DOPORUČUJEME

VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012

V pátek 4. 5. 2012 byla zahájena výstavní sezóna v bechyňském městském muzeu. V 17.00 hodin proběhla vernisáž tří zajímavých výstav, a to výstavy loutek a kulis loutkových divadel ze soukromých sbírek (do 22. 7. 2012), výstavy Bechyňská zákoutí (pan Martin Gärtner představuje zajímavá zákoutí města, jak vypadají na starých vyobrazeních a jak dnes, do 22. 7. 2012) a výstavy Keramické kachle (do 30. 9. 2012). Tato výstava má přímou vazbu na naši školu: je ukázkou sbírky kachlů z naší školy (celkem 160 kusů), kterou vlastní městské muzeum. Většina vystavených kachlů je označena razítkem školy, některé jsou signovány a opatřeny vročením. Výstavu doplňují makety kachlových kamen a dobové fotografie ze školního depozitáře.

Také další výstavy jsou velmi zajímavé. Pracovnicím muzea patří obdiv za mravenčí práci při instalování výstav. Srdečně zveme!

VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012

Výstavy v Městském muzeu Bechyně: Keramické kachla, Bechyňská zákoutí, Loutková
divadélka; vernisáž 4. 5. 2012 (foto: Jiří Novotný)

Další zásadní akcí sezóny je otevření stálé expozice Městského muzea Bechyně. Proč zásadní akcí? Protože muzeum bylo šestnáct let zavřené, budova byla v dezolátním stavu. Před několika lety ji získali do pronájmu dobrovolní hasiči a udělali kouzlo: opravili, co mohli a vystavili svou expozici, která je stále výjimečná. Patří jim za to velký dík. V loňském roce Jihočeský kraj zakoupil budovu bývalého Zemědělského zásobování a nákupu a stává se zřizovatelem Hasičského muzea. Po úpravách tedy bude hasičské muzeum tam a prostory současného Městského muzea Bechyně budou uvolněny pro muzeum samotné, pro výstavy atd. Stálá expozice Městského muzea Bechyně byla otevřena 28. 6. 2012. Srdečně zveme!

Na 7. 9. 2012 připravily pracovnice městského muzea další zajímavou výstavu pod názvem Krajina melancholie. Jde o fotografie Pavla Šimona. Vernisáž proběhla 7. 9. 2012 v 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 10. 2012. Srdečně zveme!