AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI

Na počátku tohoto roku byla domluvena výstava žákovských prací v renovovaných prostorách zámku v Mladé Vožici (www.zamekmladavozice.cz). Výstava se uskutečňuje v rámci dnů otevřených dveří na vožickém zámku, které probíhnou 1. a 8. 5. 2011. Nejde ale pouze výstavu, nýbrž i ukázky točení a výtvarné dílny pro děti.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE


První část proběhla v neděli 1. 5. 2011. Vzhledem k nejistému počasí byly ukázky točení prezentovány v malé místnosti vedle obnoveného Sálu předků, hlavní a největší z celkem 140 místností zámku. Zájem velkých i malých návštěvníků byl značný, mezi desátou a šestnáctou hodinou prošlo prostorami na 350 návštěvníků. Na zámeckém dvoře se pozornosti těšily plastiky zvířat, nejnovější práce studentů třetího ročníku keramického oboru. Celá akce pokračovala v neděli 8. 5. 2011. Druhou neděli byla rozšířena o možnost pro návštěvníky v rámci výtvarné dílničky udělat a vytisknout si malý linoryt. 

Podle evidence navštívilo za dvě neděle zámek na sedm set návštěvníků, akce byla propagována na webu Toulavé kamery. Odvozem výstavy nechceme spolupráci se zámkem Mladá Vožce ukončit. V obrysech je zatím možnost pořádání letních výtvarných víkendů a dalších podobných aktivit.

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
Rekonstruovaný Sál předků, freska na vstupním schodišti, plastiky na nádvoří, chodby
v 1. patře (foto: Pavlína Novotná)

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁMKU V MLADÉ VOŽICI
Syrová instalace: kotrast nerekonstruovaných chodeb a rekonstruovaného
Sálu předků (foto Pavlína Novotná)