AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

EXKURZE DO MLADÉ BOLESLAVI

"Dne 14. 6. 2011 jsme se v ranních hodinách vydali autobusem do Mladé Boleslavi za účelem prohlídky musea automobilky Škoda a exkurze v továrních prostorách pod pedagogickým dohledem paní profesorky Červenkové. Zájezdu se zúčastnilo několik žáků z prvních tří ročníků studia průmyslového designu. Myslím, že se všichni zúčastnění shodnou na kladném ohodnocení programu, který si pro nás vedení automobilky připravilo. Všem jistě pomohlo vidět technologické postupy a výborně tak dokázalo utvořit si úplný obraz toho, jak věci fungují a na jakém principu. Nám již dávnou historii vývoje přiblížilo promítání stručného filmu, jakožto součást programu v museu Škoda. Chtěli bychom poděkovat za sjednání exkurze a zajímavé zážitky a příště na viděnou třeba ve Škoda Plzeň."

Dominik Miklušák a studenti SUPŠ Bechyně