AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY

Projekty     Projekty       Projekty

Střední škola Horní Bříza zpracovala projekt OPVK Zlepšování podmínek pro výuku máločetných oborů vzdělání, který se týká keramiky. V rámci tohoto projektu pobývalo v naší škole ve dnech 22. - 26. 11. 2010 pět studentů a jeden pedagog z hornobřízské školy. Jedná se o pokračování vzájemných návštěv a výměny studentů - první část za účasti žáků naší školy, karlovarské školy a studentů UJEP proběhla v březnu letošního roku právě v Horní Bříze.

Připravili jsme pracovní setnání na téma keramická nádoba s tím, že studenti měli možnost využít všechny dostupné technologické postupy i keramické materiály, které je možné u nás využít. Nakonec jednoznačně zvítězilo modelování ze šamotové hlíny.

Na úvod proběhlo v pondělí 22. 10. 2010 setkání ředitele školy Jiřího Novotného s ředitelem SOŠ Horní Bříza Karlem Sudou a ing. Karlem Pavlíkem ze Silikátového svazu. Diskutovalo se o prodpoře keramických oborů a o potřebě vytvořit pevnější propojení škol, které jsou členy Silikátového svazu (Karlovy Vary, Bechyně, Horní Bříza). Předběžně byla dohodnuta pracovní schůzka ředitelů zmíněných škol na toto téma.

Součástí programu byla i návštěva stálé expozice Alšovy jihočeské galerie v bechyňském zámeckém pivovaru, exkurze v závodě Jika Bechyně a prohlídka bechyňského kláštera.

POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
POBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZYPOBYT STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY
Práce hornobřízských studentů v dílně  SUPŠ Bechyně 
(foto: Jiří Bednář)