AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮ

Na termín 26. 8. - 17. 9. 2011 jsme přichystali  výstavu v Komorní galerii u Schelů v Českých Budějovicích (www.schel-galery.cz).  Výstava je pojata zcela historicky: v duchu názvu Rodinné stříbro (s podtitulem Bechyňská keramika - řemeslo, osobnosti, tradice) představujeme vzácné artefakty ze školního depozitáře doplněné dobovými fotografiemi, což vše dokládá genia loci školy. Vernisáž se konala 25. 8. 2011 v 18.00 hodin na dvorku galerie a byl to velmi příjemný podvečer. 

Cílem výstavy je upozornit na to, že škola a její produkce je opravdu součástí kulturního dědictví kraje a že byla spojena s průmyslovou výrobou, továrnou Keras (Keramická akciová společnost), u jejíhož zrodu stáli učitelé školy na počátku 20. století a která je dnes zrušena. Zároveň je evidentní, že se na keramice navrhované učiteli a žáky školy projevovaly širší souvislosti uměleckého vývoje (historické slohy, secese, kubismus, art deco, realismus 40. a 50. let, modernistické tendence po světové výstavě EXPO 58, postmoderna atd.). Značka Bechyňská keramika (BK) je dnes opuštěna a v podstatě nemá obsah. Domníváme se, že je velmi vhodné tuto značku zvednout ze země, obnovit a zvelebovat. Pokud by se to nepodařilo, rozhodně stojí za to se o to alespoň pokusit.

Srdečně zveme návštěvníky Českých Budějovic ke zhlédnutí výstavy.

VÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮ
VÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮVÝSTAVA V KOMORNÍ GALERII U SCHELŮ
Podvečer 25. 8. 2011 na dvorku a v galerii u Schelů. (foto: Pavlína Novotná)