DOPORUČUJEME

Z JIHU Z JÍLU

V Galerii Nová síň v Praze proběhla od 21. 2. do 10. 3. 2018 výstava členů SVUK s názvem Z jihu z jílu. Mezi vystavujícími byl i náš pedagog ak. soch. Miroslav Oliva a ak. soch Jan Benda, který na naší škole působil do roku 2016 a v současné době je aktivnímčlenem výtvarné skupiny Devět+.

"Za poslední polovinu století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje především absolutorium na přední škole keramického zaměření - Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni - nebo působení v Jihočeském kraji. Společným jmenovatelem autorů zůstává silný vztah k Jihočeskému kraji, který se promítá do práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích a otiskuje tak do jejich tvorby řemeslnou a uměleckou tradici této oblasti.

Tématem výstavy je hledání vazby na místo - prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla - které je podpořeno osobitou instalací výstavy (autorkou koncepce je Dita Hálová), a grafickým designem Jany Hradcové. Výstava přináší různost pohledů ovlivněných nejen generačním odstupem a vytváří tak citlivé konfrontační chvění. Sochařská a designérská díla více než desítky vystavujících přesahují svou kvalitou naznačené geografické ukotvení a úspěšně zasahují nejen do celé České republiky, ale často i do zahraničí.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z jihočeského regionu, zaměřená rovněž na absolventy keramické školy v Bechyni, proběhla v roce 2014 v Bechyni u příležitosti 130. výročí založení školy. Na akci se tehdy podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s. (více informací o výstavě k 130. výročí založení školy na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b ) Tento stále aktuální jihočeský fenomén je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni, a tím jej zařadit do širšího diskurzu současného českého umění a designu."

Vystavující: Jan Benda / Pavel Drda / Ivo Chovanec / Martin Kos / Jana Krejzová / Helena Ladová Lišková / Miroslav OlivaNaděžda Potůčková / Hana Purkrábková / Valerie Stehlíková a Vanda Grecová / Miloslav Svoboda / Markéta Škopková Jitka Wernerová.

(Zdroj: http://www.artceramics.cz/aktuality/vystavy-souborne/z-jihu-z-jilu-nova-sin-praha)