AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011

Stejně jako v minulých letech i letos vyhlásila Sazka, a.s. soutěž o zajímavý grafický návrh stíracího losu a dalších materiálů. Nezávislá komise vybrala k ocenění celkem deset soutěžních návrhů stíracích losů a po jednom návrhu v kategorích Obal na sázenku a Propagační leták Superjackpot Sportky. Velmi nás těší, že mezi oceněnými v kategorii Stírací los byly i dvě studentky naší školy, a to Simona Slouková (2.G), která obsadila 5. místo, a Adéla Malá (2.M), která skončila na místě 7. Slavnostní vyhlášení proběhlo 29. 4. 2011 v Atriu Sazky, a.s. v Praze. 

Úspěchu v soutěži si vážíme, neboť bylo přihlášeno 470 soutěžních prací z 22 středních škol. Velký dík patří také učitelům navrhování Liboru Hoškovi a Aleně Kissové, kteří se svými studenty dovedli návrhy do finální podoby.

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
Návrhy Adély Malé (vlevo) a Simony Sloukové

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
Deset nejlepších návrhů které vybrala porota z téměř 470 zaslaných.

SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011SOUTĚŽ STÍRACÍ LOS SAZKY 2011
Adéla Malá, Simona Slouková, Alena Kissová, Libor Hošek a Simona Slouková u vystave-
ných oceněnných návrhů, autoři oceněných návrhů s představiteli Sazka, a.s..
(foto: Sazka, a.s.)

Naši účastnici v soutěži byli zapojeni do projektu OP VK SUPŠ Bechyně.