SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

V průběhu školního roku 2012/2013 naši studenti pokračují v zavedené tradici a aktivně pomáhají při organizacích různých akcí místním organizacím. Nejúčinnější spolupráce je s Kulturním střediskem města Bechyně, a to hlavně při pořádání akcí pro děti. Tradicí se již stala příprava lampionového průvodu a zábavného dětského podvečera. Nově se žáci zapojili do organizace dětského maškarního odpoledne a jeví se také aktivní spolupráce při dubnovém reji čarodějnic. Ochotu studentů pomoci využil i místní rybářský svaz, a to při organizaci letošního rybářského plesu.

Zde je třeba zdůraznit hlavně fakt, že na těchto akcích se začali aktivně podílet i zahraniční studenti studující na naší škole. Seznamují se tak s našim folklórem a zvyky, které se nám daří ještě aktivně udržovat.

O akcích Kulturního střediska města Bechyně naleznete více na www.kulturnidum.cz.

 O akcích KulSoňa Houdková, vychovatelka DM