AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

BESEDA S DANEM HORYNOU

V pondělí 20. 12. 2010 proběhla v rámci Minimálního preventivního programu pro žáky 1. - 3. ročníků beseda s Danem Horynou, spoluautorem námětu filmu Piko. Promítl krátký film, který připravil před několika lety pro TV Nova a poté vyprávěl o svých vlastních zkušenostech vyléčeného narkomana i o hledání cesty v životě (podrobnosti - viz samostatný článek v rubrice Výchovný poradce/metodik prevence).

Besedu zprostředkoval pan RNDr. Karel Klaška; jemu i panu Horynovi patří velký dík. Ve druhém pololetí tohoto školního roku chceme zorganizovat školní představení filmu Piko.

Beseda s Danem HorynouBeseda s Danem Horynou
Dan Horyna při besedě se studenty 20. 12. 2010 
(foto: Jiří Novotný)