AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

SOUTĚŽ REGION 2011

SOŠ obchodu, užitého umění a designu Plzeň, Nerudova 33 uspořádala v pátek 21. 1. 2011 již 15. ročník soutěže žáků uměleckých oborů v odborných dovednostech REGION 2011. Soutěž proběhla ve zcela nových krásných ateliérech Nerudovky v areálu bývalých kasáren na Borech od 9.00 do 13.00 hodin, vyhlášení výsledků ve 14.30. Velmi zajímavou součástí doprovodného programu byla přednáška profesora Mgr. M. Vojtěchovského, významné osobnosti české fotografické scény a vedoucího ateliéru užité a reklamní fotografie Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.  

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:

 • kresba podle sádrového modelu (každá škola mohla vyslat jednoho účastníka),
 • tvorba plakátu na dané téma v programech Adobe IIIustrator a Adobe Photoshop (každá škola mohla vyslat jednu dvojici soutěžících).

Zúčastněné školy:

 • SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Soukromá SOŠ umění a managementu, Praha 6
 • Stredná umelecká škola, Trenčín, SR
 • Střední škola fotografická, filmová a televizní, Skalsko
 • Střední škola, Horní Bříza
 • VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvní, Praha 7
 • Střední škola G.A.P. education, Praha 4
 • Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
 • Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí
 • VOŠ textilních řemesel a SUŠ textilních řemesel, Praha 1
 • SUPŠ Bechyně  

Práce hodnotila komise ve složení:

 • Mgr. BcA. Pavel Švejda, SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
 • Jan Parkman, Soukromá střední odborná škola umění a managementu, Praha 6
 • Akad. mal. Čeněk Hlavatý, Střední škola fotografická, filmová a televizní, Skalsko
 • Akad. mal. Marta Potfajová, Stredná umelecká škola, Trenčín
 • Akad. soch. Václav Hrůza Střední škola, Horní Bříza

Naši školu reprezentovali Dominik Miklušák (2.D) v soutěži v kresbě a Simona Slouková (2.G) a Michal Miňha (2.M) v soutěži v tvorbě plakátu. V konkurenci 11 soutěžících ze stejného počtu škol osadil Dominik 5. místo, Simona s Michalem byli ve své kategorii druzí z devíti zúčastněných dvojic. Všem třem studentům patří dík za vzornou reprezentaci školy.

Poděkování patří také všem organizátorům soutěže z Nerudovky, kteří soutěžícím i pedagogům ze zúčastněných škol vytvořili příjemné prostředí.

SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011

SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011
SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011
SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011SOUTĚŽ REGION 2011
Slavnostní zahájení soutěže, Simona Sluková a Michal Miňha při práci na počítači, Dominik
Miklušák při kresbě, komise při hodnocení, prof. Vojtěchovský při přednášce, slavnostní 
vyhlášení výsledků a ocenění soutěžící. (foto: SOŠ obchodu, umění a designu Plzeň)