SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

SUPŠ Bechyně vyhlašuje výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga na plný pracovná úvazek ve školním roce 2019/2020. Zájemci o zaměstnání zasílejte životopis na adresu:
zastupce@supsbechyne.cz

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY  


135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Spolupráce naší školy s Alšovou jihočeskou galerií spočívá ve spolupořádání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále. Sympozia v současné době pořádá organizace Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. (členy výboru jsou Jiří Hlušička a Jiří Novotný, předsedou a statutárním zástupcem je pan Petr Macek). Výsledky sympozií bylo možné vidět v ojedinělé expozici v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. V současné době (2016) bohužel není žádný z artefaktů vystaven, stejně tak jako není otevřena stálá expozice v bechyňském muzeu. Návštěvníci mohou zhlédnout průřezovou historizující výstavu, která mapuje historii vývoje keramiky v naší škole. Výstava je umístěna v prvním patře zámeckého pivovaru.


MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY BECHYNĚ

Vzniklo v souvislosti s konáním prvního sympozia v roce 1966 v areálu bývalého zámeckého pivovaru. Je pobočkou Alšovy jihočeské galerie se sídlem na Hluboké a od dalších poboček a výstavních prostor se liší tím, že je specializované pouze na keramiku a její vývoj v poslední třetině 20. a na počátku 21. století. V systematicky budovaném sbírkovém a studijním fondu jsou díla umělců z Evropy, USA, Kanady, Japoska, Koreje, Austrálie a samozřejmě díla předních tuzemských autorů.

Hlavním podnětem vzniku sbírky byla snaha o zachování a zpřístupnění unikátních výsledků Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni založeného v roce 1966 Luborem TěhníkemVáclavem Šerákem ve spolupráci s Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem ml. Tehdy došlo k položení pevných základů dnes nejdéle kontinuálně fungujícího sympozia na evropském kontinentě. Sympoziem inspirovaným obdobnou akcí v rakouském Gmundenu doposud prošlo na 400 umělců z celého světa.

Zatímco první a hlavní část sbírky je zastoupena sympoziálními předměty, druhou, méně známou část tvoří díla českých sochařů pracujících s keramickou hmotou. Byla získána dary a nákupy od významných umělců (např. Zdena Fibichová, Eva a Jan Švankmajerovi, Vincenc Vingler, Ladislav Zívr, Bohumil Dobiáš st. aj.).

(Volně použity materiály MMK v Bechyni 2014, Hálová Dita, Musilová Nikola, Herbia Č. Budějovice, 2014)


Adresa: Zámek 135, 391 65 Bechyně; hlavní vchod je z náměstí T. G. Masaryka;
Kontakt: telefon: 00420 381 213 092, fax: 00420 381 213 092; e-mail: kostelencova@ajg.cz, web: www.ajg.cz;
Otevřeno: květen - září denně od 9.00 do 18.00 hodin;
Vstupné: rodinné 60,- Kč / základní 40,- Kč / snížené 20,- Kč; děti do 6 let zdarma, školní skupiny (nad 10 osob, pedagogický dozor zdarma)
Volné vstupné: každou neděli; Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a galerií, Mezinárodní den dětí (1. 6. 2013); členové Kruhu přátel AJG; osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP, ZTP - P a jejich průvodci); členové asociace výtvarných pedagogů; členové Klubu přátel výtvarných umění; členové Unie výtvarných umělců; držitelé novinářských průkazů; držitelé průkazu ICOM; držitelé průkazu Rady galerií ČR; držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR; členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA; členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy; odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů; studenti uměleckých SŠ, VOŠ a VŠ; studenti a učitelé Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni; programové akce.
Mimo sezónu je možné domluvit návštěvu stálé expozice na tel.: 381 213 092

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Mezinárodní muzeum keramiky - prostory bývalého bechyňského zámeckého pivovaru
(foto: Michal Miňha)

V pokladně muzea jsou k dispozici katalogy vydané AJG, monografie atd. Výstavy v AJG na Hluboké a ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích naleznete na www.ajg.cz.


 Současnost školy

Původně renesanční pivovar pochází z 2. poloviny 16. století. Od roku 1967 je upraven pro potřeby Mezinárodního muzea keramiky Alšovy jihočeské galerie, které shromažďuje českou moderní a světovou keramiku a porcelán z výsledků Mezinárodních sympozií keramiky od roku 1966 i z vlastních nákupů.


Současnost školy

Originally a Renaissance brewery comes from 2nd half of the 16th century. Since 1967 it has been modified for the International Museum of Ceramics of Aleš Southbohemian Gallery collecting modern Bohemian and world ceramics and porzelain acquired both as the results of the International Symposiums of ceramics in Bechyně and since 1966 also purchased.


Současnost školy

Die unsprüngliche Renaissance-Brauerei stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Seit dem Jahre 1967 dient sie den Bedürfnissen des Internationalen Keramik-Museums Der Südböhmischen Aleš-Gallrie, das die tschechishe moderne und internationale Keramik, sowie Porzellan im Ergebnis der Internationalen Keramik-Symposien seit dem Jahre 1966, sowie aus eigenen Einkäufen zusammenfasst.

 (Zdroj: propagační materiály: Alšova jihočeská galerie, Mapcentrum s.r.o., 2007, Mezinárodní muzeum keramiky - Umělci z celého světa, 2008)


VÝSTAVNÍ SEZÓNA 2017

 • Po stopách českých prvorepublikových architektů
  4. 6. - 2. 10. 2016 (vernisáž v sobotu 3. 6. 2017 v 15.00)
 • Josef a Ondřej Vajce - Malé připomenutí
  4. 6. - 8. 10. 2017 (vernisáž v sobotu 3. 6. 2017 v 15.00)
 • Kouzlo hlíny - poklady z depozitáře bechyňské keramické školy
  4. 6. - 8. 10. 2017