DOPORUČUJEME

LADISLAV HODNÝ - KNIŽNÍ VAZBY A OBRAZY

V Městské galerii Týn nad Vltavou vystavuje své práce u příležitosti významného životního jubilea vltavotýnský umělec Ladislav Hodný ml. Vernisáž výstavy Knižní vazby a obrazy se konala 9. 2. 2018, uvedla ji kurátorka galerie Petra Herotová a slovo k výstavě měl Ivo Šmoldas. Srdečně zveme!

"Ladislav Hodný se narodil v Týně nad Vltavou v roce 1943 v rodině významného knihaře Ladislava Hodného st. (1909-2000, označení „starší“ používá nyní současný vystavující a „mladší“ převzal jeho syn, pozn. aut.).  Narodit se v takovéto rodině znamenalo vyučit se knihařskému řemeslu. A skutečně tomu tak bylo. Otec mu byl prvním učitelem a rádcem. Vzdělání v tomto oboru si dál doplnil na Učňovské škole knihařské v Novém Jičíně (1958-1961), poté v Brně na Střední uměleckoprůmyslová škole u Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše  (1961 - 1965). Knihařinu v druhé polovině 90. let vyučoval jako vedoucí Ateliéru knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.

Je členem Asociace jihočeských výtvarníků, Book Art Center New York, Designer Book Binders Londýn, skupiny Die Neuen Milben a Jednoty umělců výtvarných v Praze. Obdržel ocenění a čestná uznání v soutěžích jako Trienále umělecké knižní vazby, Nejkrásnější kniha roku apod.

Od knižních vazeb se však posuňme dál. Umělec, jak víme, se řadu let věnuje malbě. Inklinoval k ní již od mládí, ale doma v tomto směřování nenašel podporu. Malířsky se „rozmáchl“ až o mnoho let později. Právě malba mu přinesla to, co mu knihařina odpírala: volnost a svobodu oproti řádu, velký formát oproti drobné knize, uvolněný rukopis oproti přesnosti, barevnost oproti ukázněnosti.

Ladislav Hodný a městská galerie Týn nad Vltavou

Jakožto místní umělecká osobnost je s historií naší galerie spjat od samého začátku. S galeristkou Marií Hanušovou spolupracoval od počátku jejího působení v Týně nad Vltavou. Výstavou společně s manžely Sukupovými otevíral tehdy soukromou galerii Art Club a nechyběl ani na jednom z Vltavotýnských výtvarných dvorků. Prezentoval se zde také např. v roce 1999, k životním jubileím v letech 2003 a 2008. Roku 2009 připravili s galeristkou výstavu Ladislav Hodný (1909 - 2000) - Pocta tatínkovi, k výročí 100 let od jeho narození.  Poslední výstavou až do nynějška byla k umělcovým sedmdesátinám. Tehdy obdržel také Cenu starosty města Týn nad Vltavou za celoživotní uměleckou tvorbu.

Tato výstava prezentuje výběr z malířského a knihařského díla. Umělec vybral také několik raných kreslených podobizen významných vltavotýnských osobností, které veřejnost zatím neměla možnost shlédnout. Je nám ctí, že právě takovouto instalací můžeme významného reprezentanta vltavotýnské kultury s přesahem za hranice republiky prezentovat v jeho „domovské“ galerii."

Petra Herotová

Ladislav Hodný/Knižní vazby a obrazy

10. 2. – 18. 3. 2018
vernisáž 9. 2. v 18 h
Městská galerie Týn nad Vltavou
Dům U Zlatého slunce, náměstí Míru 37
galerie@kultura.tnv.cz, www.kulturatyn.cz

Tel.: 385 772 219, otevřeno: út - ne 13 - 17 h

Galerii provozuje Městské centrum kultury a vzdělávání

(Zdroj: www.kulturatyn.cz)