AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝSTAVA SKLO, KÁMEN, KERAMIKA A 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SKLENĚNÉ TAVENÉ PLASTIKY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

Ve dnech 2. - 3. 10. 2010 proběhl 2. ročník mezinárodního sympozia skleněné tavené plastiky ve Světlé nad Sázavou. Účastníci - studenti středních a vyšších odborných škol z České republiky i z ciziny - měli za úkol vytvořit návrh plastiky v hlíně, barevnou představu ke svému dílu (malbu, akvarel, kolorovanou kresbu) a krátkou obhajobu své práce. Téma bylo tentokrát literární, a to Čekání na Godota. Smyslem sympozia bylo pracovní setkání studentů středních výtvarných škol i pedagogů. Designéři, keramici i sochaři měli příležitost zabývat se sklem a tavenou plastikou bez ohledu na materiál, se kterým sami většinou pracují.

Za naši školu se sympozia zúčastnil student Martin Mrkva a je velmi potěšitelné, že zvítězil a jeho návrh bude realizován ve skle. Patří mu gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci školy.

Sympozium bylo doprovodnou akcí 5. ročníku výstavy Sklo, kámen, keramika. Ve výstavních prostorách Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou jsou během měsíce října vystaveny práce studentů z těchto škol:

  • Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou
  • Združená stredná škola sklárska Lednické Rovne, Slovensko
  • VOŠ a Střední škola Nový Bor
  • Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
  • Sochařská škola Kunino, Bulharsko
  • Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov
  • Wiener Kunstschule, Vídeň, Rakousko
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov
  • The Lviv National Academy of Arts Lvov, Ukrajina

VÝSTAVA SKLO, KÁMEN, KERAMIKA A 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SKLENĚNÉ TAVENÉ PLASTIKY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOUVÝSTAVA SKLO, KÁMEN, KERAMIKA A 2. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SKLENĚNÉ TAVENÉ PLASTIKY VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
Vítězná plastika Martina Mrkvy
(foto: Martin Mrkva)