AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ "SPRÁVNÝM SMĚREM"

V jarních měsících letošního roku proběhla celostátní výtvarná soutěž s názvem Správným směrem. Jednalo se o soutěž v tvorbě plakátů s protidrogovou tématikou, kterou vypsala Národní protidrogová centrála v souvislosti s oslavami 20. výročí svého založení. Za naši školu se svými pracemi zúčastnili studenti Simona Slouková (2.G), Michal Miňha (2.M) a Lubomír Šimák (1.M). 

V internetovém byl postupně po šesti obrazech uveřejněn seznam všech děl podle čísel,  hlasování probíhalo šest týdnů. Těší nás, že se na 4. místě umístil plakát Michala Miňhy. Poděkování patří Mgr. Otakaru Novákovi, který práce vedl, a Liboru Hoškovi, který je digitalizoval.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 9. 6. 2011, všechny práce jsou vystaveny od 10. 6. 2011 v prostorách Muzea Policie České republiky, Praha, Ke Karlovu 1. Podle slov organizátorů se počítá i s putovní výstavou po republice; půjde o města, z nichž jsou školy, které se umístily do 4. místa - tedy i Bechyně. Soutěžní práce si lze prohlédnout na webových stránkách Národní protidrogové centrály http://www.policie.cz/fotogalerie/soutez-spravnym-smerem.aspx?q=Y3BpPTU%3d.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ \

Naši účastnici v soutěži byli zapojeni do projektu OP VK SUPŠ Bechyně