DOPORUČUJEME

DANIEL HERMAN V GALVÍNĚ

První březnovou sobotu 2. 3. 2019 v 15:00  Vás zveme do Galvíny na setkání s významnou osobností našeho společensko - politického života. Je jím bývalý ministr kultury Mgr. Daniel Herman, českobudějovický rodák, muž pestrých životních cest, přímý potomek bratra Josefa Dobrovského, příbuzný těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech za druhé světové války, sám perzekuovaný v době před rokem 1989. V letech 2010 - 2013 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nese v sobě hlubokou zkušenost dějin a neochvějnou naději v lepší příští. Tématem jeho vstupního povídání bude „Naše národní identita a vyrovnání se s minulostí.“

Martin Zelenka

Setkání s panem Hermanem i jeho maminkou bylo velmi pozitivní a inspirativní. Odstartovalo pravidelná setkávání se zajímavými osobnostmi, která zprostředkdovává PhDr. Jaromír Matoušek - ostatně zcela prvním, kdo zahájil tato setkávání byl právě on, když přednášel své básně 5. 1. 2019. Jde o další zajímavou aktivitu Galerie Galvína a věříme, že se bude dále rozvíjet.

DANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚ
DANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚ
Setkání s bývalým ministrem kultury v Galvíně 2. 3. 2019. (Foto: Archiv školy)