AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI

Na 3. - 26. červen 2011 jsme připravili výstavu prací pedagogů naší školy v Galerii sv. Marka v Soběslavi. Část expozice (prostorové artefakty Miroslava Olivy, Jiřího Fuchse, Jana Bendy, Jana Vančury, Luďka Fábery a Jiřího Novotného a obrazy Otakara Nováka) je nainstalována v kapli sv. Marka, část prací (grafika Marty Kotkové a Aleny Kissové, textil Drahomíry Bočanové, obrazy Petra Štojdla a Otakara Nováka a keramika Jana Vančury a Miroslava Olivy) je v prostorách renovovaného soběslavského kina.

VÝSTAVA V GALERII SV. MARKA V SOBĚSLAVI


Výstava není tématická, autoři představují to, co je pro ně charakteristické. Návštěvníci zde naleznou variace na běžné užitkové předměty (konvice, mísy atd.), volné plastiky, reliéfy směřující k abstrakci, volnou grafiku, textilní kombinované techniky i rozměrnější obrazy.

Vernisáž 3. 6. 2011 v 18.00 hodin v Galerii v kostele sv. Marka proběhla za velice dobré účasti veřejnosti. Poděkování patří všem, kteří se na výstavě a její instalaci podíleli, zejména kurátorovi galerie panu Václavu Hrůzovi a paní Palasové, pracovnici Kulturního domu Soběslav.

VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
VÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVIVÝSTAVA PRACÍ PEDAGOGŮ SUPŠ V SOBĚSLAVI
Galerie v kostele sv. Marka v Soběslavi, vernisáž výstavy pedagogů SUPŠ Bechyně 3. 6. 2011
(foto: Pavlína Novotná)