SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZUŠ VÁCLAVA PICHLA BECHYNĚ

V Bechyni v prostorách františkánského kláštera působí již dlouhá léta ZUŠ Václava Pichla pojmenovaná po bechyňském rodákovi a významném hudebním sklaateli a virtuozovi, současníku Myslivečka či Mozarta.

ZUŠ nabízí našim studentům především účast na výtvarných aktivitách, které provozuje, nabízí možnost navštěvovat ateliéry výtvarného oboru. Samozřejmě výtvarné aktivity nejsou jediné - ZUŠ nabízí též možnost navštěvovat hudební i dramatický obor.

Aktuální nabídka pro školní rok 2016/2017: Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni nabízí pro studenty SUPŠ Bechyně studium dramatického oboru.

Náplní studia je práce se základními hereckými nástroji - pohyb, hlas, vnímání:

  • Práce s tělem - uvolnění, těžiště, správné držení těla…
  • Práce s dechem - prohlubování individuálních dechových možností, spodní dech, dechová opora…
  • Práce s hlasem - artikulace, rezonanční cvičení, síla hlasu…
  • Práce s partnerem - vnímání partnera, společné vnímání, nonverbální komunikace, vztahy…
  • Práce ve skupině - vzájemné vnímání, společné vnímání, společný dramatický tvar…

Studium probíhá jednou týdně ve tříhodinových blocích. Je možná i osobní intenzivní příprava ke studiu na vysokých školách s dramatickým zaměřením (v této oblasti máme velmi dobré výsledky).

Pro získání dostatku zkušeností v tomto oboru  a možné úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ s dramatickým zaměřením, je potřebný nejen zájem, ale i osobní nasazení a  minimální doba přípravy 3 roky

Podmínkou studia je podání přihlášky do 20. září 2016 a zaplacení školného ve výši 1400,- Kč za pololetí.

Za dramatický obor ZUŠ Jan Brůček
(mobil 608 822682, mail: jan_brucek@volny.cz
http://www.klaster-bechyne.org/)