AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!

České Centrum Praha (www.czechcentres.cz/prague) pořádá mezinárodní výstavu mladých designérů zemí Visegrádské čtyřky Folklore is Alive! Naši školu reprezentuje výběr užitkové keramiky. Výstava probíhá v Českém Centru Praha, Rytířská 539/31, Praha 1 od 4. 3. 2011 do 2. 4. 2011. Na vernisáži, která se konala 3. 3. 2011 v 18.00 hodin, se sešli návštěvníci v mimořádném počtu. Byli zde zástupci pořádajících institucí, zúčastněných škol i studenti. Projekt je zajímavý také v tom, že výstava bude putovní - postupně ji budou moci zhlédnout návštěvníci českých center ve Stockholmu, v Berlíně, ve Varšavě, v Bratislavě a v Budapešti. Navíc nepůjde pouze o výstavu, je připraven i doprovodný program (workshopy, přednášky atd.).

VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE
VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE
VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVEVÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE
Exponáty, které reprezentují naši školu na výstavě
Folklore is Alive!

(autoři zleva zhora: 1, 2 - L. Moravec, 2006; 3, 4 - Sokolíček, 1979;
5 - B. Podmolová, 1977; 6, 7, 8 - G. Vach, 1994; 9 - J. Hrstka, 1992;
10, 11 - T. Neumannová, 1992; J. Matějková, 1995; 
foto: MgA. Petr Dobiáš)

Exponáty na výstavu zapůjčili:

 • CEPELIA, Polsko
 • MOME, Maďarsko
 • Ústredie l´udovej umeleckej výroby Bratislava, Slovensko
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha
 • Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem
 • SUPŠ Bechyně
 • SUPŠ sklářská Kamenický Šenov
 • SUPŠ Uherské Hradiště
 • SUŠ textilních řemesel a VOŠ textilních řemesel Praha
 • SPŠ oděvní a Vyšší škola oděvního návrhářství Praha
 • jednotliví autoři

VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!
VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!VÝSTAVA FOLKLORE IS ALIVE!
Vernisáž výstavy v Českém centru Praha, 3. 3. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

Anotace výstavy 
Folklore is Alive!
Stopy folkloru v současném designu

Výstavní projekt Českého Centra Praha a Design Cabinetu CZ  Folklore is Alive! mapuje reflexi tradice a místního folkloru u nejmladší designérské generace zemí Visegrádské čtyřky. Neomezuje se proto pouze na mladé designéry a studenty z České republiky.

Jasnou inspirací projektu se staly soutěže Kruhy na vodě organizované slovenským Ústrediem l´udovej umeleckej výroby a polskou Pamiatkou z Polski organizované společností Cepelia. V České republice podobně zaměřené soutěže vypisovány nejsou, a tak mladým českým designérům nezbývá, než se hlásit do soutěží zahraničních. Maďarská účast je v projektu zastoupena budapešťskou institucí MOME.
 
Výstavní projekt Folklor is Alive! nastolil v samotném počátku otázku - existuje šance najít společnou tradici kvalitní řemeslné práce, a to bez negativního vnímání folkloru, konotací pokleslosti, nedokonalosti, jednoduchého životního stylu zaostalosti? Vybraná díla ze čtyř středoevropských zemí jasně dokládají, že ano. Mladá generace názorně dokazuje, že ve folklóru a všech projevech řemesel nachází nakažlivě živou a zdravou inspiraci.
 
Základní řemeslné okruhy, jak je formuloval Gotffried Semper při první vlně cíleného zájmu o obnovu řemesel, mají své místo v hmotné kultuře stále. Za hlavní zdroje architektury a nejvyšší mety považoval stavění, tesařství, hrnčířství a textilnictví. Umělecké, teoretické a sociální vnímání lidového umění a řemesel celosvětové výrazně ovlivnilo také britské hnutí Art and Craft v polovině 19. století. Jedním z důsledků jeho vlivu bylo zakládání významných světových muzeí a vzdělávacích institucí se vztahem k uměleckému řemeslu. Na tomto základě se zrodily také zúčastěné české, moravské, slezské, slovenské, polské a maďarské střední školy, vysoké školy a univerzity, kterými prošla i většina vystavujících designérů. Výstava tak představuje především exponáty z přírodních materiálů (dřevo, proutí, bavlna, len, konopí, další textili, vlna, kůže, hlína, keramika, porcelán, sklo). Prezentovat se budou oděvy, obuv, šperky z tradičních a netradičních materiálů, nádobí, nábytek, bytové a oděvní doplňky.
 
V širokém pojetí a různorodosti uměleckého řemesla i autorského designu nabízí výstavní projekt Folklore is Alive! společnou řeč tvůrčího snažení. Prezentace by měla být povzbuzením mladým tvůrcům, že jejich cesta řemeslného a autorského zpracování kvalitního materiálu, tvořivého potenciálu a sepětí s místní tradicí nemusí znamenat konzervativní návrat, cestu zpět. Lidovost a projevy vernakulárního umění, idylický život s vysokou mírou nadsázky a humoru a s využitím řemeslných znalostí se bez přehánění může stát významnou devízou v globalizovaném světě.
 
Dita Hálová

Doprovodný program výstavy Folklore is Alive! v Praze

 • 10. 3. 2011, 18.30 / literární pořad / Literatura s dialogem: Radka Denemarková
 • 16. 3. 2011, 18.30 / debata a komentovaná prohlídka / Středeční salón Ljuby Fuchs: Folklór
 • 17. 3. 2011, 10.00 - 17.00 / výtvarná dílna Kreativní hry s uměním: Folklór
 • 29. 3. 2011, 14.00 / diskuse / Jeden svět: Jak se dělá festival?
 • 3. 3. – 29. 4. 2011 / Sklepní galerie Maďarského kulturního střediska / FOLKLÓRNÍ STOPY V SOUČASNÉM MAĎARSKÉM DESIGNU / Výstava prací studentů Institutu designu László Moholy Nagye v Budapešti. 

Výstava Folklore is Alive! 
Pokračovala v Českém centru ve Stockholmu v dubnu 2011.

NEJBLIŽŠÍ CHYSTANÉ A PROBÍHAJÍCÍ AKCE