AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

IUVENTARS - DÍLNA 2010

V šestém roce svého trvání dostala výstava IUVENTArs, u jejíhož zrodu stál dr. Jaromír Schel, ředitel KD Metropol v Českých Budějovicích, novou podobu: letošní ročník proběhl 20. - 24. 9. 2010 jako tvůrčí dílna. Pořadatelem byla naše škola, tématem upomínkový předmět s jihočeskou tématikou ze skla a keramiky. Výsledky budou prezentovány na výstavě cestovního ruchu Jihočeský kompas 8. - 9. 10. 2010. Na něj naváže výstava IUVENTArs 2010 v prostorách kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích v říjnu 2010.

Kromě naší školy se Dílny 2010 zúčastnila SOŠ a SOU Třeboň, SSVŠ Písek, VOŠ UP Písek, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice a také studenti z KFL Landshut, kteří u nás jsou na praxi. Součástí pracovního setkání byla prohlídka bechyňských pamětihodností a přednáška o skle, kterou připravila ak. mal. Věra Vejsová, významná sklářská výtvarnice působící na PF JCU v Českých Buějovicích.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010
IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010IUVENTARS - DÍLNA 2010
Nahoře - studenti při práci, uprostřed a dole - přednáška ak. soch. Věry Vejsové
o lehaném skle a historii skla 21. 9. 2010 (foto: Libor Hošek)

Dílna 2010 začala setkáním účastníků s ředitelem školy ve sborovně. Po ubytování na domově mládeže a po obědě byla připravena exkurze do Alšovy jihočeské galerie a prohlídka bechyňského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Ještě téhož dne začala vlastní práce - modelování.

V úterý se pokračovalo, odpoledne proběhla přednáška ak. mal. Věry Vejsové, večer se nakládala první pec se sklem a skleněnými mozaikami. Ve středu byla na programu práce v malírně. Účastníci byli nejprve seznámeni s rukodělnými dekoračními technikami a potom dekorovali talíře, hrnky a misky. Odpoledne si všichni prohlédli bechyňský zámek a mimořádně inspirativní muzeum sochaře Vladimíra Preclíka.

Ve čtvrtek bylo nutno dokončovat věci jak malované, tak i modelované. Také všichni velmi netrpělivě čekali na vychladnutí pece. Jak to tak bývá - něco vyšlo, něco bylo horší, ale každopádně zkušenost s lehaným sklem byla velmi cenná. Druhá pec byla naložena ve čtvrtek. V pátek proběhla exkurze do školního depozitáře a zhodnocení celé akce. 

Ředitelství školy a dr. Jaromír Schel děkují všem zúčastněným studentům i školám, které je vyslaly. Zvláštní poděkování patří paní Věře Vejsové (PF JCU), která byla odborným garantem setkání, Jitce Hášové, která zajistila práci v malírně SUPŠ Bechyně a panu Janu Vančurovi za obsluhu pece. Vernisáž výstavy IUVENTARS 2010 proběhla 8. 10. 2010 v KD Metropol v Českých Budějovicích.

Po odjezdu studentů ze zúčastněných škol bylo nutné vypálit jejich výrobky, což zabralo další dva týdny. Vše ale vyšlo, 7. 10. 2010 byla nainstalována výstava v Českých Budějovicích. Do expozice jsme zahrnuli i výsledky práce italských studentů z Trenta, které vznikly v Třeboni, Bechyni i Českých Budějovicích a také ukázku prací landshutských studentů v Bechyni. Letošní IuventArs je součástí veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas.