AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

JIHOČESKÝ KOMPAS 2010

Ve dnech 8 - 9. 10. 2010 proběhl v KD Metropol v Českých Budějovicích 3. ročník veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 2010. V rámci propagace města Bechyně se ho účastnila i naše škola. Stánek měl název Bechyně zve celou rodinu. Propagační panel přiblížil možnosti, které návštěvníkům nabízí město Bechyně, plakát s fotografiemi popularizoval letní kurzy, které pořádá naše škola. Velkému zájmu návštěvníků se těšily ukázky točení na kruhu. Navíc v rozhovoru s moderátorem na pódiu velkého sálu měl ředitel školy možnost představit město Bechyně (dialog Nejen tělo, ale i duši léčí Bechyně) a výstavu IuventArs - Dílna 2010.

Veletrh, nad kterým převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a který spolufinancovalo město České Budějovice, začal v pátek 8. 10. 2010 v 10.00 hodin slavnostním přípitkem. Krátce nato navštívil hejtman Jiří Zimola, radní pro kulturu Ing. František Štangl, primátor Českých Budějovic Doc. RNDr. Miroslav Tetter a další představitelé města výstavu IuventArs - Dílna 2010. Zde je přivítali ak.mal. Věra Vejsová (PF JČU) a PaedDr. Jiří Novotný (SUPŠ Bechyně) a seznámili je s cílem a výsledky Dílny 2010 i s důležitostí propojení středních výtvarných školy v kraji s Pedagogickou fakultou JČU.

Veletrh byl zakončen 9. 10. 2010 v 17.00 hodin předáním diplomů oceněným expozicím. Bechyňský stánek byl oceněn cenou ředitelky SŠ a VOŠ cestovního ruchu České Budějovice za originální popularizaci cestovního ruchu a cenou ředitele KD Metropol.


JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
IUVENTArs - Dílna 2010 - výstava v KD Metropol; dole - stánek 
Bechyně zve celou rodinu, Jihočeský kompas 2010 (foto: Pavlína Novotná)


JIHOČESKÝ KOMPAS 2010JIHOČESKÝ KOMPAS 2010
Ocenění bechyňské expozice na Jihočeském 
kompasu 2010