DOPORUČUJEME

VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR

Podruhé mají bechyňská veřejnost, lázeňští hosté a návštěvníci města možnost seznámit se s tvorbou malíře a ilustrátora Václava Karla, absolventa naší školy z roku 1919. Výstava byla připravena záměrně k stému výročí jeho maturity a padesátému výročí jeho úmrtí a ve spolupráci s Galerií Galvína ji připravil umělcův zeť Jiří Jón, který také na úvod výstavy promluvil.

Václav Karel (1902 - 1969) byl vynikajícím, ale bohužel stále ne příliš známým umělcem, přestože jeho dílo je všeobecně známo. Proč? Protože byl bezesporu jedním z nejlepších ilustrátorů klasických pohádek (Erben, Němcová), knih básní, říkadel, slabikářů. Je trochu ironií osudu, že mnoho z nás jeho práci zná, jenom nevíme, že autorem je právě on. Jeho život nebyl lehký, po celý život trpěl postižením po úrazu a nerad se ukazoval na veřejnosti. Před válkou a během ní se věnoval volné malbě a dřevorytu. Při náletu na Prahu v únoru 1945 byl zničen jeho ateliér a veškerá jeho dosavadní práce (dochvala se pouze její část na fotografiích Josefa Sudka). Po válce se věnoval ilustraci (např. Mateřídouška, již zmíněné pohádky, písničky, říkadla), malovat začal až v posledních letech života.

Vástava je velmi milá a ve své skromnosti odráží duši autora. Převažují ilustrace, které jsou doplněny několika obrazy; vystaveny jsou i dva originály Karlových kolorovaných kreseb z doby jeho studií v Bechyni. Expozice je doplněna knihami, které byly vydávány od 50. let 20. století až do současnosti; díky se nakladatelstvím Fragment, Albatros, Sun, Apokryf a Colibris se na knihkupeckých pultech znovu a znovu objevují knížky pro děti s Karlovými ilustracemi. Poslední reedici v roce 2019 učinilo nakladatelství Sun - vydalo Pohádku lesa a Dětem.

Návštěvu vřele doporučujeme všem, kteří kteří se chtějí vrátit do světa pohádek prostřednictvím výtvarné něhy a poezie. Výstava byla zahájena 3. 8. 2019 a potrvá do 30. 9. 2019Srdečně zveme!

VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
Vernisáž výstavy ilustrací a obrazů Václava Karla v Galvíně 3. 8. 2019. (Foto: Archiv školy)
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
Ukázky z tvorby Václava Karla především pro děti. Galerie Galvína 3. 8. 2019.
(Foto: Archiv školy)