DOPORUČUJEME

VÝSTAVA OBRAZŮ JINDŘICHA SCHENKA

V prostorách bechyňského muzea začala v pátek 6. 5. 2011 výstava obrazů, kreseb a grafik akad. malíře Jindřicha Schenka Narodil se 10. 5. 1892 v Kardašově Řečici, poté bydlel s rodiči v Bechyni v zámeckém areálu knížete Paara. Studoval malířskou akademii v Praze u profesorů Šimona a Blažíčka. V průběhu studia na malířské akademii absolvoval jednoroční dobrovolný důstojnický kurz v Rakousku, který ukončil jej s hodností nadporučíka. V přestávkách jezdil do Itálie, navštěvoval malířskou akademii v Římě a ve Florencii. 

V době 1. světové války bojoval v Polsku v Haliči a v Rumunsku u Temešváru. Po válce, na jejímž konci byl povýšen na kapitána, byl v zajetí v Roverettu u Verony. Císařem Františkem Josefem byl vyznamenán válečným křížem a další císařské vyznamenání získal za záchranu dvou tonoucích dívek.

Po válce a návratu domů dokončil v Praze malířskou akademii a udělal si profesuru. Do prvního zaměstnání nastoupil v Zeměpisném ústavu v Praze, poté pracoval jako učitel kreslení ve Svatém Jánu pod Skalou. Učil také v Praze, Táboře, kde dlouhá léta vedl malířský kroužek, a v Martině na Slovensku.

Celkem namaloval přibližně 4 000 obrazů. Maloval krajiny, nejvíce Bechyni, kterou miloval a kde nacházel neustálou inspiraci. Známé jsou jeho motivy zámku, kláštera, údolí říčky Smutné a Obůrky. Jako konzervátor Státní památkové péče se s veškerým úsilím staral o místní památky. Byl jmenován čestným občanem města. Byl také vynikajícím portrétistou, maloval zátiší (květiny) a dělal lepty. Z politických důvodů se dočkal výstav svých obrazů teprve
ke konci života (v Sezimově Ústí, Táboře a Bechyni).

Zemřel 29. 8. 1975 v táborské nemocnici a společně s manželkou je pochován na františkánském hřbitůvku u bechyňského kláštera. 

Výstava skončila 17. 7. 2011.

VÝSTAVA OBRAZŮ JINDŘICHA SCHENKA