DOPORUČUJEME

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ

Od 10. 4. do 26. 5. 2016 probíhá v Galerii Galvína v Bechyni výstava obrazů a grafiky akademické malířky Ivy Fialové a keramiky Anny Spaczynské-Tomské. Vernisáž proběhla v sobotu 9. 4. 2016, úvodní slovo pronesla Ilona Pavelková a v kulturním programu velmi vtipně vystoupil pan Karel Dvořák. Srdečně zveme k návštěvě další, v Galvíně již třicáté druhé (!) výstavy. O Galvíně naleznete více na http://www.galvina.cz/aktuality/iva-fialova-a-anna-spaczynska-tomska/.

Pozvánka na 9.4.2016

Iva Fialová vystudovala Střední průmyslovou školu strojní a posléze absolvovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, obor ilustrace a grafika u prof. Jiřího Mikuly.
Dílo Ivy Fialové je nesmírně temperamentní a energické. Její grafiky, ale hlavně její malby jsou velmi silné, emotivní a záhadné obrazy lidského podvědomí, snové vize s mytologickými obsahy, mnohdy s tragickou erotikou, existencionálně podbarvené. Tématem jsou mezilidské vztahy, jejich vývoj, proměny, tragédie a oběti, pocity hledání vlastní ženské role ve společnosti. Ve volné tvorbě se věnuje figurálním motivům. Používá linoryt, suchou jehlu, lept, či litografii a od roku 1995 se věnuje především malbě. Ta pak v její tvorbě výrazně převažuje nad grafikou, ke které se vrací již jen příležitostně. Od roku 1985 se zabývá ilustrací knih, zejména pro nakladatelství Albatros, Odeon, Lidové nakladatelství, Volvox Globator, také vytvořila celou řadu obalů na gramofonové desky (Jiří Jelínek – In memoriam) Z beletrie uveďme knihu Heleny Epsteinové "Děti holocaustu"-Volvox Globator. V Galvíně vystavuje několik rozměrnějších pláten a velmi zajímavý cyklus grafických listů. (Zdroj: http://www.ivafialova.cz/menu-malirka.htm).

Anna Spaczynská-Tomská (1958) je absolventkou Vyské školy výtvarného umění ve Vratislavi (obor keramika a sklo) u profesorky Krystyny Cybinské. Specializuje se na individuální autorskou keramiku, tvoří vázy, fontány, mísy, ale také reliéfy a keramické obrazy. Do roku 1997 vystavovala především v Polsku a jinde v zahraničí. Od roku 1997 žije v Čechách a také zde často vystavuje. V Galvíně se prezentuje rozměrnou mísou, několika vázami (vše v zajímavé barevnosti) a plastikou mořského koníka.

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
Vernisáž v Galvíně 9. 4. 2016. (Foto: Archiv školy)

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ

Oleje a grafika Ivy Fialové. (Foto: Archiv školy)

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ

Keramika Anny Spaczynské-Tomské. (Foto: Archiv školy)