AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV

V sobotu 19. 2. 2011 proběhl druhý keramický kurz v Bezděkově u Klatov. Navázal na představení školy spojené s ukázkami točení, které se zde uskutečnilo v říjnu 2009. Kurz, jehož lektorem byl Jiří Novotný, proběhl ve spolupráci se starostou Bezděkova panem Červeným a paní Šidlovou. Tématem byla modelovaná konvice, ale ani točení na kruhu nepřišlo zkrátka. Výrobky frekventantů kurzu budou vypáleny ve škole a potom předány autorům. Akce byla zdařilá a počítáme s dalším pokračováním.

KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
KERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOVKERAMICKÝ KURZ V BEZDĚKOVĚ U KLATOV
Keramický kurz v Bezděkově u Klatov, sobota 19. 2. 2011 
(foto: Pavlína Novotná; d
alší foto a informace: www.bezdekov.cz/bezdekov/fotogalerie.asp)