DOPORUČUJEME

ŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚ

Vernisáží v sobotu 27. 6. 2015 byla zahájena další výstava v bechyňské galerii Galvína. Tentokrát se jedná o výstavu obrazů absolventů naší školy Šárky Zadákov- Růžičkové a Aleše Růžičky ml. Také tato výstava naplňuje záměr, s nímž byla Galvína zakládána: prezentovat kvalitní uměleckou tvorbu. Byť v tomto případě nejde o keramiku, ač oba vystavující jsou absolventy keramického oboru naší školy,  Srdečně zveme na výstavu, která potrvá do konce července 2015.

ŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚ
ŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Šárky a Aleše Růžičkových v Galvíně 27. 6. 2015. (/Foto: Archiv školy)