SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Spolupráce naší školy s Alšovou jihočeskou galerií spočívá ve spolupořádání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále. Sympozia v současné době pořádá organizace Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. Výsledky sympozií bylo možné vidět v ojedinělé expozici v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. V současné době (2019) bohužel není stálá výstava instalována.


MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY BECHYNĚ

Vzniklo v souvislosti s konáním prvního sympozia v roce 1966 v areálu bývalého zámeckého pivovaru. Je pobočkou Alšovy jihočeské galerie se sídlem na Hluboké a od dalších poboček a výstavních prostor se liší tím, že je specializované pouze na keramiku a její vývoj v poslední třetině 20. a na počátku 21. století. V systematicky budovaném sbírkovém a studijním fondu jsou díla umělců z Evropy, USA, Kanady, Japoska, Koreje, Austrálie a samozřejmě díla předních tuzemských autorů.

Hlavním podnětem vzniku sbírky byla snaha o zachování a zpřístupnění unikátních výsledků Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni založeného v roce 1966 Luborem TěhníkemVáclavem Šerákem ve spolupráci s Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem ml. Tehdy došlo k položení pevných základů dnes nejdéle kontinuálně fungujícího sympozia na evropském kontinentě. Sympoziem inspirovaným obdobnou akcí v rakouském Gmundenu doposud prošlo na 400 umělců z celého světa.

Zatímco první a hlavní část sbírky je zastoupena sympoziálními předměty, druhou, méně známou část tvoří díla českých sochařů pracujících s keramickou hmotou. Byla získána dary a nákupy od významných umělců (např. Zdena Fibichová, Eva a Jan Švankmajerovi, Vincenc Vingler, Ladislav Zívr, Bohumil Dobiáš st. aj.).

(Volně použity materiály MMK v Bechyni 2014, Hálová Dita, Musilová Nikola, Herbia Č. Budějovice, 2014)

V současné době (výstavní sezóna 2019) není výstava sympoziálních artefaktů instalována, návštěvníci mohou v MMK Bechyně navštívit následující výstavy:

 • Re-generace - J. Jonášová a Z. Šimek (sochařské setkání ob generaci)
 • Alšova země - Podivuhodné stroje a vynálezy (výstava prací dětí a mládeže)
 • Kerapunk - doprovodný projekt Alšovy země (několik artefaktů z bechyňských sympozií)

Adresa: Zámek 135, 391 65 Bechyně; hlavní vchod je z náměstí T. G. Masaryka;
Kontakt: telefon: 00420 381 213 092, mobil: 00420 601 152 710; e-mail: E.Hyblova@ajg.cz, web: www.ajg.cz;
Otevřeno: květen - říjen denně od 9.00 do 18.00 hodin;
Vstupné: rodinné 70,- Kč / základní 50,- Kč / snížené 25,- Kč (děti ž - +ř let, studenti SŠ a VŠ, senioři) / MŠ a ZŠ v rámci výuky 10,- Kč (pedagogický dozor zdarma) / SŠ v rámci výuky 30,- Kč (pedagogický dozor zdarma) / komentované prohlídky, přednášky, doprovodný program - 35,- Kč / děti do 6 let zdarma.
Volné vstupné: každou neděli; Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a galerií, Mezinárodní den dětí (1. 6. 2013); členové Kruhu přátel AJG; osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP, ZTP - P a jejich průvodci); členové asociace výtvarných pedagogů; členové Klubu přátel výtvarných umění; členové Unie výtvarných umělců; držitelé novinářských průkazů; držitelé průkazu ICOM; držitelé průkazu Rady galerií ČR; držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR; členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA; členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy; odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů; studenti uměleckých SŠ, VOŠ a VŠ; studenti a učitelé Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni; programové akce.
Mimo sezónu je možné domluvit návštěvu stálé expozice na tel.: 381 213 092

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Mezinárodní muzeum keramiky - prostory bývalého bechyňského zámeckého pivovaru
(foto: Michal Miňha)

V pokladně muzea jsou k dispozici katalogy vydané AJG, monografie atd. Výstavy v AJG na Hluboké a ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích naleznete na www.ajg.cz.


 Současnost školy

Původně renesanční pivovar pochází z 2. poloviny 16. století. Od roku 1967 je upraven pro potřeby Mezinárodního muzea keramiky Alšovy jihočeské galerie, které shromažďuje českou moderní a světovou keramiku a porcelán z výsledků Mezinárodních sympozií keramiky od roku 1966 i z vlastních nákupů.


Současnost školy

Originally a Renaissance brewery comes from 2nd half of the 16th century. Since 1967 it has been modified for the International Museum of Ceramics of Aleš Southbohemian Gallery collecting modern Bohemian and world ceramics and porzelain acquired both as the results of the International Symposiums of ceramics in Bechyně and since 1966 also purchased.


Současnost školy

Die unsprüngliche Renaissance-Brauerei stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Seit dem Jahre 1967 dient sie den Bedürfnissen des Internationalen Keramik-Museums Der Südböhmischen Aleš-Gallrie, das die tschechishe moderne und internationale Keramik, sowie Porzellan im Ergebnis der Internationalen Keramik-Symposien seit dem Jahre 1966, sowie aus eigenen Einkäufen zusammenfasst.

 (Zdroj: propagační materiály: Alšova jihočeská galerie, Mapcentrum s.r.o., 2007, Mezinárodní muzeum keramiky - Umělci z celého světa, 2008)


VÝSTAVNÍ SEZÓNA 2017

 • Po stopách českých prvorepublikových architektů
  4. 6. - 2. 10. 2016 (vernisáž v sobotu 3. 6. 2017 v 15.00)
 • Josef a Ondřej Vajce - Malé připomenutí
  4. 6. - 8. 10. 2017 (vernisáž v sobotu 3. 6. 2017 v 15.00)
 • Kouzlo hlíny - poklady z depozitáře bechyňské keramické školy
  4. 6. - 8. 10. 2017