SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

LÁZNĚ BECHYNĚ

Mezi partnery školy patří rovněž Lázně Bechyně. Naše škola se podílela na výzdobě interiéru nové lázeňské budovy keramickýmií artefakty (plastiky, reliéfy, podlahové vázy, informační klip o oborech školy). Celoročně také umožňujeme účastníkům lázeňských pobytů exkurze ve škole (tato exkurze vede ing. Jaroslava Bínová). Více o Lázních Bechyně naleznete na http://www.laznebechyne.cz/.