DOPORUČUJEME

LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ

Naposledy v prostorách zámeckého pivovaru se konají dvě zajímavé vstavy. První je výstava plastik Pauliny Skavové, druhou je výstava Jihotvar - hrdějovická keramika 60. let 20. století, kterou pro Alšovu jihočeskou galerii připravila paní Eva Ballová. Paní Ballová je sběratelka, která se zaměřuje na keramiku 60. let ("bruselský styl") a tvorbu dvou významných osobností jihočeské keramiky spojených s výrobním družstvem Jihotvar, a to s Antonínem Škodou a Karlem Příhodou a s bývalou hrnčírnou Štěpánků v Hrdějovicích. Výstava byla zahájena 4. 7. 2020 vernisáží, která byla zpestřena komentovanou prohlídkou paní Evy Ballové, a potrvá do konce října 2020. Srdečně zveme!

MUZEUM KERAMIKY 2020MUZEUM KERAMIKY 2020MUZEUM KERAMIKY 2020MUZEUM KERAMIKY 2020
Několik ukázek z tvorby Pauliny Skavové. (Foto: Archiv školy)
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ

LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
Vernisáž výstavy keramiky z Jihotvaru 4. 7. 2020. (Foto: Archiv školy)
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
Komentovaná prohlídka výstavy Pauliny Skavové za přítomnosti ředitele AJG pana
Aleše Seiferta (8. 8. 2020)