DOPORUČUJEME

UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM

V krásných prostorách ambitů minoritského kláštera v Jindřichově Hradci proběhla 6. 5. - 10. 7. 2011 zajímavá výstava Umělci dětem a děti všem. Za charitativním projektem, jehož cílem je prodejem uměleckých předmětů získat prostředky pro DPL Opařany, stojí Helena Schmaus - Shoonerová, pravnučka Františka Křižíka. Vystudovala keramiku v Bechyni a v Karlových Varech, potom studovala na UMPRUM v Praze. Více než dvacet let žila v Kanadě, v roce 1992 se vrátila a žije a pracuje v Křižíkově vile v Bechyni, která byla vrácena rodině. Kromě vlastní výtvarné práce se paní Schmaus - Shoonerová dlouhodobě věnuje charitativním akcím.

K projektu v Jindřichově Hradci přizvala své přátele, účastníky mezinárodních sympozií "Tradice a možnosti" - malba kobaltem pod glazuru (sponzor - Český porcelán a. s., Dubí) Annu Bosákovou, Theodora Buzu, Marii Jarkovskou, Alenu Kartákovou, Otýlii Kletvíkovou, Janu Mašíkovou a Emmu Srncovou; pracemi je zastoupen rovněž bohužel již zesnulý Jan Antonín Pacák. Další část výstavy tvoří práce dětí z arteterapeutického ateliéru DPL Opařany. Mezi partnery projektu patří i naše škola - pan David Stankuš odlil keramické ptáčky, které malůvkami ozdobily děti v Opařanech.

Výstava, která se koná pod záštitou Její Excelence Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady v ČR, byla zahájena početně navštívenou vernisáží 5. 5. 2011. Přítomné pozdravil Chargé d´Affaires velvyslanectví Kanady v ČR pan Alex McNiven.

UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM
Muzeum Jindřichohradecka, ambity minoritského kláštera.
UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM
Ukázka z tvorby Jana Antonína Pacáka.
UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM
 Dvě díla Heleny Schmaus - Shoonerové, vpravo díla Teodora Buzu. 
(foto: Pavlína Novotná)