SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

DPL OPAŘANY

Naše škola spolupracuje s DPL Opařany (www.dploparany.cz), největší dětskou psychiatrickou léčebnou v České republice. Již v minulosti byly pro zahradu léčebny zhotoveny keramické exteriérové plastiky a s podobnou žádostí se na školu obrátila paní ředitelka MUDr. Iva Hodková i letos. V pondělí 1. 11. 2010 navštívil areál léčebny pan Jan Vančura se studenty třetího ročníku keramického oboru, aby si mohli na místě vybrat místo pro své plastiky.

Kromě toho několikrát byly připravovány odlitky ptáčků, návrhy paní Heleny Schmaus-Shoonnerové, pravnučky Františka Křižíka. Drobné plastiky ptáčků byly dětmi z DPL malovány a prodány a výtěžek bude použit na aktivity DPL. Zatím naposledy proběhla tato činnost na jaře 2011 a spolupracovali na ní učitel naší školy pan David Stankuš a paní Anna Bosáková. Výsledky byly vystaveny na prodejní výstavě na podporu opařanské léčebny Umělci dětem a děti všem v Jindřichově Hradci 4. 5. - 10. 7. 2011.

V této činnosti dále pokračujeme. V roce 2014 jsme začali chystat nové odlitky, neboť se počítá s výstavou paní Heleny Schmaus-Shoonerové v Bechyňském muzeu v srpnu a září 2014 a v rámci této výstavy se opět budou prodávat plastiky ptáčků pro charitativní účely na DPL Opařany. V únoru byla odlita a připravena více než stovka plastik a ani u tohoto čísla neskončíme.

DPL OPAŘANYDPL OPAŘANYDPL OPAŘANY
Přežahnuté odlitky ptáčků pro DPL Opařany 2. 3. 2014. (Foto: Archív školy)