AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011

V pátek 1. 7. 2011 v 10.00 hodin začaly úvodní schůzkou v učebně č. 74 letošní výtvarné kurzy pro veřejnost. Přivítali jsme rekordních 83 účastníků, poprvé jsme otevřeli kurz počítačové grafiky a základů digitální fotografie. Rovněž je potěšitelné, že po několika letech půstu byl otevřen kurz ruční dekorace keramiky. Velmi si vážíme zájmu o naše kurzy a věříme, že deset dní naplněných výtvarnými činnostmi účastníky nezklamalo. Video z letošních kurzů, které natočil a sestříhal student Jiří Bednář, můžete zhlédnout na ZDE.

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
Snímky z kurzů pro veřejnost 2011 - modelování, točení, sádrování,
dekorace keramiky, grafika, počítačová grafika (foto: Libor Hošek)

Do programu kurzů je již tradičně zařazeno pálení v peci na dřevo. Příprava pece začala 30. 6. 2011, nakládalo se v úterý 5. 7., výpal proběhl z 5. na 6. 7. 2011. Pálit se začalo ve 20.00, konečné teploty bylo dosaženo po jedenácti hodinách, další čtyři hodiny byla teplota udržována na 1.260 - 1.280°C. Pec byla vyložena v pátek 8. 7. 2011 v odpoledních hodinách. Výpal byl až na několik drobností úspěšný.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE

V sobotu 9. 7. 2011 proběhla na chodbě v přízemí vernisáž výstavy výsledků kurzů. V minulosti jsme ji několikrát udělali, ale vždy se prezentoval pouze odděleně jeden až dva kurzy. Tentokrát se díky nápadu a úsilí pana Milana Kaplana  propojily kurzy kresby a malby, grafiky, dekorace keramiky a modelování a výsledkem byla velmi hezká výstava. Byl to dárek našim kurzům k osmnáctým narozeninám a doufáme, že v nově založené tradici budeme dále pokračovat. 

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
Vernisáž pracovní výstavyvýsledků kurzů 9. 7. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011VÝTVARNÉ KURZY PRO VEŘEJNOST 2011
... a ještě několik obrázků (foto: Libor Hošek)

V neděli 10. 7. 2011 letošní kurzy skončily. Děkujeme všem účastníkům i lektorům za práci, kterou dohromady odvedli, poděkování patří i provozním pracovníkům školy a domova mládeže. Podněty, které se objevily v dotaznících vyplněných na závěr, poslouží ke zlepšením do budoucna. Již nyní se těšíme na další ročník; na schůzce lektorů koncem srpna hodláme domluvit podobu dalších kurzů, které budou probíhat během školního roku. Podrobnosti zveřejníme do konce září, abychom mohli začít již během podzimu.

Jiří Novotný, ředitel školy