SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. V TÝNĚ NAD VLTAVOU

V nedalekém Týně nad Vltavou pracuje již více než deset let Domov sv. Anežky. Vznikl rekonstrukcí rozsáhlé zemědělské usedlosti a v současné době je jednou z náplní jeho činnosti provoz chráněných dílen. Kromě jiných i velmi dobře vybavené dílny na výrobu a dekoraci keramiky.

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 proběhlo v Bechyni setkání ředitelů SUPŠ Bechyně Jiřího Novotného a Domova sv. Anežky pana Jana Šestáka. Tématem bylo projednání spolupráce obou institucí a jejich vzájemná podpora. Pevně věříme, že spolupráce nejenom v rovině odborné, ale i sociální se postupně rozvine a bude přínosná pro obě zúčastněné strany.

Budoucí spolupráce se nabízí v následujících oblastech: 

 • ze strany školy technologické poradenství pro chráněnou keramickou dílnu Domova sv. Anežky, vzorkování a pomoc při řešení technologických problémů; 
 • pomoc při výrobě sádrových forem pro výrobu keramiky;
 • poskytnutí směsí glazur pro glazování výrobků chráněné dílny;
 • Domov sv. Anežky nabízí své dílny jako místo pro praxi studentů SUPŠ Bechyně;
 • studenti SUPŠ Bechyně budou mít možnost aměřit své ročníkové práce na přípravu nového výrobku některé z chráněných dílen Domova sv. Anežky (keramické, truhlářské apod.) včetně možnosti navrhování designových řad výrobků;
 • spolupráce Domova sv. Anežky s multimediálním oborem SUPŠ Bechyně při tvorbě krátkých spotů, využitelných např. při propagaci výrobků chráněných dílen Domova sv. Anežky nebo jiných akcí a aktivit - to vše za účasti klientů Domova sv. Anežky;
 • spolupráce Domova sv. Anežky s grafickým oborem SUPŠ Bechyně při přípravě tiskovin, grafického zpracování propagačních materiálů apod.; i zde se nabízí možnost praxe studentů, zaměření jejich ročníkových či absolventských prací;
 • Domov sv. Anežky nabízí prostor pro mimoškolní aktivity studentů školy (např. keramický či jinak výtvarně zaměřený kroužek pro klienty Domova sv. Anežky apod);
 • Domov sv. Anežky nabízí možnost odborného zajištění semináře, přednášky, besedy apod. na téma pracovní a společenské začlenění lidí s postižením (právě otázky tohoto typu mohou být pro studenty velmi zajímavé a pro jejich život přínosné), provoz chráněné dílny (např. ekonomické otázky) apod.;
 • vzájemná propagace obou institucí (webové stránky, tiskoviny, vnitřní prostory školy a Domova sv. Anežky);
 • SUPŠ Bechyně nabízí propagaci Domova sv. Anežky, jeho činnosti a výrobků jeho chráněných dílen na svých výstavách a dalších akcích.

 SPOLUPRÁCE S DOMOVEM SV. ANEŽKY, o.p.s. V TÝNĚ NAD VLTAVOU
Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou 
(foto: propagační materiál Domova sv. Anežky Týn nad Vltavou)