AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU

V rámci projektu Leonardo da Vinci a ve spolupráci s organizací  Tandem se uskutečnil 17. 9. - 8. 10. 2010 v naší škole pobyt šesti studentů a jednoho pedagoga z partnerské keramické školy KFL (Staatliche Fachschule für Keramik)  Landshut (Bavorsko). Náplní jejich práce bylo modelování, točení a dekorace keramických výrobků. Jako zpestření jsme nabídli výpal v peci na dřevo, pálení raku, exkurzi do Alšovy jihočeské galerie, kláštera v Bechyni, bechyňského zámku a muzea Vladimíra Preclíka a výlety za památkami (Český Krumlov, České Budějovice, Tábor, Praha).

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Landshutští studenti a profesor Helmut Stötter točí na kruhu
a modelují (foto: Libor Hošek)

Studenti Stefanie Bauer, Maike Otto, Nathalie Pampuch, Andreas Gertner, Aaron Blengl, Marco Kusold a pan profesor Helmut Stötter přijeli do Bechyně v podvečer 17. 9. 2010. Do neděle proběhla jazyková animace s Janou Cholevovou (Tandem), vlastní práce ve školních ateliérech začala v pondělí 20. 9. 2010. Během prvního týdne se landshutští seznámili s materiály, které jsou jim k dispozici, a připravili si věci pro výpal v peci na dřevo. Velký zájem projevili o modelování hlavy - začali s ním ve čtvrtek. V pátek strávili několik hodin na starém městě v Táboře.

V neděli 26. 9. 2010 jsme podnikli výlet do Českého Krumlova. Po krásném počasí babího léta nebylo ani stopy, ale příliš to nevadilo. Cestou do Krumlova jsme zastavili v Holašovicích, reprezentativní ukázce selského baroka a památce UNESCO, prohlédli si náves a infocentrum. Další zastávkou byl paulánský klášter v Kuklově, magické místo se zbytky pozdně gotického jednolodního kostela. A potom už jsme se těšili na Český Krumlov. Nejprve jsme navštívili Schieleho centrum, prohlédli si novou expozici ke 120. výročí narození Egona Schieleho, velmi zajímavou výstavu obrazů a grafik Lucie Novotné, instalace Ona B (Skandál v ráji), Romana Týce (Ukřižování), objekty z kovu Roberta Schada, obrazy Aloise Mittera a animace Bernadette Huberové. Vše dohromady je mimořádně zajímavé a možnost toulat se Schieleho centrem i několik hodin je pro milovníka umění vítaná. Po procházce Krumlovem jsme navštívili Václavské sklepy, výstavu objektů a kreseb Miroslava Párala a nádobí Ivana Jelínka. Procházka zámeckou zahradou korunovala příjemný krumlovský den. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Českých Budějovicích a prošli si náměstí a přilehlé uličky. Den byl sice náročný, ale inspirativní a bohatý na umělecké zážitky.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Výlet za uměním do Českého Krumlova a Českých Budějovic 26. 9. 2010
(foto: Pavlína Novotná)

Hned od pondělního rána se pokračuje v intenzívní práci. Dokončují se hlavy, aby mohly být odlity do sádry, a vznikají další objekty a mísy se zajímavými strukturami. První pec s přežahnutými výrobky je vyložena a výrobky jsou roztříděny - část se bude pálit v peci na dřevo a část raku technikou. Také jsou připravovány mísy pro dekoraci v malírně.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Práce v dílnách, odlévání hlavy (foto: Pavlína Novotná)


V pátek 1. 10. 2010 odpoledne naložil Petr Pich pec na pálení dřevem. Výpal začal v 17.00 hodin a tentokrát trvalo dosažení teploty o něco déle, než obvykle. Podařilo se to ráno před sedmou, další čtyři hodiny pak byla teplota držena na zhruba 1.280°C. S otevřením pece jsme počítali v neděli 3. 10. 2010 večer a byli jsme velmi napnutí, jak to dopadlo. Dík za pomoc při pálení patří Monice Výsmekové (3.D).

V neděli 3. 10. 2010 jsme podnikli výlet do Prahy. Přes Václavské  a Staroměstské náměstí, jsme po starých zámeckých schodech došli na Hrad, ukázali si nejvýznamnější stavby a prošli zámecké zahrady u Belvederu a u Míčovny. Cestou zpátky Nerudovou ulicí jsme fotografovali domovní znamení, prošli malostranský Chrám sv. Mikuláše, Karlův most, obešli Národní divadlo a Tančící dům.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Studenti z KFL Landshut 3. 10. 2010 v Praze (foto: Pavlína Novotná)

Cestou domů jsme ale byli netrpěliví, protože na nás čekala pec plná  výrobků vypálených dřevem. První cesta po návratu tedy hned vedla do školy, ale pec byla ještě horká, a tak jsme museli čekat. Sešli jsme se v devět večer a naše očekávání byla naplněna vrchovatou měrou. Výpal dopadl opravdu dobře - podle žároměrek teplota přesáhla 1.300°C, poškozených věcí bylo naprosté minimum. Příjemný "pražský" den tak dostal opravdovou korunku.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Vykládání pece na dřevo 3. 10. 2010 (foto: Libor Hošek)

V pondělí studenti pokračovali v dokončování prací. Připravili si další formy na odlití hlav a těší se na pálení raku. To proběhlo v úterý, ve středu a ve čtvrtek a naplnilo obsah pojmu "raku": radost (výběr keramiky představíme na letošní výstavě IuventArs - Dílna 2010 v Českých Budějovicích). Zároveň začala práce v malírně - dekorace naglazurovými barvami na porcelán a engobami na připravené mísy.

STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
STÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTUSTÁŽ STUDENTŮ Z LANDSHUTU
Pálení technikou raku 5. 10. 2010 (foto: Andreas Gertner)

Bohužel při všem tom pracovním nasazení rychle ubíhal čas. S lahdshutskými studenty a s panem Stötterem jsme se rozloučili v pátek 8. 10. 2010. Věříme ale, že naše setkání nebylo poslední. Zájem o pokračování je oboustranný a těšíme se na další spolupráci a setkání v Landshutu.