AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝMĚNNÁ PRAXE - ITALŠTÍ STUDENTI V BECHYNI

Již pátým rokem pokračuje spolupráce naší školy se školou Istituto delle Arti A. Vittoria v Trentu. Pobyt Italů u nás proběhl od 26. 3. do 2. 4. 2011, naši studenti spolu se čtyřmi studenty z Horní Břízy pobývají v partnerské škole od 28. 3. do 4. 4. 2011

V sobotu 26. 3. 2011 večer jsme v salónku hotelu Jupiter přivítali19 studentů a profesory Marcella Pola, Claudia Ruattiho z Trenta a paní profesorku Paolu Mancini z Rovereta. Během roku došlo v Trentu k výměně na ředitelském místě a k organizačním změnám. Škola se spojila se školou z nedalekého Rovereta, a tak u nás pobývali studenti i pedagogové z obou míst, tedy z Trenta i z Rovereta.

V neděli 27. 3. 2011 byl na programu výlet do Českého Krumlova. Navštívili jsme nově otevřené Hradní muzeum (je zpřístupněno od 11. 1. 2011) a věž krumlovského zámku, velkému zájmu se těšilo i Egon Schiele Centrum. Zámecká zahrada i město samo teprve čeká na začátek turistické sezóny a snad právě proto byl výlet příjemný a Italové byli magickým městem nadšeni.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Neděle 27. 3. 2011: výlet do Českého Krumlova. (foto: Pavlína Novotná)

Pondělí 28. 3. 2011 začalo oficiálním přivítáním italské skupiny ředitelem školy. Po krátké prohlídce školy byli hosté přijati na radnici starostou Bechyně panem Jaroslavem Matějkou a poté navštívili Alšovu jihočeskou galerii. Přestože se připravují expozice na novou sezónu, bylo nač se dívat. Tečkou za dopolednem byla návštěva bechyňského židovského hřbitova. Po obědě začala práce v dílnách. Jako první byla na programu malírna, dekorace váz a talířů naglazurovou technikou.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Pondělí 28. 3. 2011: italští studenti při prohlídce školy, na bechyňské radnici, v Alšově 
jihočeské galerii, na židovském hřbitově a v malírně. (foto: Michal Miňha)

V úterý 29. 3. 2011 pokračovala práce v malírně. Odekorované zboží postupně naplnilo jednu větší a jednu menší pec. Studenti maximálně využili nabídnuté možnosti dekorace a velmi se těšili na konečný výsledek. V podvečer jsme společně navštívili školní depozitář.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Úterý 29. 3. 211: pec se plní vázami, šálky a talíři dekorovanými italskými studenty.
(foto: Libor Hošek)

Ve středu 30. 3. 2011 začala práce v modelovně a v točírně. Italští studenti se rozdělili na dvě skupiny. První skupina v modelovně pracovala s různobarevnými engobami a se třemi druhy hlín při vytváření dekorativních mís. Druhá skupina v točírně začala s po ukázkách s prací na kruhu. V další fázi čeká tuto skupinu prořezávání mís na ovoce. Na večer bylo připraveno pálení technikou raku, ale také "malá zahradní slavnost".

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Středa 30. 3. 2011: "malá zahradní slavnost" a pálení raku. (foto: Libor Hošek)

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 dopoledne byly v modelovně dokončeny výrobky z předešlého dne, v točírně začali studenti zpracovávat mísy. Odpoledne odjela celá skupina vlakem do Tábora, kde byla na programu prohlídka historického jádra města.

V pátek 1. 4. 2011 byly dokončeny mísy. Odpoledne proběhlo velké utkání v odbíjené a hned po něm se opět zaplnila točírna. V podvečer jsme navštívili věž bechyňského kostela. Večer vyplnila závěrečná slavnostní večeře v hotelu Jupiter. Proběhla ve velmi přátelském duchu, vůle po pokračování výměn studentů je oboustranná.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Pátek 1. 4. 2011: práce v točírně a modelovně. (foto: Libor Hošek)

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na úspěšné akci podíleli. Jsou to pedagogové Jitka Hášová, David Stankuš, Otakar Novák a Miroslav Oliva, pracovníci školy, domova mládeže a kuchyně, studenti, kteří pomáhali při práci v dílnách i při komunikaci mimo školu, pracovníci Alšovy jihočeské galerie v Bechyni, pan Martin Halama, který zpřístupnil věž bechyňského kostela, skvělá obsluha v hotelu Jupiter a jeho ředitel pan Josef Mičan, který vyšel škole vstříc při přípravě společných večeří. Zvláštní dík patří panu Rudolfu de Fantovi za tlumočení a za velkou ochotu v průběhu celého týdne.