DOPORUČUJEME

ROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZY

První letošní vernisáží 6. 2. 2016 byla v bechyňské Galerii Galvína zahájena výstava obrazů Romany Schmittové pod názvem Metamorfózy. Díla mladé malířky jsou výborem z její tvorby za poslední období a jsou velmi zajímavými strukturálními malbami. V Galerii Galvína jde již o třicátou výstavu od otevření galerie 14. 7. 2012. Více o umělkyni a jejím díle naleznete na http://www.roschdesign.cz/.

Úvodní slovo k výstavě napsal pan kolega RNDr. Karel Klaška, který byl také tím, kdo výstavu zprostředkoval:

Cesta tam a zase zpátky (rozjímání o smyslu umění)

Úradkem osudu jsme byli  vrženi vstříc tzv. "době postmoderní". Žijeme ve světě plném zmatků a pochybností. Původní platná pravidla pozbyla na významu. Jejich ostré kontury zmatněly a znejasněly. Jedinou jistotou je, že nic není jisté . Vstříc těmto okolnostem je na místě ptát se,  jaký význam, poslání a smysl má pro současnou společnost umění. Chápeme - li uměleckou tvorbu, zjednodušeně řečeno, jako realitu uchopenou a pozdviženou na vyšší, totiž estetickou úroveň. A umění od slova uměti.

V poslední době, zdá se, je umění je nahrazeno kouzelnou mantrou  performance. Pod mimikri tohoto zaklínadla se schová křepčení polonahých domorodců kolem balíku novin, stejně jako industriální hudba  roztočené míchačky na maltu s hrstí hřebíků .V tomto přístupu je jistě mnoho nového a dobrého. Ovšem to dobré není nové a to nové není dobré. Neboť  nelze nevzpomenout na "Fontánu",  ikonickou klasiku Marcela Duchampa,  takto ovšem průmyslově vyrobený pisoár. Tedy ve výsledku nic nového pod sluncem, nápodoba, opisování. A ve výsledku  absence původních nápadů, umělecká beznaděj a tápání. Protipólem bývá rezignace na umělecké ambice a tvůrčí vývoj. Tato sázka na jistotu je vlastně umělecká prostituce. Pouliční holka, která zdvihne sukni ochotně každému, kdo zaplatí. 

Do žádné z těchto kategorií nepatří umělkyně, která se Vám dnes  představuje. Charakterizuje ji tvůrčí poctivost a pokora k řemeslu. Současně i neustálá snaha  hledat. Dobrat se podstaty smyslu umělecké tvorby. Touha objevovat a podělit se o objevené i s ostatními.  Její obrazy nejsou prvoplánově líbivé, ale přesto či právě proto  oslovují svou naléhavostí a niterností umělecké výpovědi. Z velkoformátových děl je znát promyšlený plán, cit pro kompozici i precizně zvládnutá technika. Duchovní rozměr děl navíc vybízí ke kontemplativním úvahám. K zamyšlení nad krásou a skrytým významem i posláním umělecké tvorby.

Jak sama říká: "Inspiraci pro moji tvorbu nacházím nejen v běžném životě, v přírodě a jejích proměnách, v architektuře, ale i v nekonečném vesmíru... Mé vnímání těchto skutečností a pocitů přenáším do svých abstraktních děl. Snažím se vkládat do svých obrazů pozitivní energii... Mým přáním je, aby každé mé dílo vneslo do lidských myslí a duší pocit světla a harmonie."

Její tvorbu snad nejvýstižněji charakterizuje citát malíře Paula Klee: "Umění nereprodukuje viditelné, nýbrž neviditelné činí viditelným".

Dámy a pánové, galerie Galvína,  v bechyňské premiéře, si pokládá za čest představit vám tuto malířku. Seznamte se -  Romana Schmittová a výbor z její  tvorby.

RNDr. Karel Klaška

ROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZY
ROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZY

Vernisáž výstavy Romany Schmittové 6. 2. 2016. (Foto: Archiv školy)