AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÍDEŇ - PŘEDNÁŠKA MIROSLAVA PETŘÍKA

Ve středu 3. 11. 2010 zorganizoval ing. Miroslav Petřík pro studenty školy téměř dvouhodinové povídání o Vídni. Velmi pěknou prezentaci fotografií doplnilo průvodní slovo o stavbách a turistických i kulinářských zajímavostech krásného města na Dunaji. Přednáška byla určena studentům, kteří se 1. 12. 2010 zúčastní chystaného zájezdu do Vídně.

"Tato akce navázala na můj čtrnáctidenní pobyt ve Vídni, který proběhl v červenci letošního roku a byl finančně podpořen v rámci programu Programu celoživotního vzdělávání Comenius.
Prostřednictvím asi dvou set vybraných fotografií byla žákům přiblížena turisticky nejznámější místa. Stranou ale nezůstala ani místa méně atraktivní, přesto zajímavá. Žáci dostali i ryze praktické rady, jak si objednat "vídeňskou kávu" či jaké slovo použít, pokud by si chtěli jako "studenti" nárokovat slevu. 
Prezentace se u žáků setkala s pozitivním ohlasem. Dala jim přehled o možnostech ve Vídni, pomůže jim orientovat se při školních exkurzích a jistě  usnadní rozhodování při jejich soukromé návštěvě tohoto města. Také jde o potřebný doplněk výuky německého jazyka - otázky týkající se Rakouska a Vídně jsou součástí maturitních okruhů."

Ing. Miroslav Petřík, učitel německého jazyka

VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
VÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTOVÍDEŇ - HISTORICKÉ MĚSTO
Vídeň - krásné město na Dunaji, léto 2010 (foto: Ing. Miroslav Petřík)