DOPORUČUJEME

VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1

Druhou výstavou v Galerii 2+1 v prostorách KD Bechyně, U nádraží 602, pokračuje  koncept představování  dvou uměleckých osobností, které v počátečních fázích svého životního směřování měli s Bechyní důležité osobní spojení. Byla pro ně místem jejich vzdělávání, nebo místem trvalého či přechodného bydliště. A nyní, po různě dlouhé době, mají příležitost a důvod návratu zpět s prezentací své tvorby formou výstavy a k ní pozvali svého hosta.

Tato výstava, pro kterou vystavující autoři vybrali přiléhavý název Vábení, představuje:

  • Marianu Jůdovou, v Bechyni studovala na SPŠK v letech 1993 -1997 a na ZUŠ 1995 -1997, v letech 1997- 2003 na Akademii výtvarných umění  v Praze - intermediální škola prof. Milana Křižáka a škola Nových médií  prof. Michala Bielického. Rok 2002 prožila na studijní stáži v Portugalsku - Porto - FBAUP - malířský ateliér prof. F. Laranjo. Její tvorbu můžeme pravidelně vidět na výstavách v Čechách a ve světě od roku 1999. Mariana pracuje na principu modifikovaných „skládanek“ předmětů, znaků, objektů. Výsledné práce je možné vnímat jako konceptuální hru s kódy, šiframi, „vzkazy" tohoto světa. S osobitým odlehčením a humorem balancuje mezi realitou života, estetikou líbivé reklamy, agresivitou, „krásou“, provokací, nadsázkou, trivialitou a závažným poselstvím.
  • Miroslava Jiřeleho, v Bechyni studoval na SPKŠ a ZUŠ Bechyně v letech 1999 -2003. V letech 2003 – 2008 studoval Fakultu výtvarných umění, VUT v Brně, Ateliér Environmentu u Doc. Vladimíra Merty a Ateliér grafiky u Doc. Margity Titlové-Ylovsky. Pravidelně vystavuje od roku 2001. Jeho tvorba již v názvech cyklů: Slasti, Já - Narcis, Couples nabízí možné úhly pohledu na Mirkovu tvorbu. Jako na symbolickou komunikaci se sebou samým. Může být vnímána i jako reflexe silných emocionálních doteků s vlastní racionalitou. Lze ji vnímat i jako snahu zkoumat, zachytit (zadržet) něco tak těkavého, jako je okouzlení životem… I při čtení a vnímání formálních prostředků se pak před námi zjevují další možné asociace: na tělesnost, pomíjivost, napětí mezi dokonalostí a nedokonalostí, touhu, potřebnost adorace…
  • Jako hosta si pro příležitost této výstavy vybrali Martina Skalického (*1976) ten studoval v letech 1990-1995 SOU uměleckých řemesel v Praze, Podkovářské ulici obor umělecký štukatér, 2000 -2007 Fakultu výtvarných umění, VUT v Brně Ateliér figurativního sochařství u prof. Michala Gabriela.

Výstava bude zahájena 8.4.2013 v 17,30 hodin. Komentovaná prohlídka s autory proběhne tentokrát v rámci vernisáže. Výstava potrvá do 31.5.2013. Otevřeno: pondělí 16–18, středa 16–19, pátek 16–18hod. o O autorech naleznete více na  http://www.anairam.blog.cz, http://jirele.cz/ , http: //martinskalicky.webgarden.cz.

PaedDr. Jan Svoboda, Štěpán Ondřich

VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
Vernisáž výstavy Vábení v bechyňské experimentální Galerii 2 + 1 8. 4. 2013.
(Foto: Jiří Novotný)