AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

PŘEDNÁŠKA TEEN CHALLENGE

V rámci minimálního preventivního programu proběhla dne 26. 4. 2011 přednáška pro žáky prvních ročníků. Po dobrých zkušenostech z minulého roku jsme pozvali opět pracovnici organizace Teen Challenge z Českých Budějovic paní Vladimíru Markovou.

Organizace byla založena před více než půl stoletím v USA, nyní funguje v mnoha zemích Evropy i jinde na světě. V České republice má absolutně nejvyšší úspěšnost léčby drogově závislých. Statistika uvádí, že 60% absolventů programu žije trvale bez závislostí (jiná střediska v ČR zabývající se tímto problémem uvádejí úspěšnost kolem 2,5 %). Organizace je zaměřena na prevenci závislostí a společensky nežádoucích jevů, provozuje poradenskou službu, terénní pracovníci aktivně vyhledávají lidi v problémech, jsou zřízena centra s dlouhodobým progra- mem. Jeho cílem není aby člověk pouze abstinoval, ale aby ze života v troskách nalezl východisko a znovu vybudoval svou osobnost na pevných základech se smysluplným hodnotovým žebříčkem, osobnost schopnou adekvátně řešit každodenní problémy.

Přednáška byla zaměřena na skutečnou prevenci. Slovem "skutečnou" chci vyjádřit, odkrývání příčin závislostí. Hlavní příčinou je frustrace z nedostatku lásky. Absence lásky je nahrazována fenomény, které přinášejí rychlý požitek. Patří sem drogy, alkohol, volný sex, nevázané vztahy, hráčství, anorexie, bulimie a další. Nedostatek zdravých vzorů ve společnosti a hlavně v rodině působí dezorientaci ve vlastní identitě člověka. Neschopnost komunikovat, nemít možnost komunikovat s člověkem, který s vámi váš problém ponese s cílem jej vyřešit. Bohužel velice četnou skupinou jsou lidé zneužívaní v dětství, lidé, kteří dnes žijí zločinem, prostitucí. Přednáška byla podložena skutečnými událostmi, osudy lidí, kteří ke zveřejnění jejich tragického osudu dali souhlas. Přednášející je zároveň poradkyní a terénní pracovnicí a bez přikrašlování hovořila o smutku z bezmocnosti přinést pomoc lidem, kteří o ni nestojí, kteří nejsou ochotni začít realizovat změny. Zároveň hovořila o obrovské radosti ze šťastného vyřešení beznadějných případů.

Závěrem je nutné zdůraznit: nikdy nesmím dopustit abych se svým problémem byl sám, je nutné hledat člověka (ne vrstevníka), se kterým budu moci otevřeně komunikovat, s cílem nalézt řešení! V životě mám být prozíravý, vím co droga dělá, vím, že chutná a vím, že mne zničí. Plnohodnotný život se scvrkne pouze na braní a shánění drogy s vidinou blízké smrti. Prozíravé jednání vůči droze i jiným závislostem je vůbec nevstupovat na jejich území.

Kontakt na pracovnici Teen Challenge v Českých Budějovicích paní Markovou je 777 001 188, dále je možno psát na email Vladkamarek @seznam.cz, stránky organizace jsou pod adresou www.teenchallenge.cz.

 Mgr. Otakar Novák