AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014

V pátek 27. 6. 2014 začaly již dvaadvacáté letní výtvarné kurzy pro veřejnost, které pořádá naše škola.  Úvodní schůzka s účastníků s lektory proběhla již tradičně v posluchárně v 2. patře školy. Práce v dílnách začala po obědě a jako vždy velmi rychle nabírala na intenzitě.

Oproti minulým ročníkům máme zajímavou změnu. Díky nápadu a iniciativě Miroslava Olivy provází letošní kurzy výstava v Galerii Galvína. Cílem je ukázat bechyňské veřejnosti a návštěvníkům Bechyně, co vše je možné udělat za poměrně krátkou dobu a jakou výtvarnou invenci mají účastníci našich kurzů. Srdečně tedy zveme na výstavu, jejíž vernisáž se konala v neděli 29. 6. 2014 v 17.00 v Galvíně; výstava trvá do 25. 7. 2014.

Zajímavá i fyzicky náročná byla exkurze do závodu JIKA firmy Laufen CZ s.r.o., která proběhla v pátek 4. 7. 2014 dopoledne. Již tradiční součástí kurzů pak je pálení v peci na dřevo. Letos se uskutečnilo ve středu 2. 7. 2014. Výpal byl poměrně rychlý a výsledky velmi pěkné díky dobrému dřevu a úsilí paličů Petra Picha a Matěje Lanče. Na závěr kurzů byla uspořádána pracovní výstava ve školní Galerii Na chodbě. Bohužel to je nejkratší výstava, kterou pořádáme, a do radosti z ní se vždy mísí nostalgie, neboť předznamenává konec kurzů. Samozřejmě, nedá se nic dělat, jen se zdá, že rok od roku jsou kurzy rychlejší...

LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014

Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na tom, že naši "studenti" odjížděli spokojeni. Tedy lektorům, kteří byli neúnavní, panu Kubíčkovi, který připravil hlíny, uklízečkám, ekonomce ing. Ireně Kamarádové a pracovníkům domova mládeže. A také devadesáti devíti účastníkům, kteří přijeli. Těšíme se na třiadvacátý ročník na začátku července 2015!

NEPŘEHLÉDNĚTELETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014

Novinka kurzů 2014: výstava v Galvíně (Foto: Archiv školy)
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014

Malá procházka letošními kurzy: keramika, sádrovna, dekorace, grafika, počítačová grafika,
kresba a malba. (Foto: Archiv školy)
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
Exkurze do závodu JIKA společnocti Laufen CZ s.r.o. 4. 7. 2014. (Foto: Ivana Švorcová)
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
Vykládání pece na dřevo 5. 7. 2014. (Foto: Archiv školy)
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2014
Vernisáž kurzovní výstavy 5. 7. 2014; několik ukázek prací. (Foto: Archiv školy)