DOPORUČUJEME

IRENA NOVÁKOVÁ - OBRAZY, KAREL FRANTEL - KERAMIKA

V Galerii Galvína probíhá zajímavá výstava keramiky a obrazů. Keramiku vystavuje Karel Frantel a jedná se především o užitkové předměty. Druhou částí výstavy jsou obrazy Ireny Novákové. Jsou tvořeny kombinovanou technikou; základem je grafický list kolorovaný barvami. Výstava byla zahájena vernisáží v soboru 2. 6. 2018 a potrvá do konce července 2018. Srdečně zveme!

IRENA NOVÁKOVÁ
Narodila se 8. 6. 1975 v Mělníku, studovala na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově (1988 - 1992) a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žije a pracuje v Plané na Lužnicí, kde spolupracuje na tvorbě autorské keramiky se svým manželem. Stěžejní výtvarnou technikou její autorské tvorby je velkoformátová malba akrylem na plátno. Na této výstavě představuje grafičtější pojetí tvorby, i když o ryzí grafiku se nejedná. Vystavené obrazy vznikly kombinovanou technikou, která vychází z nástřiku, kresby a monotypu. Její snahou je výtvarně uchopit Božívzkazy, které zažívá v přírodě.

KAREL FRANTEL
Keramikou se zabývá od roku 1991, profesionálně od roku 1994. Vytváří kameninové nádoby a dekorativní předměty polévané většinou zemitými nebo živcovými glazurami. Ve své práci se inspiruje převážně díly japonských, čínských a korejských keramiků.Více o autorovi a jeho tvorbě naleznete ne http://www.keram-asoc.cz/karel-frantel.html.