30

18

78

7.

V. Radostová

Hodonín

21

22

31

74

8.

V. Unzeitigová

U. Hradiště

23

22

25

70

9.

D. Benkovičová

Hodonín

22

24

22

68

10.

Martin Mácha

Opatovice

21

25

0

46

11.

Pavla Jelínková

Opatovice

0

0

21

21

Vítězům gratulujeme, všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu soutěže, patří velký dík. Martinu Prachařovi a Tomáši Svobodovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy. O celé akci informoval Český rozhlas České Budějovice, dva okresní deníky a článek vyjde i v prosincovém bechyňském Městském zpravodaji.

Soutěž podpořili: Městský úřad Bechyně / Wpartner, s.r.o., Bechyně / Pavel Ursíny, Bechyně / Zahradnictví a květinářství U Benešů, Bechyně / Elexpres - elektroservis, s.r.o., Bechyně / Egon Ivan Werner, Nový Drahov / Leander, Porcelán Loučky, s.r.o. / Ing. Zdeněk Pánek, Bechyně / BM - PACK, s.r.o., Prostějov / Alena Vondrová, Praha / Bronislav Kuba, Kersko / Drogerie Igor Sabo, Bechyně

VÍDEŇ - PŘEDNÁŠKA MIROSLAVA PETŘÍKA

Ve středu 3. 11. 2010 zorganizoval ing. Miroslav Petřík pro studenty školy téměř dvouhodinové povídání o Vídni. Velmi pěknou prezentaci fotografií doplnilo průvodní slovo o stavbách a turistických i kulinářských zajímavostech krásného města na Dunaji. Přednáška byla určena studentům, kteří se 1. 12. 2010 zúčastní chystaného zájezdu do Vídně.

"Tato akce navázala na můj čtrnáctidenní pobyt ve Vídni, který proběhl v červenci letošního roku a byl finančně podpořen v rámci programu Programu celoživotního vzdělávání Comenius.
Prostřednictvím asi dvou set vybraných fotografií byla žákům přiblížena turisticky nejznámější místa. Stranou ale nezůstala ani místa méně atraktivní, přesto zajímavá. Žáci dostali i ryze praktické rady, jak si objednat "vídeňskou kávu" či jaké slovo použít, pokud by si chtěli jako "studenti" nárokovat slevu. 
Prezentace se u žáků setkala s pozitivním ohlasem. Dala jim přehled o možnostech ve Vídni, pomůže jim orientovat se při školních exkurzích a jistě  usnadní rozhodování při jejich soukromé návštěvě tohoto města. Také jde o potřebný doplněk výuky německého jazyka - otázky týkající se Rakouska a Vídně jsou součástí maturitních okruhů."

Ing. Miroslav Petřík, učitel německého jazyka

VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
Vídeň - krásné město na Dunaji, léto 2010 (foto: Ing. Miroslav Petřík)

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ

V pondělí 18. 10. 2010 byla na chodbě v 1. patře nainstalována zajímavá výstava prací studentů bakalářského i magisterského studia keramického oboru Ústavu umění a designu Plzeň. Instalaci provedli plzeňští (ještě nedávno bechyňští) studenti Markéta Kalivodová a Michal Franče, odborný asistent MgA. Luděk Míšek a vedoucí ateliéru ak. soch. Petra Šťastná.

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ
Zahradní keramika studentů ÚUD Plzeň
(foto: Libor Hošek)

V pěti vitrinách jsou představeny práce z porcelánu, a to užitkové (nádoby, nápojové soupravy) i dekorativní (drobná porcelánová plastika). Dále mají naši studenti možnost vidět prototypy zahradní keramiky (žardiniéry, fontány, pítka apod.), určené pro Keramické závody  Poštorná a Elektroporcelán Louny. Některé z vystavených artefaktů již byly přijaty do výroby. Výstava je doplněna bannery ve formátu A1 a B1, které představují jednotlivé práce. Zároveň jsou k dispozici materiály o možnostech studia všech oborů plzeňské vysoké školy.

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ
Zahradní keramika studentů ÚUD Plzeň
(foto: Libor Hošek)

Výstava zůstane ve škole minimálně do konce prosince. Ve čtvrtek 4. listopadu proběhla prezentace Ústavu umění a designu pro naše studety 4. ročníků, a to nikoli pouze oboru keramického a designového, ale i grafického. Podle názoru vedoucí ateliéru keramického designu ak. soch. Petry Šťastné jde o zdařilou a prospěšnou akci. Obě strany, tedy ÚUD Plzeň i SUPŠ Bechyně mají velký zájem o další spolupráci a společné projekty.

VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ
VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇVÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ ÚSTAVU UMĚNÍ A DESIGNU PLZEŇ
Porcelánové sety, návrhy studentů ÚUD Plzeň
(foto: Libor Hošek)

EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010

Ve čtvrtek 14. 10. 2010 se uskutečnila exkurze studentů oborů grafický design a multimediální tvorba na 24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010. Letošní přehlídka Bienále Brno 2010 představuje současné práce designérů z celého světa v oblasti plakátu, firemní, informační a reklamní grafiky vytvořené za poslední čtyři roky. Přináší přes 600 exponátů od 181 autorů z 32 zemí. Studenti navštívili tyto expozice:

 • Výstava členů mezinárodní poroty (Uměleckoprůmyslové muzeum - Respirium)
 • Cosi tísnivého: surrealismus v grafickém designu (Pražákův palác)
 • Ďábel, smrt a Schwarzenegger. Africký pouliční filmový plakát (Etnografický ústav MZM - Palác šlechtičen)

EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010
EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010
EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010
EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010EXKURZE NA BIENÁLE GRAFIKY BRNO 2010
Bienále grafiky Brno 2010, studenti Tereza Malinová a Jiří Bednář.
(foto: Libor Hošek)

OKRESNÍ PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU

Ve čtvrtek 7. 10. 2010 se uskutečnil v Táboře okresní přebor v přespolním běhu. Družstvo dívek ve složení Jana Svobodová, Veronika Gigalová, Jana Jahodová, Alena Pařízková, Nikola Příhodová a Aneta Samcová v silné konkurenci zvítězilo a postupuje do krajského kola. Družstvo chlapců obsadilo 10. místo. Všem zúčastněným a pedagogům Mgr. Janě Krejčové a prof. Evženu Kotoučovi patří dík za vzornou reprezentaci školy.

OKRESNÍ PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU

JIHOČESKÝ KOMPAS 2010

Ve dnech 8 - 9. 10. 2010 proběhl v KD Metropol v Českých Budějovicích 3. ročník veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 2010. V rámci propagace města Bechyně se ho účastnila i naše škola. Stánek měl název Bechyně zve celou rodinu. Propagační panel přiblížil možnosti, které návštěvníkům nabízí město Bechyně, plakát s fotografiemi popularizoval letní kurzy, které pořádá naše škola. Velkému zájmu návštěvníků se těšily ukázky točení na kruhu. Navíc v rozhovoru s moderátorem na pódiu velkého sálu měl ředitel školy možnost představit město Bechyně (dialog Nejen tělo, ale i duši léčí Bechyně) a výstavu IuventArs - Dílna 2010.

Veletrh, nad kterým převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a který spolufinancovalo město České Budějovice, začal v pátek 8. 10. 2010 v 10.00 hodin slavnostním přípitkem. Krátce nato navštívil hejtman Jiří Zimola, radní pro kulturu Ing. František Štangl, primátor Českých Budějovic Doc. RNDr. Miroslav Tetter a další představitelé města výstavu IuventArs - Dílna 2010. Zde je přivítali ak.mal. Věra Vejsová (PF JČU) a PaedDr. Jiří Novotný (SUPŠ Bechyně) a seznámili je s cílem a výsledky Dílny 2010 i s důležitostí propojení středních výtvarných školy v kraji s Pedagogickou fakultou JČU.

Veletrh byl zakončen 9. 10. 2010 v 17.00 hodin předáním diplomů oceněným expozicím. Bechyňský stánek byl oceněn cenou ředitelky SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice za originální popularizaci cestovního ruchu a cenou ředitele KD Metropol.


JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
IUVENTArs - Dílna 2010 - výstava v KD Metropol; dole - stánek 
Bechyně zve celou rodinu, Jihočeský kompas 2010 (foto: Pavlína Novotná)


JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
Ocenění bechyňské expozice na Jihočeském 
kompasu 2010

VÝSTAVA SKLO, KÁMEN, KERAMIKA A 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SKLENĚNÉ TAVENÉ PLASTIKY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Ve dnech 2. - 3. 10. 2010 proběhl 2. ročník mezinárodního sympozia skleněné tavené plastiky ve Světlé nad Sázavou. Účastníci - studenti středních a vyšších odborných škol z České republiky i z ciziny - měli za úkol vytvořit návrh plastiky v hlíně, barevnou představu ke svému dílu (malbu, akvarel, kolorovanou kresbu) a krátkou obhajobu své práce. Téma bylo tentokrát literární, a to Čekání na Godota. Smyslem sympozia bylo pracovní setkání studentů středních výtvarných škol i pedagogů. Designéři, keramici i sochaři měli příležitost zabývat se sklem a tavenou plastikou bez ohledu na materiál, se kterým sami většinou pracují.

Za naši školu se sympozia zúčastnil student Martin Mrkva a je velmi potěšitelné, že zvítězil a jeho návrh bude realizován ve skle. Patří mu gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Sympozium bylo doprovodnou akcí 5. ročníku výstavy Sklo, kámen, keramika. Ve výstavních prostorách Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou jsou během měsíce října vystaveny práce studentů z těchto škol:

 • Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou
 • Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne, Slovensko
 • VOŠ a Střední škola Nový Bor
 • Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
 • Sochařská škola Kunino, Bulharsko
 • Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov
 • Wiener Kunstschule, Vídeň, Rakousko
 • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov
 • The Lviv National Academy of Arts Lvov, Ukrajina

VÝSTAVA SKLO, KÁMEN, KERAMIKA A 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SKLENĚNÉ TAVENÉ PLASTIKY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOUVÝSTAVA SKLO, KÁMEN, KERAMIKA A 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SKLENĚNÉ TAVENÉ PLASTIKY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
Vítězná plastika Martina Mrkvy
(foto: Martin Mrkva)

VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010

Ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2010 se na českobudějovickém výstavišti konal již 16. ročník největšího veletrhu učilišť, středních a vyšších odborných škol v České republice - Vzdělání, řemeslo 2010. Naše škola se prezentovala stánkem, který byl připraven 28. 9. 2010, informace o studiu podávali ředitel školy (po celé tři dny), ing. Jaroslava Bínová (středa, čtvrtek) a vychovatelka Hana Tomášková (pátek). 

Krátce po zahájení veletrhu navštívili náš stánek radní pro školství Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Jihočeského kraje PaedDr. Jiří Moravec a také radní pro kulturu Jihočeského kraje Ing. František Štangl. Ten v rozhovoru s ředitelem školy zdůraznil význam školy pro kraj i město Bechyně.

Rovněž jsme obeslali celostátní soutěž v kresbě podle sádrového modelu (Jana Svobodová, 3.G) a modelování podle modelu (Metoděj Žák, 3.V; mimo soutěž Martin Mrkva, 2.G). Během dvou dnů studenti kreslili a modelovali, návštěvníci veletrhu měli možnost sledovat, jak jim práce roste pod rukama.

VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010
Stánek naší školy, Jana Svobodová, Metoděj Žák a Martin Mrkva 
při soutěži v kresbě a modelování (foto: ing. Jaroslava Bínová, Pavlína Novotná).

Soutěž vyvrcholila ve čtvrtek v pavilonu B1. Je potěšitelné, že student naší školy Metoděj Žák (třetí ročník keramického oboru) zvítězil v modelování, Jana Svobodová skončila v pořadí kreseb čtvrtá. Všem studentům patří dík za vzornou reprezentaci školy. Čtvrtek byl také dnem, kdy na veletrhu byla největší návštěvnost.   

VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010VELETRH VZDĚLÁNÍ, ŘEMESLO 2010
Vyhlášení výsledků soutěže; vítěz soutěže v modelování Metoděj Žák
(foto: PaedDr. Jří Novotný)

ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE

Na termín 23. - 28. 9. 2010 připravila Mgr. Drahomíra Bočanová poznávací zájezd za uměním do Paříže s velmi bohatým programem, který šel proti proudu času a uměleckých slohů. První den byl plánován odjezd a cestou zastávka u katedrály v Remeši (ta se nakonec uskutečnila na zpáteční cestě), druhý den byl zaměřen na umění 20. století a prohlídku Paříže, třetí na impresionismus a secesi, čtvrtý na renesanci a pátý na středověké umění. Odjezd i návrat proběhl v pořádku a účastníci byli nadšeni.

VÝPRAVA ZA UMĚNÍM - PAŘÍŽ 2010

"Naše početná osádka se 28. 9. 2010 v pořádku vrátila z pětidenního zájezdu a všichni jsme plni velkých dojmů, především kladných. Byl to hektický a náročný program, ale skvěle připravený, s výbornou paní průvodkyní. Ubytování nás také uspokojilo.

První noc v autobuse nás velmi zmohla. Dorazili jsme do Paříže utahaní a rozmrzelí, ale pohled na Place da la Concorde nám únavu vykompenzoval. Pokračovali jsme prohlídkou zahrad Tuileries a překrásného chrámu Notre Dame, který nás nadchl jak zevnějškem, tak i vitrážemi a nádhernou rozetou. Kostel sv. Eustacha byl také skvostem, i když menším. Úspěch u nás měla rozhodně Invalidovna a Napoleonova hrobka se skvělou sochařskou výzdobou a úžasnými malbami na stropě kupole. První galerie, kterou jsme navštívili, byla Centre Pompidou. Nachází se v obrovské moderní stavbě. Jak expozice, tak exteriér galerie byly uchvacující - její konstrukce i soustava pohyblivých soch před stavbou samotnou je v architektuře něčím novým. I přes únavu jsme se snažili vstřebat co nejvíce děl. Já byla nadšena především z Pollocka, Picassa a abstraktních obrazů.

ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
Notre Dame, Invalidovna a Centre Pompidou (foto: Vojtěch Morava)

Druhý den zaměřenýna impresionismus nás velmi potěšil, především Musée d´Orsay a Rodinovo muzeum. Orangerie měla malou expozici a většinu lidí lehce zklamala, její návštěva přesto stála za to. Večer na Montmartru a bazilika Sacre Coeur s probíhající mší byla dokonalý zážitek, pro mne jeden z nejkrásnějších.

ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
Orangerie (Claude Monet: Lekníny), Sacre Coeur a Rodinovo muzeum (Měšťané z Calais)
(foto: Vojtěch Morava)

Další den každý netrpělivě očekával Versailles a Louvre. Zahrady Versailles jsou překrásné, ale interiér nenadchl tak, jak jsme očekávali. Louvre byl pro naše malé nožky obrovský a stačili jsme projít jen několik expozic. Neopomněli jsme samozřejmě Monu Lisu. Čtvrť La Défance nás také překvapila. Obrovské prosklené budovy moderní architektury kontrastovaly s historickými stavebními skvosty, podobně jako japonské umění Murakamiho s interiéry ve Versailles. A trocha rozptýlení při nákupech v obchodním domě přišla určitě každému vhod.

ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
Louvre (sbírka egyptského umění), Versailles a brána ve čtvrti 
La Défance (foto: Vojtěch Morava)

Poslední den nás čekal opět návrat do minulosti: středověké Musée Cluny. Nejvíce v něm zaujaly obrovské a krásné gobelíny a perfektně provedené šperky. Latinská čtvrť s Pantheonem a Lucemburskými zahradami zanechala sice pěkný dojem, ale návštěva gotické kaple Saint Chapelle ji mnohonásobně předčila. Pohled zvenčí byl úchvatný a interiér nás opravdu překvapil. Obrovská paleta barev, zaoblených sloupů, nádherné vitráže, podlahy a dokonale propracované detaily. A jako třešnička na dortu nemohla chybět Eiffelova věž. Pěší cesta do druhého patra nám utekla překvapivě rychle, ale pro ty, kterým dělají problémy výšky, to nebylo moc příjemné. Výhled z vrcholku však stál za všechny útrapy a určitě zůstane jedním z nejsilnějších zážitků.

ZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽEZÁJEZD ZA UMĚNÍM DO PAŘÍŽE
Eiffelova věž, pohled na Paříž, noční pohled na katedrálu v Remeši 
(foto: Vojtěch Morava)

Z Pažíže jsme odjížděli s příjemným pocitem. Všichni věříme, že sem opět brzy rádi zavítáme, protože Paříž je opravdu krásným městem, kde je stále co objevovat."

Tereza Svobodová, 4. ročník, studentka grafiky (mírně upraveno)

Krátký film ze zájezdu je umístěn na www.1m.jiribednar.eu

IUVENTARS - DÍLNA 2010

V šestém roce svého trvání dostala výstava IUVENTArs, u jejíhož zrodu stál dr. Jaromír Schel, ředitel KD Metropol v Českých Budějovicích, novou podobu: letošní ročník proběhl 20. - 24. 9. 2010 jako tvůrčí dílna. Pořadatelem byla naše škola, tématem upomínkový předmět s jihočeskou tématikou ze skla a keramiky. Výsledky budou prezentovány na výstavě cestovního ruchu Jihočeský kompas 8. - 9. 10. 2010. Na něj naváže výstava IUVENTArs 2010 v prostorách kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích v říjnu 2010.

Kromě naší školy se Dílny 2010 zúčastnila SOŠ a SOU Třeboň, SSVŠ Písek, VOŠ UP Písek, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice a také studenti z KFL Landshut, kteří u nás jsou na praxi. Součástí pracovního setkání byla prohlídka bechyňských pamětihodností a přednáška o skle, kterou připravila ak. mal. Věra Vejsová, významná sklářská výtvarnice působící na PF JCU v Českých Buějovicích.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010
IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010
Nahoře - studenti při práci, uprostřed a dole - přednáška ak. soch. Věry Vejsové
o lehaném skle a historii skla 21. 9. 2010 (foto: Libor Hošek)

Dílna 2010 začala setkáním účastníků s ředitelem školy ve sborovně. Po ubytování na domově mládeže a po obědě byla připravena exkurze do Alšovy jihočeské galerie a prohlídka bechyňského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ještě téhož dne začala vlastní práce - modelování.

V úterý se pokračovalo, odpoledne proběhla přednáška ak. mal. Věry Vejsové, večer se nakládala první pec se sklem a skleněnými mozaikami. Ve středu byla na programu práce v malírně. Účastníci byli nejprve seznámeni s rukodělnými dekoračními technikami a potom dekorovali talíře, hrnky a misky. Odpoledne si všichni prohlédli bechyňský zámek a mimořádně inspirativní muzeum sochaře Vladimíra Preclíka.

Ve čtvrtek bylo nutno dokončovat věci jak malované, tak i modelované. Také všichni velmi netrpělivě čekali na vychladnutí pece. Jak to tak bývá - něco vyšlo, něco bylo horší, ale každopádně zkušenost s lehaným sklem byla velmi cenná. Druhá pec byla naložena ve čtvrtek. V pátek proběhla exkurze do školního depozitáře a zhodnocení celé akce. 

Ředitelství školy a dr. Jaromír Schel děkují všem zúčastněným studentům i školám, které je vyslaly. Zvláštní poděkování patří paní Věře Vejsové (PF JCU), která byla odborným garantem setkání, Jitce Hášové, která zajistila práci v malírně SUPŠ Bechyně a panu Janu Vančurovi za obsluhu pece. Vernisáž výstavy IUVENTARS 2010 proběhla 8. 10. 2010 v KD Metropol v Českých Budějovicích.

Po odjezdu studentů ze zúčastněných škol bylo nutné vypálit jejich výrobky, což zabralo další dva týdny. Vše ale vyšlo, 7. 10. 2010 byla nainstalována výstava v Českých Budějovicích. Do expozice jsme zahrnuli i výsledky práce italských studentů z Trenta, které vznikly v Třeboni, Bechyni i Českých Budějovicích a také ukázku prací landshutských studentů v Bechyni. Letošní IuventArs je součástí veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU

V rámci projektu Leonardo da Vinci a ve spolupráci s organizací  Tandem se uskutečnil 17. 9. - 8. 10. 2010 v naší škole pobyt šesti studentů a jednoho pedagoga z partnerské keramické školy KFL (Staatliche Fachschule für Keramik)  Landshut (Bavorsko). Náplní jejich práce bylo modelování, točení a dekorace keramických výrobků. Jako zpestření jsme nabídli výpal v peci na dřevo, pálení raku, exkurzi do Alšovy jihočeské galerie, kláštera v Bechyni, bechyňského zámku a muzea Vladimíra Preclíka a výlety za památkami (Český Krumlov, České Budějovice, Tábor, Praha).

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Landshutští studenti a profesor Helmut Stötter točí na kruhu
a modelují (foto: Libor Hošek)

Studenti Stefanie Bauer, Maike Otto, Nathalie Pampuch, Andreas Gertner, Aaron Blengl, Marco Kusold a pan profesor Helmut Stötter přijeli do Bechyně v podvečer 17. 9. 2010. Do neděle proběhla jazyková animace s Janou Cholevovou (Tandem), vlastní práce ve školních ateliérech začala v pondělí 20. 9. 2010. Během prvního týdne se landshutští seznámili s materiály, které jsou jim k dispozici, a připravili si věci pro výpal v peci na dřevo. Velký zájem projevili o modelování hlavy - začali s ním ve čtvrtek. V pátek strávili několik hodin na starém městě v Táboře.

V neděli 26. 9. 2010 jsme podnikli výlet do Českého Krumlova. Po krásném počasí babího léta nebylo ani stopy, ale příliš to nevadilo. Cestou do Krumlova jsme zastavili v Holašovicích, reprezentativní ukázce selského baroka a památce UNESCO, prohlédli si náves a infocentrum. Další zastávkou byl paulánský klášter v Kuklově, magické místo se zbytky pozdně gotického jednolodního kostela. A potom už jsme se těšili na Český Krumlov. Nejprve jsme navštívili Schieleho centrum, prohlédli si novou expozici ke 120. výročí narození Egona Schieleho, velmi zajímavou výstavu obrazů a grafik Lucie Novotné, instalace Ona B (Skandál v ráji), Romana Týce (Ukřižování), objekty z kovu Roberta Schada, obrazy Aloise Mittera a animace Bernadette Huberové. Vše dohromady je mimořádně zajímavé a možnost toulat se Schieleho centrem i několik hodin je pro milovníka umění vítaná. Po procházce Krumlovem jsme navštívili Václavské sklepy, výstavu objektů a kreseb Miroslava Párala a nádobí Ivana Jelínka. Procházka zámeckou zahradou korunovala příjemný krumlovský den. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Českých Budějovicích a prošli si náměstí a přilehlé uličky. Den byl sice náročný, ale inspirativní a bohatý na umělecké zážitky.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Výlet za uměním do Českého Krumlova a Českých Budějovic 26. 9. 2010
(foto: Pavlína Novotná)

Hned od pondělního rána se pokračuje v intenzívní práci. Dokončují se hlavy, aby mohly být odlity do sádry, a vznikají další objekty a mísy se zajímavými strukturami. První pec s přežahnutými výrobky je vyložena a výrobky jsou roztříděny - část se bude pálit v peci na dřevo a část raku technikou. Také jsou připravovány mísy pro dekoraci v malírně.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Práce v dílnách, odlévání hlavy (foto: Pavlína Novotná)


V pátek 1. 10. 2010 odpoledne naložil Petr Pich pec na pálení dřevem. Výpal začal v 17.00 hodin a tentokrát trvalo dosažení teploty o něco déle, než obvykle. Podařilo se to ráno před sedmou, další čtyři hodiny pak byla teplota držena na zhruba 1.280°C. S otevřením pece jsme počítali v neděli 3. 10. 2010 večer a byli jsme velmi napnutí, jak to dopadlo. Dík za pomoc při pálení patří Monice Výsmekové (3.D).

V neděli 3. 10. 2010 jsme podnikli výlet do Prahy. Přes Václavské  a Staroměstské náměstí, jsme po starých zámeckých schodech došli na Hrad, ukázali si nejvýznamnější stavby a prošli zámecké zahrady u Belvederu a u Míčovny. Cestou zpátky Nerudovou ulicí jsme fotografovali domovní znamení, prošli malostranský Chrám sv. Mikuláše, Karlův most, obešli Národní divadlo a Tančící dům.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Studenti z KFL Landshut 3. 10. 2010 v Praze (foto: Pavlína Novotná)

Cestou domů jsme ale byli netrpěliví, protože na nás čekala pec plná  výrobků vypálených dřevem. První cesta po návratu tedy hned vedla do školy, ale pec byla ještě horká, a tak jsme museli čekat. Sešli jsme se v devět večer a naše očekávání byla naplněna vrchovatou měrou. Výpal dopadl opravdu dobře - podle žároměrek teplota přesáhla 1.300°C, poškozených věcí bylo naprosté minimum. Příjemný "pražský" den tak dostal opravdovou korunku.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Vykládání pece na dřevo 3. 10. 2010 (foto: Libor Hošek)

V pondělí studenti pokračovali v dokončování prací. Připravili si další formy na odlití hlav a těší se na pálení raku. To proběhlo v úterý, ve středu a ve čtvrtek a naplnilo obsah pojmu "raku": radost (výběr keramiky představíme na letošní výstavě IuventArs - Dílna 2010 v Českých Budějovicích). Zároveň začala práce v malírně - dekorace naglazurovými barvami na porcelán a engobami na připravené mísy.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Pálení technikou raku 5. 10. 2010 (foto: Andreas Gertner)

Bohužel při všem tom pracovním nasazení rychle ubíhal čas. S lahdshutskými studenty a s panem Stötterem jsme se rozloučili v pátek 8. 10. 2010. Věříme ale, že naše setkání nebylo poslední. Zájem o pokračování je oboustranný a těšíme se na další spolupráci a setkání v Landshutu.

VÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKU

Na září 2010 jsme připravili výstavu v Galerii M v Milevsku.  Po jedenácti letech jsme se vrátili do krásných prostor zdejší galerie. Instalace výstavy proběhla 2. - 3. 9. 2010, výstava trvala do 29. 9. 2010, vernisáž se uskutečnila v pátek 3. 9. 2010 v 17.00 hodin.

VÝSTAVA V MILEVSKU


Zaplnili jsme tři klenuté místnosti. V první je keramika a grafika - větší keramické exteriérové objekty, točené nádobí, reliéfy a nádobí pálené v peci na dřevo, dva linorytové grafické cykly, dva návrhy grafického manuálu, jedno autorské portfolio a tři návrhy leporela. Druhá místnost je věnována průmyslovému designu: je zde několik banerů k maturitním pracím, makety i hotové výrobky. Poslední místnost je věnována keramice; instalace je doplněna o dvě batikové kompozice, které vznikly během výměnné praxe na škole v italském Trentu v březnu letošního roku.

Podobně jako na dvou dalších sezónních výstavách - v bechyňském muzeu a v českobudějovické radniční výstavní síni - jsme představili první maturitní práce studentů grafického oboru. Zde jsme je doplnili novými pracemi studentů keramického oboru - reliéfy s přírodní (rostlinnou) tématikou a také drobnějšími pracemi, které jsme buď nevystavovali vůbec nebo již delší dobu .

Podle vyjádření vedoucí galerie paní Vaněčkové byla návštěvnost vysoká a ohlasy pozitivní. Jsme dohodnuti, že školní výstava v Milevsku se stane zářijovou tradicí, jakýmsi ohlédnutím za uplynulým školním rokem.

VÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKU
VÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA V GALERII M V MILEVSKU
Vernisáž výstavy v Galerii M: keramika, design, grafika (foto: Pavlína Novotná)