DOPORUČUJEME

VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ

Po velmi zvláštní koronavirové karanténě se vrací k normálu i výstavní činnost. Dovolujeme si pozvat zájemce o výtvarné umění do Galerie Galvína na výstavu Setkání. Účastní se jí paní Květuše Kovářová, pan Jan Hlavatý a Jiří Novotný. Vernisáž s hudebním doprovodem v podání pánů Michala Pospíšila, Petra Zimáka a Karla Dvořáka se konala v sobotu 20. 6. 2020 v 15.00. Výstava potrvá do 29. 7. 2020. Srdečně zveme!

VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ

S paní Květuší Kovářovou a panem Janem Hlavatý se v Bechyni nesetkáváme poprvé. Před třemi lety se účastnili výstavy Žáci profesora Tröstera ve školní Galerii Na chodbě. Nyní se svou tvorbou představují v Galerii Galvína.

KVĚTUŠE KOVÁŘOVÁ (NAROZENA 1945)

Žije a pracuje v Praze. Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově pokračuje od roku1964 na VŠ UMPRUM v Praze u prof. H. Vlkové (oděvní výtvarnictví) a prof. A. Fišárka (monumentální malba). V roce 1967 přechází na DAMU (fakulta scénografie) k profesoru Františku Trösterovi, absolvuje v roce 1971. Po studiích se věnuje užité a knižní grafice a ilustraci. Spolupracuje s režisérem Jurajem Herzem na filmech Petrolejové lampy, Morgiana a Den pro mou lásku (animované kreslené titulky a plakáty).

 • V letech 1975 - 1976 - angažmá v divadle v Českém Těšíně.
 • Od téhož roku - scénické a kostýmní výpravy pro divadla v Ostravě, Šumperku, Brně, Olomouci, Jihlavě, Liberci, Karlových Varech, Plzni a Praze.
 • Od roku 1984 - zaměstnána u Krátkého filmu Barrandov (Studio Jiřího Trnky). Zde spolupracuje
  s režisérem Jiřím Bartou na filmech Krysař, a Klub odložených, s Petrem Pošem na filmu Lakomá Barka, s Břetislavem Pojarem na filmu Medvědi a s Janem Mimrou na filmu Babylonská věž a jiných.
 • Po roce1996 - pedagogická činnost v oboru propa-gační grafika a dějiny umění.
 • V současné době se věnuje volné tvorbě.
 • Účast na společných výstavách scénografie včetně PQ. V roce 2006 - samostatná Výstava pro Auda-biac" (obrazy a kresby).
   

JAN HLAVATÝ (NAROZEN 1946)

Věnuje se volné malbě, která v současné době vyjadřuje scénografické vidění. Motivy transformované skutečnosti mají často podobu znakové symboliky. Profesí je televizní, filmový a divadelní scénograf. Jeho scénické návrhy vycházejí vždy ze záměru vystihnout téma a smysl zadání.

Studoval pražskou Výtvarnou školu na Hollarově náměstí v letech 1961 - 1965. Následovalo studium na grafické přípravce VŠUP u profesora Josefa Nováka v období 1965  1967 a pokračování na katedře scénografie pražské DAMU u profesora architekta Františka Tröstera a profesora Ladislava Vychodila v letech 1967 - 1971. Souběžně s individuální tvorbou se Jan Hlavatý věnuje pedagogické činnosti ve výtvarném oboru. Je členem Syndikátu výtvarných umělců, Asociace užité grafiky a Společnosti Františka Tröstera.

 • Od roku 1971 scénografické práce pro ČST, Krátký film Praha a divadelní scény.
 • 1990 - 1992 zástupce profesního vedoucího výtvarného oddělení ČST.
 • 1992 - 1994 profesní vedoucí výtvarného oddělení ČST, později ČT.
  Od roku 1994 výtvarný pedagog.
 • 1969 - 2019 účast na řadě výstav doma i v zahraničí.

Více na https://galerie-hlavaty.cz/?page_id=151


JIŘÍ NOVOTNÝ (NAROZEN 1964)

Studoval na SPŠK v Bechyni, pracoval v Jihotvaru (provozovna Zářečí), studoval na Pedagogické fakultě v Plzni a poté v Českých Budějovicích, od roku 1991 pracuje jako učitel odborných předmětů (modelování, kreslení, dějiny výtvarné kultury).

 

VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Setkání 20. 6. 2020 v Galvíně. (Foto: Archiv školy)