DOPORUČUJEME

VÝSTAVA ART CERAMICS

Na Novoměstské radnici v Praze probíhá v termínu 6. 4. - 5. 5. 2013 výstava Art Ceramics s podtitulem Mnohotvárný obraz současné české keramiky v tvorbě členů SVUK a přátel.

"Vnímání keramické tvorby je v současném umění částečně problematické. Přitom se jedná o jedno z nejstarších výtvarných vyjádření, které má svou výraznou historickou tradici v různých formách a souvislostech. Na druhé straně je i dnes řada významných umělců, kteří s tímto médiem pracují a jsou i oceňováni (...). Řadu zajímavých řešení a projektů najdeme také v současném designu.

Kde lze tedy hledat příčiny tohoto pohledu v případě uměleckého výrazu keramika sui genereris? Dá se za něj považovat přelom nového vnímání uměleckého díla, nebo odklon umělců od tradičních materiálů, jako tomu bylo jeden čas u malby? Možná je příčin více a souvisí s vývojem keramické tvorby, jejíž podstata se přes užití klasických forem mění. Nakoneco tom částečně svědčí i hledání nových postupů, reflexí, ale i kombinací a prolínání různých technik. Objevují se i nové možnosti sochařské tvorby a jejího pojetí.

Právě tyto souvislosti představuje výstava Artceramics. Setkávají se zde jména již uznávaných osobností keramické tvorby a zároveň ti, kteří patří do mladé generace autorů. Právě tyto roviny různých pohledů mohou být oním impulzem k novému vnímáníkeramického díla, jako rovnocenného materiálu současného umění. Ostatně právě materiál by v tomto neměl být tím určujícím - tím je samotné vyjádření a hodnotná autorská výpověď.

Výběr 35 autorů zahrnuje nejen různé podoby přístupu ke keramickému materiálu, ale i formu vyjádření od realistického až po konceptuální. V těchto souvislostech vznikají i určitá protisetkání, která mají svou vlastní energii a vzájemně se tak nakonec doplňují (...)."

Zdeněk Freisleben: Katalog k výstavě, Tiskárna Černý, Česká Lípa, 2013

Doprovodné akce:

V úterý 16.4.2013 od 17.00 hodin se koná komentovaná prohlídka výstavy. V úterý 23. 4. 2013 v 17.00 hodin se na chodbě Umělecko-průmyslového musea v Praze koná přednáška Jindry Vikové s názvem Zvědavost. Autorka bude přednášet o své tvorbě, o setkáních se zajímavými lidmi, o sympoziích, jichž se účastnila. Diváci budou mít možnost vidět i krátké filmy. Akce se koná v rámci výstavy Artceramics, vstup je volný.