AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Slamburk 2011

V sobotu 27. 8. 2011 se v Borovanech u Českých Budějovic odehrálo dobývání slaměného hradu Slamburku. Bitva o Slamburk je tématická akce pro širokou veřejnost a zejména pro děti, které se mohou bitvy přímo zúčastnit. V letošním rožmberském roce byla akce pojata jako dělení růží. Dětský den plný rytířských her a soutěží pod prapory růží zahájil v 9:00 hodin ráno nábor rytířů do vítkoveckých rodů. Pánové z Krumlova, Hradce, Landštejna. Ústí a Rožmberka se pak zapojili do workshopů na zhotovení zbroje a kostýmů (meč, štít, varkoč) za pomoci vítkoveckých  rádců. V poledne se průvod družin vítkoveckých i potulných rytířů vydal k hradu Slamburku, kde byl uvítání praotcem Vítkem. Praotec družinám představil poklad, o který rody bojovaly při kratochvilných hrách. Později přijel král, který vyhlásil vítěze her a pasoval rytíře. Poté byl dobýván hrad Slamburk a zapálen vedlejší Sokolí hrádek.

Ani ten, kdo se nectěl zapojit do vítkovických rodů a bitvy o Slamburk, se v Borovanech u Nového rybníka nenudil. Po celý den byla na místě řemeslná tržnice s tvůrčími dílnami pro děti, střídala se loutková divadla, vystoupení šermířů a skupin dobové hudby.

Akci pořádalo Sdružení Růže ve spolupráci s Městem Borovany, papírovým platnéřem Jiřím Havlisem, borovanskými spolky, organizacemi a dobrovolníky. Akce byla podpořena z grantového programu Jihočeského kraje na podporu projektu Rožmberský rok 2011. Bližší informace naleznete na www.slamburk.eu.

Řemeslných dílen se účastnila i naše škola a za velkého zájmu velkých i malých návštěvníků akce jsme předváděli točení na kruhu. U stánku Českých řemesel mohly děti malovat na sklo a namalovat si vlastní erby, své řemeslo předváděl i borovanský kovář.

SlamburkSlamburkSlamburk
SlamburkSlamburkSlamburkSlamburkSlamburk
SlamburkSlamburk
Slamburk 27. 8. 2011 - řemesla, dobová hudba, historické 
atrakce (foto: Pavlína Novotná)