DOPORUČUJEME

VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK

Tentokrát doporučejeme návštěvu keramické výstavy mimo Bechyni. Regionální městské muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s členy SVU - keramiků a jejich přátel pořádá výstyvu Keramika 13x jinak. Vystavují Marta Taberyová, Marie Jarkovská, Stanislav Martinec, Pavel Rajdl, Pavel Jarkovský, Gustav Fifka, Jiří Pošva, Jiří Laštovička, Gabriel Vach, Eva Roučka, Stanislav Čermák, Hana Čermáková a Veronika Oleriny. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 12. 10. 2016 v 10.30. V programu vystoupil houslový mistr pan Pavel Šporcl, úvodní slovo pronesl Jiří Novotný.

Pokud jde o vazbu naší školy na vystavující umělce, můžeme zdůraznit, že čtyři z vystavujících jsou absolventy školy (Stanislav Martinec, Gustav Fifka, Jiří Pošva, Gabriel Vach) a další dva - Marta Taberyová a Jiří Laštovička - mají ke škole vztah přes svou účast na bechyňských mezinárodních keramických sympoziích.

Výstava je velmi zajímavá svou rozmanitostí a zcele odpovídá názvu. Představuje tvorbu třinácti zajímavých výtvarníků, z nichž každý přistupuje ke zpracování keramického materiálu po svém, s velkou pokorou a s úctou k technologickým specifikům zvoleného materiálu. K vidění jsou figurální i zoomorfní plastiky, reliéfy, užitkové předměty; z materiálů je zastoupena šamotová hlína, jemná pórovina, kamenina, hrnčina i porcelán. Proto doporučejeme zájemcům o keramickou tvorbu návštěvu této výstavy; rozhodně nebude od věci spojit ji s prohlídkou velmi zajímavého jílovského muzea a krásného okolí města.

VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
Vernisáž výstavy Keramika 13x jinak v Jílovém u Prahy 12. 11. 2016. 
(Foto: TM studio - Marek Jantač)