SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


TŘÍDNÍ SCHŮZKY 27. 4. 2019

 • Sobota 27. 4. 2019, 9.00 - 12.00
  Více ZDE

SBÍRKA PRO ROLNIČKU

 • Bechyně 8. 4. 2019
  Vybráno krásných 9.051,- Kč

135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozpis konzultací ve školním roce 2018/2019 ZDE
 • Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
  Galerie Galvína Bechyně, 6. 4. - 31. 5. 2019
 • Výstava Střepy a střípky
  Městské muzeum Bechyně 7. 3.- 16. 6. 2019
 • Miroslav Oliva a Dana Malá
  Muzeum berounské keramiky 7. 3. - 28. 4. 2019


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZUŠ VÁCLAVA PICHLA BECHYNĚ

V Bechyni v prostorách františkánského kláštera působí již dlouhá léta ZUŠ Václava Pichla pojmenovaná po bechyňském rodákovi a významném hudebním sklaateli a virtuozovi, současníku Myslivečka či Mozarta.

ZUŠ nabízí našim studentům především účast na výtvarných aktivitách, které provozuje, nabízí možnost navštěvovat ateliéry výtvarného oboru. Samozřejmě výtvarné aktivity nejsou jediné - ZUŠ nabízí též možnost navštěvovat hudební i dramatický obor.

Aktuální nabídka pro školní rok 2016/2017: Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni nabízí pro studenty SUPŠ Bechyně studium dramatického oboru.

Náplní studia je práce se základními hereckými nástroji - pohyb, hlas, vnímání:

 • Práce s tělem - uvolnění, těžiště, správné držení těla…
 • Práce s dechem - prohlubování individuálních dechových možností, spodní dech, dechová opora…
 • Práce s hlasem - artikulace, rezonanční cvičení, síla hlasu…
 • Práce s partnerem - vnímání partnera, společné vnímání, nonverbální komunikace, vztahy…
 • Práce ve skupině - vzájemné vnímání, společné vnímání, společný dramatický tvar…

Studium probíhá jednou týdně ve tříhodinových blocích. Je možná i osobní intenzivní příprava ke studiu na vysokých školách s dramatickým zaměřením (v této oblasti máme velmi dobré výsledky).

Pro získání dostatku zkušeností v tomto oboru  a možné úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ s dramatickým zaměřením, je potřebný nejen zájem, ale i osobní nasazení a  minimální doba přípravy 3 roky

Podmínkou studia je podání přihlášky do 20. září 2016 a zaplacení školného ve výši 1400,- Kč za pololetí.

Za dramatický obor ZUŠ Jan Brůček
(mobil 608 822682, mail: jan_brucek@volny.cz
http://www.klaster-bechyne.org/)