AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTU STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY

Deník Mladá fronta DNES vyhlásil další kolo projektu Studenti čtou a píší noviny. V minulosti se tohoto projektu naše škola zúčastnila již dvakrát a také tuto možnost využíváme. Podstatou projektu je přivést studenty k pravidelné četbě novin a také k vyjadřování se k aktuálním tématům, které MF DNES vypisuje. Přihlášené školy získají zdarma určitý počet výtisků novin, které mohou podle svého uvážení využít v hodinách českého jazyka, občanské výchovy apod. Kromě uveřejnění vybraných prací mohou studenti jako cenu získat hodnotné knihy. Dík za zapojení školy do projektu paří Mgr. Ludmile Krůčkové.

Projekt má dvě části:

  • pro přihlášené třídy - využití novin ve výuce 28. 3. - 6. 5. 2011
  • pro všechny studenty středních škol - příspěvky studentů na redakcí zadaná témata

Časový harmonogram:

  • 1. téma: zadání 9. 3. 2011, doručení 23. 3. 2011
  • 2. téma: zadání 23. 3. 2011, doručení 6. 4. 2011
  • 3. téma: zadání 6. 4. 2011, doručení 20.4. 2011

Zveřejnění prací:

  • vybrané práce v MF DNES na straně věnované projektu 28. 3. 6. 5. 2011 na idnes.cz/studenti
  • všechny práce budou archivovány v archivu příspěvků na idnes.cz/studenti