SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

ZUŠ VÁCLAVA PICHLA BECHYNĚ

V Bechyni v prostorách františkánského kláštera působí již dlouhá léta ZUŠ Václava Pichla pojmenovaná po bechyňském rodákovi a významném hudebním sklaateli a virtuozovi, současníku Myslivečka či Mozarta.

ZUŠ nabízí našim studentům především účast na výtvarných aktivitách, které provozuje, nabízí možnost navštěvovat ateliéry výtvarného oboru. Samozřejmě výtvarné aktivity nejsou jediné - ZUŠ nabízí též možnost navštěvovat hudební i dramatický obor.

Aktuální nabídka pro školní rok 2016/2017: Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni nabízí pro studenty SUPŠ Bechyně studium dramatického oboru.

Náplní studia je práce se základními hereckými nástroji - pohyb, hlas, vnímání:

 • Práce s tělem - uvolnění, těžiště, správné držení těla…
 • Práce s dechem - prohlubování individuálních dechových možností, spodní dech, dechová opora…
 • Práce s hlasem - artikulace, rezonanční cvičení, síla hlasu…
 • Práce s partnerem - vnímání partnera, společné vnímání, nonverbální komunikace, vztahy…
 • Práce ve skupině - vzájemné vnímání, společné vnímání, společný dramatický tvar…

Studium probíhá jednou týdně ve tříhodinových blocích. Je možná i osobní intenzivní příprava ke studiu na vysokých školách s dramatickým zaměřením (v této oblasti máme velmi dobré výsledky).

Pro získání dostatku zkušeností v tomto oboru  a možné úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ s dramatickým zaměřením, je potřebný nejen zájem, ale i osobní nasazení a  minimální doba přípravy 3 roky

Podmínkou studia je podání přihlášky do 20. září 2016 a zaplacení školného ve výši 1400,- Kč za pololetí.

Za dramatický obor ZUŠ Jan Brůček
(mobil 608 822682, mail: jan_brucek@volny.cz
http://www.klaster-bechyne.org/)